Til forsiden
For å hjelpe kundene sine med strømpriser som varierer mye, har Fjordkraft sammen med Atea utviklet en helt ny tjeneste som gir oversikt over eget strømforbruk – sekund for sekund – slik at de kan spare penger. Men for å komme dit måtte det bygges nye digitale løsninger.
Fjordkraft
Skytjenester og datasenter
Hele landet
Utvikle en tjeneste som gir Fjordkrafts kunder oversikt over strømforbruket  

Sekund for sekund

Det kan være store forskjeller på hva strømmen koster når du setter på kaffen om morgenen, og når du bruker oppvaskmaskinen på kvelden. Men det er ikke alltid like lett for oss forbrukere å ha oversikten. 

Tidligere fikk kundene innsikt i strømforbruket sitt dagen etter. Men for å hjelpe kundene sine har Fjordkraft sammen med Atea utviklet en helt ny tjeneste som gir oversikt over eget strømforbruk – sekund for sekund – slik at de kan spare penger. Men for å komme dit, måtte det bygges nye digitale løsninger.
 
– Målet vårt var å gi kundene bedre innsikt i eget strømforbruk når strømmen brukes, slik at de kan ta smartere valg i hverdagen. Med informasjonen kan du identifisere mønstre i ditt eget strømforbruk, oppdage områder for forbedring, og til slutt redusere strømforbruket og spare penger, sier Marius Øxenbjerg, forretningsutvikler i Fjordkraft. 

Marius Øxenbjerg i Fjordkraft

Prissjokk

«Prissjokk på strøm» har vært en vanlig overskrift i norske aviser de siste vintrene. Det å gå fra rimelig strøm til rekordhøye strømpriser har ført til en helt annet bevissthet om eget forbruk.  
 
Ifølge tall fra SSB, var strømprisen i 2021 den høyeste som noen gang er registrert, og den økte enda mer i 2022. I 2022 lå strømprisen for husholdninger, inkludert avgifter og nettleie, på 235,3 øre per kilowattime. Til sammenligning var strømprisen på rundt 80 øre per kilowattime i 2020.  

På kort tid har altså prisen for å bruke strøm blitt nesten tre ganger så høy - og i perioder har den vært enda dyrere. Det merkes i lommebøker over hele landet – og spesielt i Sør-Norge, der prisen over tid har vært høyest.

Nye strømmålere ga ny innsikt

Atea utviklet sammen med en underleverandør en spesialdesignet enhet, en sanntidsmåler, som kunne kobles inn i sikringsskapet. Den er koblet til mobilnettet, som gjorde det mulig å fange opp data fra strømforbruket til Fjordkraft sine kunder når strømmen ble brukt. Men for å utnytte dataene måtte den lagres i en skyløsning, for å kunne bearbeide den og integrere den inn i Fjordkraft-appen til kundene.


 
– Vi satte opp skymottaket for dataen og strukturerer den slik at den kan gi verdi for strømkundene. Bak denne løsningen ligger det skreddersydd teknologi som gjør det mulig å hente ut data og koble den til mobilappen som Fjordkraft-kundene bruker. Et annet viktig moment var at kommunikasjonen via mobilnettet måtte være sikker. Det har vært en viktig prioritering helt fra starten å sikre denne, og det har vi gjort, forteller Frode Clausen, sjefskonsulent i Atea.


Frode Clausen, sjefskonsulent i Atea.

Helt nytt

– Dette har vært et spennende og lærerikt prosjekt å jobbe sammen på. Vi har gjort noe helt nytt sammen. Det har selvfølgelig vært utfordringer og det har vært noen tidspunkter underveis der vi har lurt på om vi virkelig får til dette. Men vi har hele tiden hatt troen og samarbeidet godt sammen med Atea. Nå er det mange kunder som har tilgang til denne dataen, og vi er helt i startgropen av å utforske alle mulighetene, sier Øxenbjerg. 
 
Atea skal framover overvåke, drifte og videreutvikle løsningen.  

– Dette gjør vi i et integrert «devops-team» sammen med kunden. Der kjører vi faste statusmøter hvor vi evaluerer ytelse, skalering og helsetilstand til involverte skykomponenter, samt løpende utvikling med nye funksjoner og forbedringer. Alt for å gi kundene en så god opplevelse av tjenesten som mulig, sier Clausen.


Et hav av muligheter

Framover vil Fjordkraft se på nye muligheter for hvordan kundene kan nyttiggjøre seg av bedre innsikt i eget forbruk. Et konkret eksempel på dette er elbillading hjemme.
 
Kjører du 10.000 km i året vil elbilens strømforbruk være på rundt 2000 kWh, har Fjordkraft regnet ut. Hvis man regner at strømprisen er 1 krone per kWh inkludert nettleie, vil det koste 2000 kroner årlig å lade elbilen hjemme. Det betyr at hvis du lader på ugunstig tidspunkter når strømprisen er høy, kan den årlige regningen bli langt høyere.  
 
– Dette muliggjør helt nye tjenester for å spare og utnytte strøm smartere. Når du lader elbilen, ønsker du å lade den når strømmen er billigst. En mulighet i framtiden er at appen gir råd til kundene om når de bør lade elbilen. Vi har også en god porsjon av andre ideer på blokka framover som vi mener vil være nyttig for strømkundene våre, forteller Øxenbjerg i Fjordkraft.  

Om leveransen
  • Atea leverte backend-løsningen i Microsoft Azure for mottak av innkommende data.
  • Utviklet API for sanntidsdata med integrasjoner mot Fjordkraft sin mobilapp. 
  • Utviklet et kundesupport-system for løsningen.
  • Via en underleverandør ble det utviklet en fysisk enhet (HAN-device) til sikringskapet som sender strømdata, samt sikker mobilkommunikasjon. 
Om Fjordkraft

Fjordkraft er en nasjonal strømleverandør som hver dag leverer strøm til de tusen hjem og til store og små arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. Fjordkraft har hovedkontor i Bergen, og har avdelinger i Sandefjord, Oslo, Stavanger, Trondheim, Hamar, Kongsvinger og Sortland.