Til forsiden

Strategisk rådgivning og konsulenttjenester

Vi står overfor en teknologisk utvikling som vil forandre våre arbeidsplasser slik vi kjenner dem i dag. I Atea har vi konsulenter som kan hjelpe deg og din virksomhet lykkes med digitaliseringen. Våre rådgivere forstår at dette først og fremst handler om endring, og at verdien av ny teknologi først skjer når vi får menneskene med på laget.

Vi tilbyr strategisk rådgivning og konsulenttjenester tilpasset deres behov og målsetninger, ser på helheten i virksomheten og bidrar inn i deres prosjekter med spesialkunnskap innen en rekke fagområder.

Gir verdi til virksomheten din

Våre konsulenter består av fageksperter og strategiske rådgivere som kan bistå ledelsen med å utforme helhetlige IT-løsninger.

Vi bidrar med relevant kompetanse inn i virksomheters prosjekter og organisasjon. Vi har erfaring fra en rekke ulike bransjer og kan tilby enkeltressurser og team, basert på deres behov i en avtalt tidsperiode.

Vi forstår hvordan digital transformasjon påvirker IT sin rolle i en virksomhet, og bistår våre kunder i å definere hvordan IT organiseres og ledes for å maksimere sin støtte til at virksomheten kan lykkes med sin strategi og nå sine målsettinger.

Dette kan vi hjelpe deg med

Innsikt og analyse

For at du skal vite om dere lykkes med nye initiativ og satsningsområder må dette følges opp og måles.

Atea har høy kompetanse på strukturering og sammenstilling av alle typer data. Vi utvikler og forvalter ulike dataplattformer. I dette inngår datavarehus og dataløsninger, men også plattformer for håndtering av sensordata, blokkjedeteknologi og bildeanalyse.

I tillegg utvikler vi dashboards, rapporter og avanserte prediksjoner ved bruk av maskinlæring og kunstig intelligens.

Datadrevet forretningsutvikling gir mulighet til å ta beslutninger på riktig grunnlag.

Les mer om Innsikt og analyse her.

 

Rådgivning og arkitektur

Har din virksomhet behov for bistand til å analysere risikoer og sårbarheter, men også muligheter?

Forutsetning for en vellykket implementering er godt definerte behov og krav til løsninger. Våre konsulenter har en svært god forståelse for en virksomhets behov, og består av konsulenter med bakgrunn som IT-ledere og ledere for digitale transformasjoner. De bistår med å kartlegge og avklare nødvendige kapabiliteter og å legge grunnlaget for beslutninger som gjør at dere lykkes.

Vi er med hele veien fra salgsprosess til leveranse og kommer med innspill og råd innen veivalg og alternative løsninger. Vi fungerer gjerne som overordnet ansvarlig for bestilling og implementering uavhengig av produkt og teknisk løsning.

Vi bruker beste praksis fra Gartner og strategiske partnere for å kunne ta strategiske valg som passer reisen fra nå-situasjon til ønsket målbilde.

 

Sky- og datasenter tjenester

Ønsker du økt effektivitet, kostnadskontroll og sikkerhet? Skytjenester akselererer digitaliseringen og gir mulighet til å benytte moderne tjenester og ferdigutviklede løsninger. Våre konsulenter er spesialisert innen både skytjenester og tradisjonelle datarom. Transformasjon til skyen er en reise over tid, og vi sikrer at dere er fullt operativ underveis.

De fleste selskaper har allerede en eksisterende infrastruktur ved starten av en skyreise, og alle virksomheter har ulike behov og preferanser. Derfor er det viktig med en strategi som tar utgangspunkt i virksomhetens forretningsmessige motivasjon og digitale strategi.

Atea har konsulenter som er spesialister på å jobbe i en hybrid kontekst og sikre en smidig overgang til skyen. Vi benytter Atea Cloudtrack, vårt eget rammeverk som er basert på beste praksis. Rammeverket er generisk og modulbasert for å kunne tilpasse seg deres modenhet og behov.

