Til forsiden
For å kunne utføre flyplasstjenester enklere og mer effektivt, tar Aviator i bruk smarte IT-løsninger som blant annet Microsoft Azure.
Aviator
Skytjenester og datasenter
Hele verden
En standardisert, felles IT-plattform for alle avdelinger og land.

En helhetlig IT-plattform

Selskapet Aviator er resultatet av en serie av fusjoner i flybransjen. Røros Flyservice og Norport Ground Handling, samt tre til, brakte hvert sitt system og sett med rutiner inn i det nye selskapet. I 2013 ble det nødvendig å få på plass en helhetlig IT-plattform, slik at alle kunne snakke samme språk, og dele informasjon på tvers av landegrenser og ikke minst fra flyplass til flyplass.

Aviator ønsket en standardisert, felles plattform for alle avdelinger og land. Målet var å skape et selskap, der det jobbes likt uavhengig av geografisk område, og en IT-løsning som støttet det.

Flyttet til skyen

Første fase var en løsning med Office 365 og Hybrid Cloud som grunnmur. Det gjorde at valget av samarbeidspartner falt på Atea. I flybransjen med mange geografiske områder, trengte Aviator en mobil løsning for sine systemer. Aviator hadde et hybridmiljø der de abonnerte på dataromskapasitet fra Ateas datasentre i Norge, og produktivitetsløsninger gjennom Microsoft Office 365. Office 365 kom til nytte da Aviator overtok virksomheten i Storbritannia og Finland.

I slutten av 2019, startet prosessen med å flytte daværende servere som stod i Ateas datasentre over til Microsoft Azure. Samarbeidet mellom Atea og Aviator resulterte at i januar 2020, startet migrering til Microsoft Azure. Applikasjonen WinTid, for adminsitrasjon av ansatte, er rehosted, både applikasjon og SQL-server. Capitech/Simployer, som er HR-systemer, og AIS portalen ble omstrukturert på Win2019.

”Det er lettere å gjennomføre de daglige arbeidsoppgavene”

— John S. Auganes, IT Manager i Aviator

Må vinne kontrakter

For å tjene penger, må Aviator vinne kontrakter og ved å få bistand fra Atea til å drifte IT-plattformen, får selskapet mulighet til å spare penger og være effektiv i den daglige forretningsdriften. Atea bistår med daglige driftsoppgaver på infrastruktur. Som overvåking og oppfølging av alarmer, drift av infrastruktur og service desk.

Sistnevnte er kontaktpunktet for å melde om antatte feil, driftsforstyrrelser eller andre IT-relaterte henvendelser. Dette gjør det mye lettere å gjennomføre de daglige arbeidsoppgavene. Deling av vaktplaner, opplæringsrutiner, LMS, intranett, og samarbeidet mellom HR-avdelingen og økonomiavdelingen flyter i dag godt.

– Vi er akkurat nå på et sted hvor vi fritt kan velge de løsningene som best støtter Aviator. Både Microsoft Azure og samarbeidet med Atea gir oss en fleksibilitet som vi ikke ville hatt med vårt eget driftet datasenter. Vi kan nå skalere opp og ned etter behov, sier John S. Auganes, IT Manager i Aviator.

Fremover vil samarbeidet mellom Aviator og Atea dreie seg om å levere kosteffektive løsninger som gjør Aviator i stand til å foredle sin forretning. Bruk av e-læring, video, utnytte fordelene i Microsoft Azure og smarte løsninger tilgjengelig på de ansattes mobiltelefoner, er eksempler på områder som det nå jobbes med.

Om leveransen
  • Atea har levert arbeidsflate til Aviators 3800 ansatte med Microsoft Office 365.
  • Fase 1 dataromskapasitet fra Ateas datasentre i Norge.
  • Fase 2 migrering av hele driftsplattform fra Ateas datasentre til Microsoft Azure.
  • Administrasjon og daglig drift av Aviators infrastruktur.
  • Support med service desk for brukerstøtte og kundestøtte.