Til forsiden
Omleggingen har gitt ansatte mer tid til pasientene. Moderniseringen inkluderer hovedsakelig oppgradering av nettverk, klienter, applikasjoner og printere.
Oslo universitetssykehus
Digital arbeidsplass
Oslo
Ny IKT-plattform

Omleggingen av Oslo universitetssykehus (OUS) er en del av Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) i Helse Sør-Øst (HSØ), som har som formål å etablere en ny og moderne IKT-plattform i HSØ. Moderniseringen inkluderer hovedsakelig oppgradering av nettverk, klienter, applikasjoner og printere.

OUS er en sammenslåing av sykehusene Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker. Det betyr 20 000 ansatte, 18 000 klienter, 1 500 applikasjoner og 3 500 nettverksskrivere. De fire sykehusene hadde opprinnelig forskjellige IKT-plattformer med til dels forskjellige og utdaterte løsninger. Klientene var i hovedsak basert på XP som ikke lenger er støttet av Microsoft. I tillegg var det et økende antall kliniske applikasjoner som ikke kunne oppgraderes til nyeste versjon fordi dette krevde Win7 operativsystem.

– Behovet for å skape en felles arbeidsplattform internt i OUS, samt å modernisere IKT-plattformen var nødvendig både for å opprettholde produksjonen og forbedre effektiviteten, sier Arild Jacobsen i Sykehuspartner.

Mer tid til pasientene

I prosjektet har Atea hatt ansvaret for kartlegging av klienter på sykehuset, pakking av applikasjoner (App-V og MSI) som skal på ny plattform, tanking og klargjøring av nye klienter og håndtering av klient-logistikk i forbindelse med utskiftningen. Jacobsen er godt fornøyd med resultatene og sier prosjektet har fått tilbakemeldinger fra brukerne på at hverdagen er blitt betydelig enklere. Oppstart og pålogging er gått fra minutter til sekunder, de har tilgang til oppgraderte kliniske applikasjoner med økt funksjonalitet og arbeidsplattformen er nå lik uavhengig av hvilket sykehus de er på.

– Dette kommer pasienten til gode ved at klinikerne kan bruke mindre tid på IKT og mer tid på pasienten, sier Jacobsen

Driftsmessig ser Sykehuspartner at antall brukerhenvendelser er redusert, og at ny plattform oppleves som mer stabil.

”God metode for arbeidsprosess sikret flyt og fremdrift”

— Arild Jacobsen, Sykehuspartner

Tydelig ansvarsfordeling og kunnskapsoverføring

I et stort prosjekt som dette, med mange faggrupper involvert, er partene helt avhengige av at alle kjenner oppgavene og gjør det de skal. For Atea sin del har det tette og gode samarbeidet med sykehusene og Sykehuspartner vært svært viktig. Allerede i kontrakts-prosessen ble det etablert et godt samarbeid og en god forståelse for målene med prosjektet.

– Med en god metode for arbeidsprosess, som sikret flyt og fremdrift, har vi hele tiden hatt en god forventningsstyring mellom Sykehuspartner og oss, og vi har unngått usikkerhet om hvem som må gjøre hva for at prosessen skal gå fremover, sier Tore Paulsen i Atea.

Når alt er satt opp må de ansatte føle seg motiverte og trygge på de nye systemene.

– Det er lett å glemme at den nye kunnskapen må sitte igjen hos de ansatte når prosjektet er ferdig og systemene skal tas i bruk. God teknisk support og brukerstøtte har vært ekstremt viktig i implementeringsfasen av prosjektet, og de ansatte er nå rustet til å håndtere den nye teknologien selv, avslutter Paulsen.

Om Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 24 000 ansatte og har et budsjett på ca. 27,5 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.