Til forsiden

Bruk data til å ta gode beslutninger

For å få optimalt utbytte av virksomhetens IT infrastruktur er det viktig å hente kunnskap fra data og bruke dette som grunnlag for å ta gode beslutninger. Datadrevet innovasjon skal drive verdi på toppen av virksomhetens IT-infrastruktur. Atea har Norges ledende fagmiljø innen Business Intelligence og dataanalyse. Våre rådgivere og konsulenter muliggjør innsikt og gode beslutninger basert på fakta og ikke magefølelse. Alt dette i tett samarbeid med deg som kunde.

Vår kompetanse

Velferdsteknologi

Gjennom teknologi og verktøy kan vi gi folk flest bedre livskvalitet og samtidig gjøre Norge til et tryggere og smartere land å bo i – uavhengig av livssituasjon. Velferdsteknologi er digitale og tekniske verktøy som hjelper mennesker med de utfordringene de møter i hverdagen, enten det er på institusjoner som sykehjem eller i sitt eget hjem. Teknologien styrker muligheten til å klare seg selv, og bidrar til at de aller fleste mestrer sin egen livssituasjon, og kan bo hjemme lenger.

Havbruksteknologi

Smart bruk av teknologi innen havbruk kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje. Ved å utnytte teknologiens kraft vil havbruksnæringen oppnå økt lønnsomhet, bedre fiskevelferd og bedre miljø. Mye av dette handler om å ta full kontroll på datakjeden i hvert ledd av produksjonen. Riktig bruk av blokkjedeteknologi vil gi bransjen bedre kontroll, skape bærekraftige verdikjeder og sikre data i sanntid, som i ettertid ikke kan tukles med. Sporbarhet er ikke bare en forutsetning for trygg mat, det er også nøkkelen til å vinne tilliten til forbrukerne i en befolkning som i økende grad er opptatt av opprinnelsen til maten de spiser. Forbrukere verden over vil kunne føle seg trygge på at norsk laks lever et godt og bærekraftig liv.

Smartbygg teknologi

Smartbygg-teknologi kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i eiendomsbransjen. Ikke bare gjennom lavere bygge- og driftskostnader, men også fordi fremtidens leietakere vil velge lokaler som følger den teknologiske utviklingen.

Smartbygg-teknologi handler om mer enn energieffektive bygg. Smartbygg skal leve med brukerne, og lære seg deres vaner og mønster. Vi i ​Atea samarbeider aktivt med fremoverlente eiendomsutviklere, entreprenører og ingeniører for å hjelpe dem med å skape boliger og arbeidslokaler som er kostnadseffektive og mer brukervennlig.

Våre konsulenter og rådgivere har solid teknologibakgrunn og erfaring fra alle faser av et smartbyggprosjekt. Vi tror på et skikkelig grunnarbeid for å unngå feilinvesteringer. Det å forstå behovene og mulighetsrommet og skape et godt samarbeid er alfa omega for å lykkes.

Med infrastukturen på plass kan en samle all data i én base og oppgradere teknologien etterhvert som den er tilgjengelig. Det kommer til å skje mye spennende på dette feltet og med infrastrukturen på plass kan nye enheter enkelt kobles på.

Fordeler ved smartbygg-teknologi:

  • Kan bygge enklere og mer skalerbart
  • Optimaliserer areal- og ressursbruken
  • Bedre og billigere drift
  • Økt produktivitet og samhandling
  • Reduserer avfall og energibruk
IoT

Internet of Things (IoT), er nettverket av alle de fysiske dingsene som kobler seg opp til internett, og som gjennom elektronikk, programvare, beacons, sensorer, og nettverkskontakt kan utveksle data uten menneskelig interaksjon.

For de fleste betyr IoT at ting de har i hjemmet er knyttet opp mot internett, og er med på å gjøre hverdagen vår enklere. For bedrifter ligger fokuset på hvordan man kan strømlinjeforme produksjon, få bedre oversikt og mer data for å få bedre beslutningsgrunnlag.

Smartteknologi, anvendt på riktig måte kan spare både kostnader og energi, som igjen vil føre til at effektiviteten øker. Ved å samle IoT-teknologi i riktig informasjonsstrøm får man innsikt som kan automatisere tunge prosesser.

En stor utfordring med tingens internett er informasjons- og IT-sikkerhet. Dersom en datamaskin havner i feil hender kan personen som finner den potensielt bruke denne enheten for å få tilgang til resten av bedriftsnettet og gjøre skade. Vi har god erfaring med å sikre tilgang til iot-enhterer slik at man opprettholder GDPR-regler og sikre protokoller, krypteringsmekanismer og tilgangskontroll.

United Cities dataplattform

United Cities dataplattform er utviklet i partnerskap mellom Atea og OiER for å tilgjengeligjøre metodeverket U4SSC KPIs og akselerere veien mot et bærekraftig samfunn. 

Dataplattformen inneholder flere målepunkter (KPI’er) innenfor en rekke samfunnsområder. Disse er basert på FNs 17 bærekraftsmål, med hoveddimensjonene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Dataene som samles inn vil umiddelbart kunne visualiseres og anvendes til analyser. Dette gjør det enklere å få innsikt i hvilke tiltak som bør iverksettes.

 

Hvordan lykkes med datadrevet utvikling?

Episode #75 av podkasten "Teknologi og mennesker"

Ukens gjester er Øyvind Indrebø, Head of Machine Intelligence i Fremtind Forsikring og Gunhild Rui, leder for Analyse, og metodeutvikling i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Programleder er Christian Brosstad, Atea Norge.

Gå til oversikt over alle podkastepisodene.