Til forsiden

Vi bygger Norge med IT

Vi har kontorer i hele Norge og kompetente medarbeidere innenfor alle områder av IT. Uansett om du har jobbet i ett, fem eller ti år er din erfaring og kunnskap verdifull for Atea. Hos oss får du muligheten til å jobbe i forkant av teknologien og utvikle deg sammen med de beste. Vi tilrettelegger for påfyll av relevant kunnskap og gjør det mulig for utvikling innenfor ditt område.

Våre medarbeidere brenner for å være med å bygge Norge med IT. Sammen tar vi personlig ansvar og står på for å gjøre Atea til The Place to Be.

Ingen lager statuer av IT-konsulenter, så vi gjorde det selv!
Les mer om dette her.

Hvorfor jobbe hos oss?

Sterk bedriftskultur

Vår bedriftskultur står sterkt i Atea. Vår visjon er å være «The Place to Be», hvor alle skal ha like muligheter til å lykkes og trives i bedriftskulturen. Uavhengig av kjønn eller bakgrunn. For å komme dit, sørger Atea for sunne og trygge forhold på arbeidsplassen.

Vi har som mål om å tiltrekke og beholde de beste talentene, hvorav minst 50% kvinner, inkludert i lederposisjoner. Dette samsvarer med den rettferdige og mangfoldige arbeidsplassen som vi jobber hardt for å bygge og opprettholde.

Vi tror at folk som kjenner hverandre jobber bedre sammen. Derfor bruker vi tid på å leke, lære og ha det gøy sammen gjennom landstreff, idrettsinitiativ, gamingkvelder, Geek Nights, hytteturer og mye mer.

Kompetanse og karriereutvikling

I tillegg til et stort fokus på det sosiale setter vi også den faglige utviklingen hos de ansatte høyt. Faglig oppdatering er avgjørende for å bli bransjens beste rådgivere. Hos oss får du derfor muligheten til å tilpasse din karriereutvikling og bestemme i hvilken retning du ønsker å gå.

Våre ansatte får hele tiden muligheten til å utvikle seg gjennom spennende sertifiseringer, individuelle kompetanseplaner og et dynamisk internt arbeidsmarked. I tillegg finnes det store muligheter til å delta på spennende fagsamlinger (seminarer, konferanser o.l) både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten driver Atea med målbevisst satsing på medarbeidernes utvikling.

Intern mobilitet er viktig for oss og vi oppfordrer derfor alle våre kollegaer til å søke på stillinger som utlyses internt i selskapet. På denne måten gir vi våre medarbeidere muligheten til å utvikle seg selv, sin kompetanse og finne nye karriereveier og muligheter internt i organisasjonen.

Mange muligheter for studenter

Det finnes mange muligheter for deg som studerer eller er nyutdannet. Hos oss får du muligheten til å jobbe i reelle prosjekter med et bredt spekter av kunder innenfor ulike bransjer. Vi satser på de unge og har flere tilbud for studenter og nyutdannede. Les mer om vårt Graduate program, sommerprosjekt eller hvordan du kan skrive bachelor- eller masteroppgave med oss.

Goder

💚 Bli en del av en engasjert og inkluderende gjeng, som er blant Norges mest kompetente og fremste i sine fagfelt.

💚 Konkurransedyktige betingelser, gode pensjonsordninger, topp helseforsikring og fleksibel arbeidstid.

💚 Høy fleksibilitet for utvikling, flere faggruppemiljlø, idrettsgrupper, sosiale grupper og mye annet.

💚 Frivillighetdagen gir alle ansatte en ekstra fridag hvert år for å gjøre andres hverdag bedre. Alt fra å plukke plast i havet eller hjelpe en organisasjon på sosiale medier.

Vårt fokus på bærekraft

Teknologi er nøkkelen til å nå verdens felles bærekraftsmål. Bærekraft er et felles samfunnsansvar og vår bærekraftsatsing har en dyp verdi for ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Vi gjør mange spennende initiativ som alle ansatte er en del av.

Omvendt intervju

Omvendt intervju

I våre rekrutteringsprosesser kan vi velge å snu jobbintervjuet på hodet. Spørsmålene i seg selv forteller mye om hva du er drevet av, nysgjerrighet, ambisjonsnivå for stillingen og hvordan du kobler informasjon sammen.

Vi skal ikke bare ansette folk som passer inn i det etablerte, men også folk som tør å utfordre det etablerte. Vi trenger innovasjon og den kan vi fort miste dersom vi på forhånd lager en fasit for hva kandidatene må være.

Omvendt intervju gir deg derfor muligheten til å vise hva du er opptatt av, hvilke verdier du har, men også få svar på det du lurer på.

Rekrutteringsprosessen handler om å bli bedre kjent. Vi tror på å finne den beste matchen og er derfor opptatt av å finne ut hva som er viktig for deg. Vi ønsker å være et sted der du kan utvikle deg og føle tilhørighet fra dag én.