Til forsiden

En partner for skolens digitale reise

Å lykkes med den digitale endringsreisen i skolen krever mye mer enn å velge teknologi. Det handler om å gi elevene de beste forutsetningene for økt læring. Vi kan hjelpe dere å lykkes på den digitale reisen. Fra utvikling av strategi, til valg av teknologi og opplæring av lærerne.

Digital transformasjon gjennom pedagogiske programmer

leder viser graf på tavle til to som sitter på pc.illustrasjon

Lederstøtte

God skoleutvikling utvikles gjennom et profesjonelt læringsfellesskap som er opptatt av hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling. Dette innebærer refleksjon over verdivalg og utviklingsbehov.

Atea bruker forskning og erfaringsbasert kunnskap som grunnlag for målrettede tiltak. Dette utføres gjennom rådgivning, prosessledelse, inspirasjon og praktiske eksempler.

Det er viktig å arbeide sammen og være enig om status på hvor skolen er i dag og hvor ser den for seg at den skal være om et år eller to. Sammen med ledelsen utvikler vi visjon og mål for arbeidet, som blir utgangspunktet for strategiplanen.

Når strategien er lagt planlegges implementeringen med en konkret plan for gjennomføring. Alt dette forankres i pedagogiske ledelses-, lærings-, og implementeringsteorier.

dame med blyant tegner på tavle.illustrasjon

Lærerstøtte

Når strategien for læring er på plass og teknologien rullet ut, starter implementeringsarbeidet. Atea gir lærerne grunnleggende opplæring i pedagogisk og didaktisk bruk av de digitale verktøyene.

Vi tar tak i skolens visjon, mål og fokusområder, samt sørger for at opplæringen skjer i tråd med nye læreplaner.

Ny læreplan legger stor vekt på læringsprosessene; vi skal lære og lære, og ferdigheter som kommunikasjon, samhandling og kreativitet blir viktig.

Eksemplene som brukes gjennom opplæringen vil være knyttet til den fagspesifikke kompetansen elevene skal lære seg. Atea modellerer, praktiserer og reflekterer, sammen med lærerne, over planleggingsprosesser, gjennomføring og oppfølging av elevaktiviteter.

mann og dame står ved bord, to sitter.illustrasjon

Endringsagentprogram

Dette programmet passer for skolen/kommunen som har vært gjennom grunnopplæringen tidligere. Programmet er en videreføring av skolens digitale satsing hvor man bygger opp kompetansen internt, sikrer og utvikler en lærende organisasjon.

En Endringsagent (EA) er en prosessleder som er pådriver for endringsarbeid på skolen. EAen skal drive og videreutvikle skolens digitaldidaktiske praksis, innenfor de satsningsområdene dere vektlegger.

Gjennom 4 dagssamlinger i året vil Endringsagentene få påfyll innfor:

  • Digitaldidaktisk planlegging
  • Vurderingspraksis i det digitale læringsrommet
  • Klasseledelse i det digitale læringsrommet
  • Kollegaveiledning
  • Pedagogisk og didaktisk bruk av verktøy

Innholdet tilpasses den enkelte skole/kommune.

Læringsportalen

Vår læringsportal inneholder lettfattelige, spennende nettkurs for lærere, ledere og skoleeiere. Formålet med portalen er å gjøre det enklere for skoler å holde de ansatte oppdatert på de viktigste temaene for å lykkes med teknologi i skolen. Temaene spenner fra god bruk av *digitale verktøy i klasserommet, til personvern og sikkerhet, og lederstøtte. Kursene har en pedagogisk oppbygning med praksisnære eksempler og konkrete tips som man kan ta i bruk i klasserommet med en gang.

Klikk her for å registrere din skole.

 

dame står på stige foran skjerm med graf i hånda.illustrasjon

Hvor er din skole på den digitale reisen?

Atea har utviklet en modenhetsanalyse som kartlegger skolens/kommunens utgangspunkt innenfor viktige områder i den digitale transformasjonen.

Målet er å få innsikt i data, nok til å kunne sikre:

  • En helhetlig og innovativ pedagogisk praksis
  • Økt kvalitet på læring og undervisning
  • Effektiv og økonomisk bærekraftig drift av enheter og applikasjoner
  • Personvern og sikkerhet

I etterkant av analysen hjelper vi til med å sette opp en plan for videre utvikling.

 

Slik har vi løst det for andre kunder

Kompetanseheving i alle ledd er en viktig suksessfaktor

Elever, lærere og ledere var aktivt med da skolene i Gjøvik startet sin digitale reise. Samtidig var det viktig med en god partner som kunne hjelpe dem gjennom hele prosessen.

Les mer prosjektet med Gjøvik Kommune

Furuset skole digitaliserer: – Det handler om læringsglede

For rektor på Furuset skole, Asgjerd Halseth, er det viktig å skape læringsglede, tenke helhetlig og la lærerne være kreative, når de nå gjør en digital storsatsing.

Les mer om prosjektet med Furuset skole

Gjør vikarjobben enklere med en helt ny app

For å gjøre vikarjobben enklere har Vestfold og Telemark fylkeskommune utviklet en egen vikar-app, med hjelp av IT-selskapet Atea.

Les mer om prosjektet med Vestfold og Telemark fylkeskomune

Roald Amundsen VGS - Tverrfaglig elevsentrert læring

ChatGPT i skolen: Forbud eller elske?

Kunstig intelligens er kanskje vår tids største teknologiske revolusjon. Men det er mange kritiske røster, også i skolen. Debatten raser i mediene. Så hva nå? Bør kunstig intelligens i skolen forbys eller må vi endre skolen?

Ukens gjester er Sten Ludvigsen, professor i læring og digitalisering ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet Oslo, og Elisabeth Palmgren, tidligere rektor ved Teglverket skole og nå leder for skolesatsingen i Atea. Programleder er Christian Brosstad.

Gå til oversikt over alle podkastepisodene.

Våre samarbeidspartnere

Ta kontakt om du lurer på noe

Elisabeth Palmgen
Elisabeth Palmgren
Leder for skole
elisabeth.palmgren@atea.no