Til forsiden

ISO 37001 og antikorrupsjon

Atea sitt ledelsessystem for anti-bestikkelser ble ferdigstilt i mai 2022. Vi er nå en av de første virksomhetene i Norge som er sertifisert i ISO 37001. Dette er en internasjonal standard for anti-korrupsjon og anti-bestikkelser. Denne standarden gjør oss i stand til å forhindre, oppdage og håndtere korrupsjon og bestikkelser. På den måten bygger vi tillit til virksomheten og øker vårt omdømme i markedet.

I ledelsessystemet er det etablert tydelige retningslinjer for hvordan Atea og våre ansatte skal opptre i tråd med selskapets retningslinjer og i de relasjoner den enkelte møter i sin jobbhverdag. Atea har dessuten en ekstern whistleblower-løsning som gir mulighet for, i all fortrolighet, å rapportere mistanke om ureglementert adferd.

Sertifikatet finner du her.

Whistleblower

Atea whistleblower gir mulighet for, i all fortrolighet, å varsle og rapportere ved mistanke om ureglementert adferd. Systemet er lavterskel hvor målet er å redusere risiko, skape et høyt nivå av god forretningsetikk og opprettholde kundenes og publikums tillit til Atea. 

Både eksterne og interne personer kan rapportere, men kun opplysninger om personer og hendelser knyttet til virksomheten kan rapporteres. Det vil si hendelser knyttet til Atea-ansatte, styremedlemmer, revisorer, advokater, leverandører og andre.

Rapporteringen kan gjøres anonymt eller i full åpenhet.

Anonyme meldinger håndteres av personer uten tilknytning til Atea.

Eksempler på forhold som kan varsles ved mistanke om:

  • Korrupsjon
  • Bestikkelse
  • Dokumentforfalskning
  • Alvorlig miljøforurensning
  • Alvorlig brudd ved arbeidssikkerhet
  • Alvorlige for som retter seg mot en ansatt

Send en åpen varsling: compliance@atea.no

 

Send inn en anonym varsling: https://report.whistleb.com/da/ATEA

Code of Conduct

Det etiske regelverket danner grunnlaget for hvordan vi jobber i Atea, og gir en oversikt over de verdiene, retningslinjene og grunnleggende reglene som skal styre oppførselen vår og de beslutningene vi treffer. Regelverket definerer hvilke prinsipper våre ansatte skal følge, både ovenfor hverandre og ovenfor utenforstående aktører.

Atea tror på rettferdig konkurranse og motsetter seg alle former for korrupsjon. De ansatte skal aldri gi eller tilby upassende ytelser til forretningsforbindelser, myndighetsorganer eller tredjeparter for å påvirke en forretningsmessig avgjørelse, eller for å legge til rette for en rettslig eller offentlig prosess eller saksbehandling.

De skal heller ikke be om upassende ytelser eller fordeler i forbindelse med transaksjoner Atea skal utføre.

Les mer om vår "Code of conduct" her.

Supplier Code of Conduct

Atea samarbeider med mange ulike leverandører. Vi forventer at våre leverandører deler våre forretningsetikk og prinsipper og anvender dem gjennom hele forsyningskjeden.

Ateas Code of Conduct, som bl.a. er basert på FNs Global Compact, sier at leverandører skal levere varer og tjenester til Atea som er produsert i henhold til retningslinjene.

Atea forventer også at alle leverandører implementerer og overholder EICCs Code of Conduct.

Les mer om "Supplier Code of Coduct" her.

Viktige lenker