Til forsiden

Trygg og effektiv implementering

Som en av få partnere i verden fikk vi tilgang til Copilot for M365 et halvår før nyheten ble sluppet i markedet. Det har gitt oss viktige erfaringer. For oss som har testet Copilot i vårt daglige arbeid, har assistenten allerede blitt en naturlig og uunnværlig del av arbeidshverdagen. Copilot har endret måten vi jobber på – for alltid. Virksomheter som tar teknologien i bruk, vil få store fordeler.

Sammen med vår partner Microsoft har vi utviklet tjenesten "Get ready for Copilot". Her sørger vi for en trygg og effektiv implementering av Copilot for Microsoft 365. Vi hjelper deg med å kartlegge, analysere og sikre dine data og legger til rette for god dataforvaltning. Du får oversikt over mulighetene teknologien kan gi din virksomhet, og du får hjelp til å få dine ansatte i gang med Copilot på en god måte.

Guide til Copilot for Microsoft 365

Vi har laget en guide som inneholder våre beste Copilot-tips og hvordan du kan legge til rette for god dataforvaltning og stødig endringsledelse. Vår partner, Microsoft, deler også sine viktigste erfaringer og råd.

Vi håper denne guiden gjør det enklere for deg å stille de riktige spørsmålene før Copilot gjør sitt inntog i virksomheten din. Vi ønsker også å gi deg en smak av den verden som venter etter at du har tatt teknologien i bruk.

 

 

Copilot for Microsoft 365

Hva er Copilot?

Copilot for M365 er drevet av Kunstig Intelligens (KI) og vil hjelpe deg med å effektivisere arbeidsoppgavene i Microsoft Office-applikasjonene. Copilot vil rett og slett hjelpe deg med å lage gode utkast du kan bearbeide, slik at du kommer raskere i mål med dine administrative oppgaver. Dette være seg å utarbeide presentasjoner, budsjettanalyser, rapporter og annet innhold slik at dette er tilnærmet klart til å deles. På den måten kan du på minutter - i stedet for timer eller dager - fullføre dine oppgaver.

Copilot er basert på store språkmodeller og er trent opp på en ufattelig rik mengde informasjon. Når du bruker Copilot, lærer den seg din bedriftsinformasjon og hvordan du jobber. Slik forbedrer den seg stadig og tilpasser seg behovene dine. Her er det viktig å nevne at den er designet for å overholde personvern og sikkerhet.

Hvordan fungerer Copilot?

Copilot kobles til Microsoft 365-økosystemet gjennom et grensesnitt som heter Microsoft Graph. Dermed får Copilot tilgang til å jobbe med brukerdata, e-post, kalendere, dokumenter, Teams-samtaler og mye mer. Ettersom koblingen til Copilot skjer gjennom Graph, har du full kontroll på hva Copilot får tilgang til. Du bestemmer hvilken informasjon KI-assistenten kan bruke når den assisterer de ansatte, slik at alle får hjelp på en personlig og sikker måte.

1. Automatisert oppsummering av møter:

Hvis du setter på transkribering i starten av møtet, kan Copilot generere en nøyaktig og konsis oppsummering. Dette sparer ansatte for masse tid og sikrer at viktige detaljer blir utelatt. I tillegg til å få en oppsummering, kan man stille spørsmål – både underveis i møtet og i etterkant.

2. Analyse og oppsummering av e-posttråder:

Copilot kan oppsummere komplekse e-posttråder hvor kjernen i kommunikasjonen blir presentert klart og tydelig.

3. Generering av PowerPoint-presentasjoner:

Copilot kan omdanne tekst til profesjonelle PowerPoint-presentasjoner, og i tillegg bruke virksomhetens PowerPoint-maler. Selv om presentasjonen sjelden er helt fiks ferdig, vil den gi et veldig godt utgangspunkt.

4. Få hjelp til å finne dokumenter og informasjon:

Copilot kan søke gjennom og finne alt fra e-poster, dokumenter og møter.

5. Forslag til svar på e-post

Copilot gjør det enkelt å håndtere omfattende e-postkorrespondanse. Når du leser gjennom en e-post, foreslår den mulige oppfølgingspunkter eller svar, tilpasset konteksten og innholdet i meldingen.

Du må ha kontroll på egne data

Copilot bruker virksomhetens egne data i kombinasjon med data fra store språkmodeller. Alle mulighetene Copilot legger til rette for, krever at virksomheten har kontroll på egne data. Du må ha oversikt over hvilken informasjon du har, hvor den lagres og hvem som får bruke den. Copilot kan ikke gi deg god assistanse dersom den baserer seg på gammel og utdatert data.

Vi har derfor brukt tiden før lanseringen av Copilot for M365 til å utvikle en bred tjeneste som hjelper din virksomhet i gang med Copilot. Tjenesten hjelper deg med alle aspekter av implementeringen, helt fra identifisering av forretningsverdi til opplæring av dine ansatte. Stikkordet er god dataforvaltning i alle ledd.

Get Ready for Copilot for Microsoft 365

Vår tjeneste tar deg gjennom alle deler av implementeringen av Copilot. Fra introduksjon og forretningsverdi, via læring og beslutning, til gjennomføring basert på virksomhetens spesifikke behov.

Vi hjelper deg med å:

  • forstå mulighetsrommet Copilot for M365 gir
  • få dine ansatte i gang med Copilot
  • sikre korrekt lisensiering og gode brukerprofiler
  • kartlegge datakilder og å vurdere om de kan kobles til Copilot
  • få en gjennomgang av tilgangskontroller og sikkerhetstiltak
  • kartlegge virksomhetens tekniske infrastruktur og modernisere ved behov
  • kartlegge data og hvor de befinner seg, samt finne løsninger på hvordan de kan håndteres
  • planlegge og implementere gode løsninger for dataforvaltning

Din egen AI-assistent på jobb? Vi ser på Copilot

Se våre webinar om Copilot

Ta kontakt med Håkon for å komme i gang med Copilot

Håkon Kristiansen
Håkon Kristiansen
Cloud Transformation Manager
Send e-post til