Aviator

Fremtiden i skyen

Aviator ønsket en standardisert, felles plattform for alle avdelinger og land. Målet var å skape et selskap, der det jobbes likt uavhengig av geografisk område, og en IT-løsning som støttet det.

Mobil løsning

Løsningen med Office 365 og Hybrid Cloud som grunnmur gjorde at valget av samarbeidspartner falt på Atea. I flybransjen med mange geografiske områder, trengte Aviator en mobil løsning for sine systemer. Aviator har et hybridmiljø der de abonnerer på dataromskapasitet fra Atea Outsourcing Services og produktivitetsløsninger igjennom Microsoft Office 365.  Office 365 kom til nytte da Aviator overtok virksomheten i Storbritannia og Finland. 

Må vinne kontrakter 

For å tjene penger, må Aviator vinne kontrakter. Ved å administrere IT-plattformen selv får selskapet mulighet til å spare penger og være effektiv i den daglige forretningsdriften. Det gjør det mye lettere å gjennomføre de daglige arbeidsoppgavene.  Deling av vaktplaner, opplæringsrutiner, LMS, intranett, og samarbeidet mellom HR-avdelingen og økonomiavdelingen flyter i dag godt. Fremover vil samarbeidet mellom Aviator og Atea dreie seg om å levere kosteffektive løsninger som gjør Aviator i stand til å foredle sin forretning. Bruk av e-læring, video og smarte løsninger tilgjengelig på de ansattes mobiltelefoner er eksempler på områder som det nå jobbes med.

Leveranse

  • Microsoft Office 365 til 3800 ansatte 
  • Dataromskapasitet fra Atea Outsourcing Services 
  • Atea Rapid (intranettløsning) 
Aviator

Aviator leverer bakketjenester til flyselskaper på 24 flyplasser i Norden og Storbritannia. Aviators 3.800 ansatte leverer bakketjenester på flyplasser fra Helsingfors til London. De ble grunnlagt i 2010 ved kjøpet av svenske Nordic Aero og norske Røros Flyservice og Norport Ground Handling.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer