Til forsiden

Bli en av oss!

IT-kompetanse er viktigere enn noen gang. Den teknologiske utviklingen gir oss flere muligheter, men det forutsetter at vi har de riktige ressursene. Derfor er folk som velger IT så utrolig verdifulle – både for oss i Atea og for samfunnet som helhet.

Vi ønsker at flere skal se verdien av IT-kompetanse, og derfor hyller vi IT-konsulentene for den viktige jobben de gjør. Hvorfor jobbe hos oss?

The Place to Be

Vår bedriftskultur står sterkt i Atea. Vår visjon er å være «The Place to Be», hvor alle skal ha like muligheter til å lykkes og trives i bedriftskulturen. Uavhengig av kjønn eller bakgrunn. For å komme dit, sørger Atea for sunne og trygge forhold på arbeidsplassen.

Vi har som mål om å tiltrekke og beholde de beste talentene, hvorav minst 50% kvinner, inkludert i lederposisjoner. Dette samsvarer med den rettferdige og mangfoldige arbeidsplassen som vi jobber hardt for å bygge og opprettholde.

Vi tror at folk som kjenner hverandre jobber bedre sammen. Derfor bruker vi tid på å leke, lære og ha det gøy sammen gjennom landstreff, idrettsinitiativ, gamingkvelder, Geek Nights, hytteturer og mye mer.

Kompetanse og karriereutvikling

I tillegg til et stort fokus på det sosiale setter vi også den faglige utviklingen hos de ansatte høyt. Faglig oppdatering er avgjørende for å bli bransjens beste rådgivere. Hos oss får du derfor muligheten til å tilpasse din karriereutvikling og bestemme i hvilken retning du ønsker å gå.

Våre ansatte får hele tiden muligheten til å utvikle seg gjennom spennende sertifiseringer, individuelle kompetanseplaner og et dynamisk internt arbeidsmarked. I tillegg finnes det store muligheter til å delta på spennende fagsamlinger (seminarer, konferanser o.l) både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten driver Atea med målbevisst satsing på medarbeidernes utvikling.

Intern mobilitet er viktig for oss og vi oppfordrer derfor alle våre kollegaer til å søke på stillinger som utlyses internt i selskapet. På denne måten gir vi våre medarbeidere muligheten til å utvikle seg selv, sin kompetanse og finne nye karriereveier og muligheter internt i organisasjonen.

Goder

💚 Bli en del av en engasjert og inkluderende gjeng, som er blant Norges mest kompetente og fremste i sine fagfelt.

💚 Konkurransedyktige betingelser, gode pensjonsordninger, topp helseforsikring og fleksibel arbeidstid.

💚 Høy fleksibilitet for utvikling, flere faggruppemiljlø, idrettsgrupper, sosiale grupper og mye annet.

💚 Frivillighetdagen gir alle ansatte en ekstra fridag hvert år for å gjøre andres hverdag bedre. Alt fra å plukke plast i havet eller hjelpe en organisasjon på sosiale medier.

Dette er tiden for oss som elsker teknologi

Er du student eller nyutdannet?

Det finnes mange muligheter for deg som studerer eller er nyutdannet. Hos oss får du muligheten til å jobbe i reelle prosjekter med et bredt spekter av kunder innenfor ulike bransjer. Vi satser på de unge og har flere tilbud for studenter og nyutdannede. Les mer om vårt Graduate program, sommerprosjekt eller hvordan du kan skrive bachelor- eller masteroppgave med oss.

 

Omvendt intervju

Omvendt intervju

I våre rekrutteringsprosesser kan vi velge å snu jobbintervjuet på hodet. Spørsmålene i seg selv forteller mye om hva du er drevet av, nysgjerrighet, ambisjonsnivå for stillingen og hvordan du kobler informasjon sammen.

Vi skal ikke bare ansette folk som passer inn i det etablerte, men også folk som tør å utfordre det etablerte. Vi trenger innovasjon og den kan vi fort miste dersom vi på forhånd lager en fasit for hva kandidatene må være.

Omvendt intervju gir deg derfor muligheten til å vise hva du er opptatt av, hvilke verdier du har, men også få svar på det du lurer på.

Rekrutteringsprosessen handler om å bli bedre kjent. Vi tror på å finne den beste matchen og er derfor opptatt av å finne ut hva som er viktig for deg. Vi ønsker å være et sted der du kan utvikle deg og føle tilhørighet fra dag én.