Til forsiden
Gjøvik kommune
Datadrevet innovasjon
Gjøvik
Gi bedre luftkvalitet og informasjon til innbyggere

I Gjøvik kommune har de tørt innenlandsklima og lite luftfuktighet. Det i kombinasjon med vedfyring og piggdekk gjør at de i overgansperioder mellom årstider kan få dårlig luftkvalitet. 

Luftforurensing består av partikler, gasser og stoffer i lufta som er skadelige for mennesker. Partiklene følger med luften vi puster inn og kan gå helt ned til lungene, der de potensielt kan gjøre stor skade. Det er særlig personer med luftveissykdommer som astma, KOLS, infeksjoner og hjerte/karsykdommer som er spesielt utsatt i perioder med høy luftforurensning.

Utfordringen med luftforurensning finnes ikke bare i Gjøvik, men er store i hele Norge. Bare i 2019 døde 1300 mennesker for tidlig her til lands på grunn av fint svevestøv, viser Det europeiske miljøbyrået rapport om luftkvalitet fra 2019.

Sensorteknologi måler luftkvaliteten

– Sammen med Atea har vi satt opp tre sensorer som samler inn data fra Minnesundvegen, Gjøvik stadion og Malmvegen. Det gir oss muligheten til å måle luftkvaliteten mer målrettet. I tillegg får innbyggerne bedre oversikt over luftkvaliteten flere steder i kommunene med en egenutviklet visualisering for nivåene av svevestøv, forteller Pål Godard, smartbysjef i Gjøvik kommune.

Luftkvalitetsmåleren montert på en lyktestolpe i MalmvegenLuftkvalitetsmåleren montert på en lyktestolpe i Malmvegen henter strøm fra et solcellepanel. Samme installasjon kan man se i Minnesundvegen og ved Gjøvik stadion. Foto: Gjøvik kommune

Sensorteknologi kan måle luftkvaliteten over en by i sanntid og justere avgiften i bomringen for å redusere trafikken inn til byen, og samtidig sende en SMS til astmatikere om å være forsiktige med å reise til byen når det er dårlig luftkvaliteten.

– Vi har to målgrupper for dataene vi samler inn via sensorene. Det er innbyggere med luftveissykdommer, som må vite om det er tilrådelig å gå ut eller ikke. Den andre brukergruppa er kommunen selv, som kan se effekten av ulike lokale tiltak som vanning og børsting for å redusere luftforurensingen og rapporterer til miljømyndighetene, forteller Godard.

Prosjektet til Gjøvik er en del av deres smartby-satsing.

Forbedrer livskvaliteten til innbyggerne 

Ved å innhente sanntidsdata i Ateas egen dataplattform sikrer kommunen høy oppetid, en brukervennlig håndtering av dataene og enkel visualisering av dataene.

Resultatet er god oversikt og innsikt i hvor luftforurensing gjør størst utslag og må forbedres, som igjen forbedrer livskvaliteten til innbyggere i Gjøvik kommune.

Se Gjøvik kommunes egne luftkvalitetsmålere her.

Om Gjøvik kommune

Gjøvik kommune ligger i Innlandet fylke ved Mjøsas bredder. Den grenser i nord til Lillehammer, i sør til Østre Toten og Vestre Toten, og i vest til Søndre Land og Nordre Land. Over Mjøsa i øst deler kommunen grense med Ringsaker kommune. Gjøvik er en moderne småby i vekst med over 30.000 innbyggere.

Om leveransen

Atea.io, Ateas egen dataplattform, sikrer høy oppetid, brukervennlig håndtering av dataene og enkel visualisering av dataene. Plattformen muliggjør utnyttelse av fagsystemer og enheter på tvers av leverandører i ett skalerbart system. Her kan Gjøvik kommune hente ut enkle rapporter og dashboard for visualisering av informasjon, til mer avanserte applikasjoner.