Til forsiden
Som et resultat av fusjoner og oppkjøp av andre selskaper, opplevde energiselskapet Neptune Energy høyere trykk på bruken av videomøter. Det førte også til at selskapet fikk mange forskjellige videoløsninger i møterommene, noe som kompliserte arbeidshverdagen til de ansatte.
Neptune Energy
Digital arbeidsplass
Hele landet
Flytte møteromsløsningene til én skyløsning, uten å måtte endre arbeidsflyten og brukervennligheten for sine ansatte.

– Vi så at de fleste brukerne var usikre på hvordan møterommene fungerte. Ikke bare det, det var en generell misnøye med IT-avdelingen fordi brukerne ikke forstod hvordan de skulle få teknologien til å fungere, forteller Jørn Snorre Andersen, IT Collaboration Lead ved Neptune Energy.

Mer brukervennlige videomøter

Da selskapet VNG ble en del av Neptune Energy sommeren 2018, hadde det nylige sammenslåtte selskapet hovedkontorer på to forskjellige steder i Norge. Dermed ble det viktig å kunne samhandle gjennom videokonferanser med høy kvalitet. For Stian Angell-Olsen i Atea, var det viktig å skreddersy en beste mulig løsningen for Neptune Energy.

– For oss var det viktig å finne den riktige teknologileverandøren som kunne hjelpe oss i Atea med å bistå kunden. Vi har ført partene sammen, i dette tilfellet møteroms-spesialistene i Synergy SKY med Neptune Energy. Vi i Atea leverer alle tjenestene til sluttkunden i tett samarbeid med våre teknologipartnere, forklarer Angell-Olsen i Atea.

En perfekt «match» for videomøtene

For Neptune Energy var Synergy SKYs programvare en perfekt «match».

– Jeg så hvordan Synergy SKY kunne løse kompleksiteten rundt sammenrøringen av forskjellige videokonferanse-løsningen. Brukerne kan ringe inn i videomøter med ett klikk fra hvor som helst, uavhengig av hvilken type videokonferanse-plattform som benyttes. Det ville gi oss og våre medarbeidere stor verdi, sier Andersen i Neptune Energy.

Opplæring i lunsjen

Da Neptune rullet ut løsningen til Synergy SKY brukte de Skype for business som samhandlingsklient og Cisco endepunkt i møterommene. De satte opp en «Lunch & Learn» for de ansatte hvor de gikk igjennom hvordan man planla, ringte inn til møtet og hvordan man videresendte møteinvitasjonen til møterom og andre deltakere – uavhengig av plattform.

– Jo mindre du behøver å kommunisere og forklare for sluttbrukeren, jo bedre. Med Synergy SKY var det ikke behov for å kommunisere noe bortsett fra «Lunch & Learn»-sesjonen hvor vi introduserte den nye tilnærmingen, sier Andersen.

Med Synergy SKY Suite forblir arbeidsflyten den samme til tross for at den underliggende tekniske løsningen endres. Også mens den flyttes fra egne servere til skyen, eller om det brukes hybride løsninger.

En enkel løsning

Etter å ha fått på plass Synergy SKY Suite kunne Neptune Energy enkelt flytte alle møteromsløsningene til en ny skyløsning, uten å måtte endre arbeidsflyten og brukervennligheten for sine ansatte.

Resultatet var langt mindre press på IT-avdelingen på grunn av samhandlingsproblemer.

– Brukerne merket ikke en gang endringen. De fortsatte å gjøre som de hadde gjort. For oss er enkle løsninger nøkkelen til god utnyttelse av systemene, fordi folk flest ikke har dyptgående kunnskap rundt datamaskiner og møteroms-utstyr. Det å ha et enkelt oppsett er ekstremt viktig for arbeidsflyten, forteller Andersen.

”Vår suksess er bygget på at vi nå har én enkel måte å bruke møterommene på, og at vi har utviklet en infrastruktur som støtter dette”

— Jørn Snorre Andersen i Neptune Energy
Om leveransen

Synergy SKY sin software kan leveres på flere mulige måter. I Neptunes tilfelle passet det best at Atea sto for oppsettet og leverte dette som en tjeneste fra Atea Managed Services (AMS). Løsningen skalerer i takt med behovet til Neptune, og det er enkelt å legge til flere møterom når behovet oppstår.

Om Neptune Energy

Neptune Energy er et selvstendig olje- og gasselskap som utvikler og produserer i Nordsjøen, Nord-Afrika og Sørøst-Asia. Da selskapet VNG ble en del av Neptune Energy sommeren 2018, hadde det nylige sammenslåtte selskapet hovedkontorer på to forskjellige steder i Norge. Dermed ble det viktig å kunne samhandle gjennom videokonferanser med høy kvalitet.