Til forsiden

Enklere hverdag med gode AV-løsninger

MRC Solberg og Andersen AS har byttet til brukervennlige audiovisuelle løsninger og gjennomfører nå kurs og møter via video.
MRC Solberg og Andersen AS
Digital arbeidsplass
Bergen

MRC Solberg og Andersen AS er markedsledende innen ventiler og har vært aktiv på norsk sokkel siden 80-årene. De har 180 ansatte og er lokalisert i Hammerfest, Bergen, Stavanger og Oslo. Da Bergenskontoret skulle flytte fra to lokasjoner inn i et nybygg ønsket de samtidig å oppgradere AV- og videoløsningen. Målet var å forbedre samhandlingsmulighetene internt i Bergen, samt mellom alle lokasjonene, og med kundene. Tilrettelegging av enkle og brukervennlige AV-løsninger var derfor viktig.

De kontaktet Atea som leverte produkter til møterom, kantine, undervisningsrom og prosjektrom. Det var behov for både skjermer, videokamera, høyttalere, mikrofoner, styringspanel og bookingsystem for møterom.

Standard

De fleste rommene er standardisert støtte- og møterom, noen med og noen uten videokonferanse. Alle ansatte kan nå enkelt booke møterom og gjennomføre videokonferanser og møter med forventet kvalitet. Det er levert bordbrønnløsninger på alle prosjektrommene, med tilkobling til de aktuelle visningsflatene. Dermed er alt utstyr tilgjengelig uten å ta plass, verken visuelt eller fysisk.

Kurs og opplæring

MRC Solberg og Andersen AS er Norges største læringsarena for ventilfaget og har over 20 års erfaring med kursvirksomhet. I Bergen har de derfor et eget kurs- og opplæringsrom. Dette er nå utstyrt med lydstyring, projektor og egen videostream-løsning. Slik er det enkelt å delta på kurs også for de som ikke har anledning til å være fysisk til stede.

Erfaringene er at selskapet i stor grad benytter løsningene. I en tid hvor oljebransjen har stort fokus på å redusere kostnader, gleder vi oss over å ha redusert reisekostnadene betydelig og at dyre og lite miljøvennlige flyreiser er erstattet med effektive videomøter, forteller finansdirektør Arild Christiansen hos MRC Solberg og Andersen.