Til forsiden

Om Atea

Fremtiden er ikke bare noe som skjer. Den er noe vi skaper.

Sammen med kundene våre bygger Atea Norge med teknologi og IT. Vi vil bidra til mer effektiv læring i skolen. Vi vil styrke politiet og helseomsorgen i deres arbeid og på den måten være med og trygge vår felles velferd. Vi vil gjøre industrien mer konkurransedyktig og gi entreprenører muligheten til å realisere sine drømmer. 

Hos oss får du et heldekkende tilbud av produkter og tjenester. Vi hjelper deg med hele verdikjeden, fra behovskartlegging og rådgivning til utvikling, produkter og tjenester, drift og vedlikehold. Vi må forstå hvordan teknologi påvirker livene våre og hva teknologi kan bidra med for å gjøre de bedre. Derfor jobber vi i Atea med teknologi og mennesker.

Atea-konsernet

Atea er et ledende IT-selskap i Norden og Baltikum med mer enn 8000 medarbeidere. Vi har kontorer i 88 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia og Estland. Konsernet hadde en omsetning på ca 47 mrd. NOK i 2022 og er notert på Oslo Børs.
Les mer på atea.com.

Atea Norge

I Norge er vi rundt 1750 medarbeidere fordelt på 22 kontorer fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.
Her finner du ditt nærmeste Atea-kontor

Forretningsstrategi

Etter hvert som markedene utvikler seg, må Atea også utvikles for å støtte våre kunders digitale transformasjonsprosjekter. Derfor har Atea oppdatert sin forretningsstrategi for å møte de endrede kundekravene. I arbeidet med å fornye selskapsstrategien har vi involvert våre kunder. Resultatet er en tydeligere retning og spisset forretning som gir økt verdiskapning for våre kunder.

Digital arbeidsplass

Det dreier seg om å gjøre alt tilgjengelig for ansatte uansett hvor de er – effektiv kommunikasjon, mobilitet, arbeidsverktøy osv. På denne måten kan virksomheten få økt effektivitet og produktivitet, sikker tilgang til alle applikasjoner uansett hvor brukeren befinner seg. I tillegg vil løsningene gi sømløs samhandling via ulike verktøy, plattformer og formater, noe som gir mer fornøyde medarbeidere.

Hybrid platforms

Enkelt fortalt er det datasenter og nettverksinfrastruktur hvor virksomheter behandler, lagrer og distribuerer informasjon fra applikasjoner og databaser.

Våre kunder etterspør større fleksibilitet og skalérbarhet i sin infrastruktur for å møte egne behov. Atea har derfor bygd opp tung kompetanse innenfor hybride plattformer – enten kundene ønsker datasentre i eget «hus», kjøpe «managed services» hvor kunden kan plassere sin infrastruktur i våre seks datasentre, eller bruke alle de store internasjonale Public cloud-leverandørene (eks Microsoft, Google, IBM, Amazon, Oracle med flere). Dette gir kundene stor fleksibilitet til å velge den plattformen som er best.

På toppen av dette, har vi utviklet ulike tjenester som kjøp og administrasjon av software og tjenester (Atea Cloud Portal) og Atea Digitale Platform.

Ved å tilby en rekke løsninger og tjenester på tvers av disse tre områdene, kan Atea hjelpe kunder med å realisere sine ambisjoner og forretningsmål.

Information management

Information Management består av alle verktøyene som virksomheter bruker for å samle inn, strukturere og hente frem verdien av data for å lage bedre produkter og tjenester eller å ta bedre beslutninger. Skal du lykkes med digital utvikling, må den være datadrevet.

Vi ser nå også at utviklingen på dette området går fremover ved hjelp av robotisering og kunstig intelligens. Ved hjelp disse teknologiene kan virksomhetene blant annet analysere og predikere fremtiden.

For å hjelpe våre kunder på Information Management har Atea bygd opp Norges desidert beste og råeste datanalysemiljø gjennom bl.a. integrasjon av iKnow og oppkjøp av Sherpa Consulting. Avdelingen består nå av over 100 konsulenter og vokser videre.

I tillegg er det viktig at alle dataene blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte for å unngå at de kommer på avveie. Derfor er cybersikkerhet, personvern, GDPR og andre lovkrav viktige kompetanseområder for Atea.

