Til forsiden

Vi forstår hvordan digital transformasjon påvirker IT sin rolle i virksomheter. Vi hjelper kunder med å definere hvordan IT organiseres og ledes, for å sikre at dere lykkes med strategien og når målsettingene. Våre konsulenter forstår at dette først og fremst handler om endring, og at verdien av ny teknologi først skjer når vi får menneskene med på laget.

Vi tilbyr strategisk rådgivning og konsulenttjenester innen en rekke fagområder. Vi ser på helheten i virksomheten og bidrar inn i prosjekter tilpasset deres behov og målsetninger. Vi har erfaring fra en rekke ulike bransjer og kan tilby både enkeltressurser og team.

Vår kompetanse

Innsikt og analyse

I Atea har vi Norges mest erfarne fagmiljø innen Business Intelligence og Analyse, som består av eksperter, utviklere og arkitekter. Våre konsulenter muliggjør innsikt og beslutninger basert på analyse og ikke magefølelse.

For at du skal vite om dere lykkes med nye initiativ og satsningsområder må dette følges opp og måles. Atea har høy kompetanse på strukturering og sammenstilling av alle typer data. Vi utvikler og forvalter ulike dataplattformer. I dette inngår datavarehus og dataløsninger, men også plattformer for håndtering av sensordata, blokkjedeteknologi og bildeanalyse. I tillegg utvikler vi dashboards, rapporter og avanserte prediksjoner ved bruk av maskinlæring og kunstig intelligens. Datadrevet forretningsutvikling gir mulighet til å ta beslutninger på riktig grunnlag.

Stadig flere benytter seg av mulighetene som ligger i smart bruk av data. Datadrevne beslutninger skal støtte og utfordre eksisterende virksomhetsarkitektur og strategi.

Skytjenester og datasenter

Ønsker du økt effektivitet, kostnadskontroll og sikkerhet? Skytjenester akselererer digitaliseringen og gir mulighet til å benytte moderne tjenester og ferdigutviklede løsninger. Våre konsulenter er spesialisert innen både skytjenester og tradisjonelle datarom. Transformasjon til skyen er en reise over tid, og vi sikrer at dere er fullt operativ underveis.

De fleste selskaper har allerede en eksisterende infrastruktur ved starten av en skyreise, og alle virksomheter har ulike behov og preferanser. Derfor er det viktig med en strategi som tar utgangspunkt i virksomhetens forretningsmessige motivasjon og digitale strategi.

Våre konsulenter er spesialister på å jobbe i en hybrid kontekst og sikre en smidig overgang til skyen. Vi benytter vårt eget rammeverk som er basert på beste praksis. Rammeverket er generisk og modulbasert for å kunne tilpasse seg deres modenhet og behov.

Informasjonssikkerhet og personvern

Atea har et av Norges største kompetansemiljø innen sikkerhet, med dedikerte sikkerhetskonsulenter, løsningsrådgivere og arkitekter. Din virksomhet kan ta del i dette store fagmiljøet, og få kompetanse fra høyt sertifiserte strategiske rådgivere og konsulenter med lang erfaring innen informasjonssikkerhet og personvern. Konsulentene våre bistår med blant annet implementering, analyser, vurderinger, arkitektur, opplæring og bevisstgjøring, samt ta rollen som personvernombud.

Strategisk rådgivning

Forutsetningen for en vellykket implementering er godt definerte behov og krav til løsninger. Våre konsulenter har bakgrunn som IT-ledere og ledere for digitale transformasjoner, og har stor forståelse for og klarer å se en virksomhets behov. Vi er med hele veien fra salgsprosess til leveranse og kommer med innspill og råd innen veivalg og alternative løsninger. Vi fungerer gjerne som overordnet ansvarlig for bestilling og implementering uavhengig av produkt og teknisk løsning.

Vi bruker beste praksis fra Gartner og strategiske partnere for å kunne ta strategiske valg som passer reisen fra nå-situasjon til ønsket målbilde.

Prosjektledelse

Våre konsulenter bygger kompetanse på alle erfaringsnivåer, og kan tilby prosjektledelse og støttefunksjoner tilpasset prosjekter med ulik kompleksitet og omfang. Vi behersker metodikkdelen godt til å velge riktig fremgangsmåte og ha kontroll på gevinstrealisering, risiko og økonomi i prosjektet. Våre prosjektledere spesialiserer seg innen tjenesteområde og bransje og vil alltid ha forståelse av en virksomhet, bransje, prosjektets kompleksitet og leveransenes innhold.

Atea har utviklet en omfattende verktøykasse for prosjektledelse. Rammeverket, APM2+, er basert på de samme prinsippene og prosessene som det anerkjente metodeverket PRINCE2. Modellen inneholder beslutningspunkter, metode- og prosess beskrivelser, styrende dokumenter og maler som er tilknyttet hovedfasene i et prosjekt.

IT-infrastruktur og nettverk

Sikker kommunikasjon er forutsetningen for all moderne IT. Atea har rådgivere, arkitekter og høyt sertifiserte konsulenter med lang erfaring innenfor nettverksinfrastruktur og -sikkerhet, og som er oppdatert og sertifisert på de mest moderne løsningene. Vi leverer alt fra arkitektur, analyser av modenhet og sårbarheter i nettverket, til implementering og konfigurering av løsninger.

Hvordan lykkes med datadrevet utvikling?

Episode #75 av podkasten "Teknologi og mennesker"

Ukens gjester er Øyvind Indrebø, Head of Machine Intelligence i Fremtind Forsikring og Gunhild Rui, leder for Analyse, og metodeutvikling i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Programleder er Christian Brosstad, Atea Norge.

Gå til oversikt over alle podkastepisodene.