Til forsiden

Vi lever i en tid der teknologien utvikler seg raskt, hvor det er krevende å tilpasse seg et stadig skiftende behov. For å kunne lykkes er det viktig å ha en god plan og se på IT-infrastrukturen som en enhetlig plattform som støtter hele virksomheten, og som kan tilpasses og utvides etter behov. Dette bidrar til å redusere kompleksiteten og fører til økt produktivitet og reduserte kostnader ved å eliminere vedlikehold av flere systemer. Dette vil også øke virksomhetens smidighet og evne til å tilpasse seg endringer i markedet, som igjen gjør det lettere å integrere nye applikasjoner og tjenester i eksisterende systemer. 

I Atea har vi ekspertise på alle nivåer av prosessen. Våre konsulenter har solid teknologiforståelse, høy kompetanse og lang erfaring både på strategisk og operativt plan. Vi analyserer og kartlegger ditt behov, guider deg blant tilgjengelige alternativer, utarbeider forslag til nye løsninger, bistår i migreringen av data og hjelper til med drift og overvåking.

Vår kompetanse

Skytransformasjon

Mange virksomheter mangler en god oversikt over de mulighetene og tjenestene som finnes hos leverandørene. Å kartlegge hvordan man skal modernisere og migrere digitale eiendeler ut i skyen, slik som applikasjoner, data og digitale prosesser er en forutsetning for å lykkes. Våre konsulenter har kompetanse og erfaring til å rådgi og utføre uansett hvor i skyreisen du er. Vi har, sammen med våre partnere og kunder, utviklet et unikt rammeverk som vi benytter for å kunne gi alle våre kunder en sikker leveranse basert på Best Practice.

Intervju med Hilde Safsnes Oland i THREE60 Energy Norway:

Skyøkonomi

I en arbeidshverdag som i større grad retter seg mot tjenestebaserte leveranser, vokser også kompleksiteten rundt løpende skykostnader og kontrollen over disse. Virksomheter har derfor i større grad behov for assistanse fra rådgivere i forbindelse med sine skykostnader, slik at investeringene i skyen optimaliseres der det er mulig. Atea tilbyr bransjeledende konsulenter som kan hjelpe din virksomhet med å optimalisere løpende skykostnader relatert til alle de store produsentene i markedet. Dere vil få en bedre oversikt over hvilke tiltak som kan iverksettes, hva som gir størst avkastning på kort sikt og kontinuerlig få taktiske og stratgiske råd. Dette innebærer rådgivning relatert til trender, analyser, utnyttelsesgrad, anbefalinger og governance. Vi har også en forståelse av hvilke tekniske implikasjoner optimaliseringen får for ditt skymiljø.

Unngå dataangrep

Episode #66 av podkasten "Teknologi og mennesker"

Ukens gjester er Øystein Andreassen, seksjonsleder i Kripos Nasjonalt Cyberkrimsenter, og Vegard Kjerstad, leder for Ateas Internet Respons Team (IRT). Programleder er Christian Brosstad, Atea.

Gå til alle episodene.