Dette er tiden for oss som elsker teknologi

Hvorfor velge Atea

Relevant og tidsriktig kompetanse

Vi er med våre 1000 konsulenter og +4700 sertifiseringer, en ledende leverandør innen teknologi, infrastruktur og systemintegrasjon. Vi kan gjennom vår bredde og dybde av kompetanse hjelpe deg som kunde med å designe, implementere, drifte og vedlikeholde IT-infrastrukturen som din virksomhet trenger og er avhengig av.

Vi leverer fra A-Å hver dag

Basert på din virksomhets behov, kan vi hjelpe deg. Om det er et lite eller stort behov, er vi opptatt av at du og din virksomhet får de beste mulighetene for å lykkes. Vi leverer alt fra enkeltstående produkter og prosjekter, til større totalleveranser i innovative anskaffelser. Basert på erfaring har vi utviklet løsninger og tjenester som kan ta hånd om hele prosessen frem til gevinstrealisering.

Lokal tilstedeværelse

Atea leverer til hele landet med kompetanse i 22 byer fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Våre lokale kontorer kjenner markedene sine godt og har dedikerte eksperter som er klare for å bistå.

Et sterkt lag

For å møte behovene til de nordiske og baltiske markedene, arbeider Atea tett med ledende internasjonale IT-selskaper, som Microsoft, Cisco, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise, IBM, Apple, Lenovo, VMware, Citrix og Dell Technology. Disse selskapene ser Norge og Norden som et viktig marked for ny teknologi, og arbeider tett med Atea for å lykkes i disse markedene. I de senere år har Atea´s samarbeid med sine teknologipartnere intensivert. Dette gjør at Atea kan holde seg i forkant med nyeste teknologi, og tilby sine kunder innovative IT-løsninger.

50 års erfaring

Atea har i over 50 år bygget Norge med IT gjennom å levere teknologi av og for mennesker. Sammen med våre partnere leverer vi løsninger som gjør bedrifter mer effektive og konkurransedyktige. Vi har levert teknologi som gjør det lettere for blant annet Politiet, Forsvaret, luftfarten, fiskenæringen og helseomsorgen å løse de oppgavene de har satt til å gjøre. Løsninger som gjør det lettere for oss alle å lære, dele kunnskap, bygge relasjoner, utvikle ideer, skape opplevelser og føle trygghet. Teknologi for et smartere og tryggere samfunn.

Atea er opptatt av kontinuerlig utvikling av kompetansen til medarbeiderne for å møte kundenes behov. Dette gjøres gjennom å etterleve verdiene våre; fremtidsrettet, ansvarlig og nysgjerrig.

Våre verdier

Sammen

Sammen får vi til mer og spiller hverandre gode. Sammen samarbeider vi til det beste for kunder og partnere.

Ansvarlig

Sammen arbeider vi for en bedre framtid. Sammen tar vi initiativ. Sammen leverer vi det vi lover, og jobber med 100 %-ansvar og samspillansvar.

Nysgjerrig

Sammen utforsker vi det vi ikke kan. Sammen søker og deler vi kunnskap. Sammen utfordrer vi oss selv og andre.

Engasjert

Sammen er vi engasjert i det vi gjør. Sammen tilstreber vi å alltid gjøre vårt beste.

Vi støtter og samarbeider med

Som stor aktør har vi i Atea et samfunns- og miljømessig ansvar. Vårt mål er å bidra til positiv verdiskapning som gjør en forskjell i dag og i fremtiden. Atea ønsker å jobbe for en bedre verden og har stort fokus på samfunnsansvar, grønnere IT og bærekraft.

Plan Norge

Atea ønsker å markere viktigheten av likestilling og flere kvinnelige ledere. Hensikten er å rette søkelys mot FN´s bærekraftsmål nr. 5 om likestilling og jenters rettigheter.

Les mer på PlanNorge.no

Plastpiratene

Plastpiratene er en frivillig miljøorganisasjon med motto “Å få mennesker og hav på rett kjøl”. De rydder miljøet for plast og plukker flere tonn hvert eneste år.

Les mer på Plastpiratene.no

Den Norske Turistforening (DNT)

Atea er en stolt samarbeidspartner med DNT og støtter arbeidet med å fremme folkehelsen. Atea og DNT ønsker å bidra med å skape gode opplevelser før, under og etter turen – hele livet.

Les mer om vårt samarbeid med DNT