Til forsiden

Digitalisering med minst mulig miljøavtrykk

Med Ateas ordning GoITloop kvitter 4Service seg med gammelt IT utstyret på en sikker, miljømessig og forsvarlig måte.
4Service
Bærekraftig IT
Hele landet
Gjenbruk og resirkulering av IT-utstyr

4Service er et ledende selskap innenfor facility service; personalrestaurant, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester med tilstedeværelse over hele Norge - fra Hammerfest i nord til Mandal i sør.

Med et tydelig fokus på bærekraft og en grønn, gjennomgående profil var det viktig at det gamle utstyret ble avhendet på en sikker og miljømessig (ryddig) måte. Slik ble Ateas tjeneste ikke bare et godt, men også et lønnsomt alternativ. Med goITloop fikk kunden ryddet bort det gamle utstyret, og det som kunne gjenbrukes gikk gjennom en prosess med sikker sletting, avidentifisering og vask før videresalg. Fortjenesten på det brukte utstyret delte Atea med 4Service – godt for miljøet og godt for lommeboken.

Som tjenestetilbyder håndterer 4service sensitiv kunde- og personaldata. Det var derfor viktig å finne en landsdekkende aktør med et helhetlig syn på bærekraft, som samtidig kunne ivareta sikkerheten i prosessen sier direktør for salg og marked i 4Service, Marius Pedersen.

– Foruten det økonomiske var det viktig for oss å finne en tjenestetilbyder som hadde et helhetlig syn. Miljø og økonomi er viktige faktorer, men vi må samtidig sikre at sensitive data ikke kommer på avveie. Det er betryggende for oss å kunne levere inn gammelt IT-utsyr til en aktør som sørger for at vi også ivaretar lover og regler rundt persondata og sikkerhet.


Marius legger til at det har vært et fint samarbeid som også har bidratt til å skape nye gode samtaler mellom selskapene.

- Vi ser Atea som en god samarbeidspartner for 4Service sin målsetning om å digitalisere vår forretning med minst mulig miljøavtrykk. Vi har som mål å ha 100 prosent gjenbruk eller gjenvinning på IT-utstyret vi bruker i vår digitaliseringsreise. Ateas kompetanse bidrar til at 4Service bruker teknologi som et bærekraftig konkurransefortrinn. Bærekraft er ikke noe vi i 4Service bare har med lengst bak i årsrapporten, men noe vi jobber aktivt med. Vår bransje har tradisjonelt sett ikke har hatt fokus på dette og her ser vi vår mulighet til å skille oss ut. Med over 2500 ansatte har vi virkelig anledning til å gjøre en forskjell.