Til forsiden
Jo enklere teknologi er å bruke, dess enklere er det å faktisk ta det i bruk, sier demenskoordinator Elin Linløkken om velferdsteknologien i de nye boligene ved Pastor Fangens vei 22 i Oslo.
Oslo kommune
Velferdsteknologi
Oslo
Levere teknologi som gir beboerne trygghet, mestring og frihet

I oktober 2017 åpnet seniorhuset syv nye boliger velferdsteknologi som skal gi de kommende beboerne trygghet, mestring og frihet. Det var dekket med stettglass, foodtruck og musikalsk innslag fra Tåsen barnehage. Ute klukket en gjeng pensjonerte høner, for her har selv dyrene sluttet i arbeidslivet.

Seniorhuset er det første av sitt slag i Oslo kommune. Som en del av prosjektet «Aldersvennlig by» er det allerede planlagt at det skal bli flere boliger. Mandatet er et «inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv og sunn aldring».

Beboer Kari Stubsveen har en mobil hun sender SMS med og et nettbrett hun ikke bruker så mye. Hun kaller teknologitilværelsen et «tilpasningsprosjekt»:

– Jeg synes teknologi er spennende, jeg har mye å lære. Jeg er imponert over hva teknologi kan gjøre, men også litt skeptisk. Noe tar lang tid, allikevel ser jeg nytten, for verden er annerledes enn den var før.

Teknologi tilpasset hver enkelt beboer 

Demenskoordinator Linløkken sier de ansatte ved seniorboligen jobber vel så mye med pårørende som beboere for å bruke teknologi som støttefunksjon i beboernes tilværelse.

– Vi tilrettelegger velferdsteknologien for den enkelte, det er ikke sånn at alle skal ha det samme. Når beboerne ser at det virker, sier mange til sine pårørende, "Du har trygghet, jeg har frihet". Det er fint for pårørende å vite at de klarer seg selv.

Teknologien i hvert rom tilpasses innehavers daværende behov, og kan enkelt skaleres over tid. Sensorer varsler med en liten høyttaler når døren eller kjøleskapet står for lenge åpent, lyssensorer på badet og nattlys langs gulvlistene. For beboere med fallfare finnes den anonymiserte digitale tilsynsvakten RoomMate. Er beboeren glemsom, vil komfyrvakten skru av komfyren og kjøleskapsmonitoren varsle om maten står urørt for lenge. Med boligen følger også et nettbrett hvor kommunen og pårørende kan legge inn aktiviteter i kalenderen.

Om leveransen
  • RoomMate digitalt tilsyn med fallregistering
  • Trykkbryter manuell for natt belysning
  • Sensor for nattlys til bad
  • Stemmestyrt beskjeder inkl. standard medfølgende beskjeder
  • Nettbrett med omgivelseskontroll Samsung Tablet
  • Safemate GPS-lokalisering