 

IT infrastruktur og nettverk

Sikker kommunikasjon er forutsetningen for all moderne IT. Atea har rådgivere, arkitekter og høyt sertifiserte konsulenter med lang erfaring innenfor nettverksinfrastruktur og -sikkerhet, og som er oppdatert og sertifisert på de mest moderne løsningene. Vi leverer alt fra arkitektur, analyser av modenhet og sårbarheter i nettverket, til implementering og konfigurering av løsninger.

 

Sikkerhet og personvern

Atea har et av Norges største kompetansemiljø innen sikkerhet, med 130 dedikerte sikkerhetskonsulenter og 75 løsningsrådgivere og arkitekter som jobber med sikkerhet. Til sammen har disse over 1000 sikkerhetssertifiseringer.

Din virksomhet kan ta del i dette store fagmiljøet, og få kompetanse fra høyt sertifiserte strategiske rådgivere og konsulenter med lang erfaring innen informasjonssikkerhet og personvern.

Konsulentene våre kan bistå med blant annet implementering, analyser, vurderinger, arkitektur, opplæring og bevisstgjøring, samt ta rollen som personvernombud.

 

Prosjektledelse

Våre konsulenter bygger kompetanse på alle erfaringsnivåer, og kan tilby prosjektledelse og støttefunksjoner tilpasset prosjekter med ulik kompleksitet og omfang. De behersker metodikkdelen godt til å velge riktig fremgangsmåte og ha kontroll på gevinstrealisering, risiko og økonomi i prosjektet.

Våre prosjektledere spesialiserer seg innen tjenesteområde og bransje og vil alltid ha forståelse av en virksomhet, bransje, prosjektets kompleksitet og leveransenes innhold.

Atea har utviklet en omfattende verktøykasse for prosjektledelse. Rammeverket, APM2+, er basert på de samme prinsippene og prosessene som det anerkjente metodeverket PRINCE2. Modellen inneholder beslutningspunkter, metode- og prosess beskrivelser, styrende dokumenter og maler som er tilknyttet hovedfasene i et prosjekt.

 

Prosjekter

Helsingborg kommune sikrer maten med blokkjede-teknologi

Helsingborg kommune i Sverige har nå full åpenhet i hele sin leverandørkjede av torsk. På datamaskinen kan matkontrolløren Linda Bjarle følge hvert avgjørende øyeblikk av fiskens ferd – hele veien fra havet til spisebordet. Alt takket være byens egen blokkjede og GlobeTrack by Atea.

Les mer om Helsingborg kommune

 

Data og innsikt setter fart på forretningsutviklingen

Atea hjelper Tide med å bli en mer datadrevet organisasjon gjennom innovasjon og forretningsutvikling. Det strategiske samarbeidet startet for to år siden.

Les mer om Tide

Skap vekst med datadrevne beslutninger

Tiden da du kunne la magefølelsen være det viktigste styringsverktøyet for strategiske og forretningsmessige beslutninger, er forbi. For når stadig flere virksomheter benytter seg av de enorme mulighetene som ligger i smart bruk av data, vil de ligge flere hestehoder foran de som nøler.

Les mer om datadrevne beslutninger

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Vårt fokus på bærekraft

Vi vil bidra til å forlenge livssyklusen til IT-produkter. Derfor tilbyr vi flere tjenester og verktøy som hjelper våre virksomheter med å tenke bærekraft i IT. Det kan være vedlikehold, resirkulering av gammelt IT-utstyr eller hvordan du legger en grønnere strategi for den digitale arbeidsplassen.

Slik blir du mer bærekratig

Hvordan lykkes med datadrevet utvikling?

Episode #75 av podkasten "Teknologi og mennesker"

Ukens gjester er Øyvind Indrebø, Head of Machine Intelligence i Fremtind Forsikring og Gunhild Rui, leder for Analyse, og metodeutvikling i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Programleder er Christian Brosstad, Atea Norge.

Gå til oversikt over alle podkastepisodene.

Vil du få siste nytt fra Atea?