Til forsiden
Tilbake til Kundereferanser

Hitra kommune får en bedre løsning for behandling av sensitive data

Valg av «sikker sone» handler ikke om å ikke ta investeringene i hardware, men gi brukeren en bedre brukeropplevelse, ny funksjonalitet og bedre sikkerhet uten å ansatte nytt driftspersonell.
Hitra kommune
Datadrevet innovasjon
Hitra kommune
Sikker løsning for behandling av sensitive data.

Hitra kommune er avhengig av løsningen sikker sone – behandling av sensitive data. Frem til nå har de tatt seg av driften selv, men fremover skal Atea levere dette som en tjeneste.

Eskild Lervik i Hitra kommune forteller at de ønsker en bedre løsning for de som jobber på ”sikker sone” – uten å ansette ny arbeidskraft. 

- Sikker sone brukes på en annen måte enn tidligere, og vi er veldig avhengige av at løsningen fungerer døgnet rundt. 

”Bedre brukeropplevelse, ny funksjonalitet og bedre sikkerhet”

Sikker sone ivaretar tilgjengelighet og sikkerhet

Hitra kommune har så lav bemanning på IKT-avdelingen at det ikke er mulig å ivareta de krav og forventninger som stilles i forhold til tilgjengelighet og sikkerhet. Brukere på sikker sone må ha tilgang til ulike journalsystem hele døgnet, men også enkel brukerstøtte utenom ordinær arbeidstid.

De ansatte må i dag være tilkoblet det kommunale nettverket for tilgang til ”sikker sone”. Løsningene som finnes er for kostbare for «små» kommuner.

Også tilgjengelighet ved uforutsette hendelser som strømbortfall over tid og brann, kan bli svært kritisk for kommunen. Det kan bli kostbart å oppgradere lokale datarom for å tilfredsstille krav og forventinger til robusthet. Det vil også kreves bemanning for å kunne sikre drift og support 24/7, og  en liten kommune er ansvaret for drift, sikkerhet og tilgjengelighet personavhengig. 

Det er Lervik som blir oppringt om det oppstår feil, også i helgene. Det er også tilfeldig om noen – eller ingen – passer på meldingsformidleren i helgene.

Gi brukeren mer på en mindre kostbar måte

Innenfor eksisterende rammer er det ifølge Lervik ikke mulig å få til gode løsninger på dette, og  krisen oppstår når dette rammer pasientene. 

Eskild Lervik.foto

- Valg av sikker sone handler ikke om å ikke ta investeringene i hardware, men gi brukeren en bedre brukeropplevelse, ny funksjonalitet og bedre sikkerhet uten å ansatte nytt driftspersonell, forteller Lervik.

Selv om Hitra kommune alternativt kunne oppgradert løsningen selv, vil de uansett trenge flere ansatte. Lervik synes ikke det er god strategi i forhold til tjenesteproduksjon, når tjenestene kan kjøpes med SLA – Service Level Agreement. SLA fokuserer mye sterkere enn det mange avtaletyper gjør på konkretisering av leveransene – hva, hvordan, hvem og når, der også en rekke øvrige forhold relatert til leveransene spesifiseres konkret, f.eks. oppfølging, rapportering, konsekvenser ved manglende oppfyllelse og felles forpliktelser.

- Å la Atea levere sikker sone som en tjeneste var et naturlig valg, både fordi de kunne tilby full pakke, og fordi de allerede er leverandør og har avtaler med fylkeskommunen.

 

 

Leveransen

En helhetlig løsning med frittstående produkter:

 • Driftstjenester
 • Sikker sone
 • Velferdsteknologi
 • Samhandlingsløsninger
 • WAN Kommunikasjon 4 Digitalisering av forvaltningen 4 Atea Skole 4 IAM løsninger

Sikker sone gir tilgang til:

 • Markedsledende fagsystemer for barnevern-, helse-, omsorg- og sosialtjenester
 • Personalsystem for vekst- og attføringsbedrifter
 • Ulike søkeverktøy og registre
 • Samhandlingsverktøy
 • Norsk helsenett
 • NAV Personkortet
 • Fjerntilgang
Tilbake til Kundereferanser