Til forsiden
De neste 20 årene skal Nye Veier bygge veier i Norge for 148 milliarder. For å lykkes er selskapet innstilt på å bli en mer datadreven organisasjon.
Nye Veier
Datadrevet innovasjon
Hele landet
Innføre en plattform som sikrer bedre kontroll på data

– Data blir bare viktigere og viktigere. Vi er en aktør i en digital tidsalder og må utnytte alle mulighetene som data kan gi, sier Marcus Henriksen, leder for IT og arkitektur i Nye Veier.

Oppgavene til det statlig eide selskapet framover er formidable. Ved inngangen til 2020 hadde Nye Veier blant annet ansvaret for å bygge hele 700 km med firefelts motorvei.

Behov for bedre data

– Behovet for strategisk bruk av data er økende i Nye Veier. Spesielt kan flyten av data bli bedre, og det gjelder å få på plass en riktig teknologisk plattform som vi kan utvikle oss på. Vi har en visjon om å være en fulldigital innovativ kraft i bransjen med bruk av data for økt trafikant- og samfunnsnytte, sier Henriksen.

På slutten av fjoråret gikk derfor Nye Veier sammen med teknologiselskapene Atea og Boomi. De to selskapene skal innføre en plattform i Nye Veier som sikrer bedre kontroll på kjernedata og integrasjoner mellom de skybaserte tjenestene.

Motorvei.foto

Nye Veier skal bygge hele 700 km med firefelts motorvei de neste årene. Foto: Nye Veier.

En teknologisk plattform for framtiden

– Vi ønsket en plattform som hadde liten grad av behov for programmering. Vi er en skybasert virksomhet der driften av plattformen og tjenester utvikles av andre. I tillegg er det en fordel med en teknologisk plattform hvor det investeres betydelige ressurser, slik at vi får stordriftsfordelen fra de internasjonale teknologiaktørene som er med på å forme fremtiden. Med Atea som en rådgiver, passer dette veldig godt for oss, forteller Henriksen.

Brukervennlig plattform

Siv Elisabeth Rinden jobber som konsulent i Atea Consulting, og samarbeider tett med Nye Veier for å sikre at løsningen passer til veiselskapets behov. 

– Plattformen er helt skybasert og gir deg en god, overordnet oversikt av alle integrasjoner og de viktigste dataene i virksomheten, sier Rinden.

Hun mener spesielt at brukervennligheten til plattformen gir merverdi når man skal jobbe tett med andre avdelinger og fagområder innad i en virksomhet.

– Alle integrasjonsprosesser er bygget ut ifra et grafisk grensesnitt, og det gjør det enklere å involvere andre avdelinger i en virksomhet når du ser hvordan data flyter på en oversiktlig måte. Det er helt avgjørende når du skal hente ut potensialet som ligger i en god dataplattform. Nye Veier har mange store oppgaver foran seg de neste årene, og jeg tror måten de nå kvalitetssikrer data på vil være viktig for hvordan de løser sitt samfunnsoppdrag framover, forteller Rinden i Atea.

Informasjonen flyter bedre

Tidligere i år kom regjeringen med sin stortingsmelding om data, «Data som ressurs - Datadrevet økonomi og innovasjon». Der er de blant annet opptatt av at datakvaliteten må bli bedre. Dette innebærer også tilgjengeliggjøring av data og samhandling mellom virksomheter. Med investeringene til Nye Veier i en ny integrasjonsplattform vil selskapet sikre seg bedre dataflyt og samtidig bruke data på en enda bedre måte i framtiden.

– Måten vi kan bruke data framover blir viktig for oss. For å sikre en god prosess i planfasen, utbyggingsfasen og driftsfasen så er data en viktig nøkkel, sier Henriksen i Nye Veier. 

Data for framtiden

Dårlig datakvalitet er et reelt problem i mange organisasjoner. Å holde informasjonen nøyaktig og synkronisert på tvers av flere systemer kan være utfordrende uten en datastrategi og et verktøy som kan legge til rette for dette.

– Plattformen vi innfører hos Nye Veier gjør det mulig å matche, berike og synkronisere data på tvers av organisasjonen. Dette samsvarer godt med Nye Veiers digitale ambisjoner om å bli en mer datadreven organisasjon. Nye Veier jobber med data på en svært fremtidsrettet måte, mener Rinden i Atea.

Om Nye Veier

Nye Veier AS ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål om å etablere en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Nye Veier har siden oppstarten åpnet 81 km trafikksikker firefelts vei.

Nye Veiers overordnede mål er høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektene de har ansvar for.

Om leveransen

Boomi AtomSphere er en skyintegreringsplattform (iPaaS) for tilkobling av skybaserte og lokale systemer og data. Plattformen gjør det mulig for Nye Veier å designe skybaserte integrasjonsprosesser og overføre data mellom skybaserte og lokale applikasjoner i et brukervennlig grensesnitt.

Plattformen består av seks hovedmoduler, og leveransen til Nye Veier inneholder tre av disse modulene: integrasjon, Master Data Hub og API Management, som legger til rette for sikker og fleksibel integrasjon av data mellom interne og eksterne systemer i Nye Veiers applikasjonslandskap.

Løsningen implementeres og supporteres av konsulenter fra Atea og Boomi.