Til forsiden
For små og mellomstore bedrifter kan IT-sikkerhetshendelser bety omdømmetap og i verste fall kroken på døra. Maxeta hadde behov for sitt eget nettverk, men ikke på bekostning av IT-sikkerheten.
Maxeta
IT sikkerhet
Hele landet
Sikre nettverksdriften

Store sikkerhetsutfordringer for norske bedrifter

I løpet av de siste årene har antallet angrep mot norske bedrifter økt kraftig, blant annet gjennom en rekke løsepengeangrep som har vært omtalt i mediene. Det har vært flere tilfeller der virksomheter har gått ned for telling i lang tid, og også mistet verdifulle forretningsdata for godt.

Ingen egen IT-avdeling

Skien-selskapet Maxeta har forsynt Norge med elektrotekniske produkter helt siden 1960, og teller i dag rundt 50 ansatte. I tillegg til å være en agentur- og grossistvirksomhet for flere ledende produsenter av elektroteknisk materiell, har selskapet også en stor egenproduksjon. De produserer blant annet forgreningsstaver og paneler til sykerom og kontorlokaler, og har egne avdelinger som jobber mot blant annet elforsynings- og jernbanesektoren.

Førstøyl forteller at selv om de, som alle andre, er helt avhengig av å ha IT-løsninger og et nettverk som alltid fungerer, er ikke selskapet så stort at de har noen egen IT-avdeling.

– Det er jeg som er IT-avdelingen, ler Førstøyl. Og legger til at de har valgt å sette ut nettverksdriften for å være sikker på at IT-sikkerheten ivaretas på en så god måte som mulig.

”Det er veldig mange utfordringer rundt sikkerhet nå, noe vi er nødt til å ta på alvor. Derfor ønsket vi et nettverk som tar høyde for sikkerheten”

— Olav Førstøyl, ansvarlig for IT-systemene til Maxeta

Ønsket en sikkerhetsløsning tilpasset en mellomstor bedrift

Selv om Maxeta siden 2011 har vært eid av det svenske teknikk-konsernet Addtech, med 3.000 ansatte verden over og en omsetning på 11 milliarder kroner, så opererer de som en egen forretningsenhet og må stå for mange av sine egne IT-løsninger.

– Vi trengte en løsning som var tilpasset størrelsen på vår bedrift, og ikke minst ønsket vi vår egen domenekontroller. Da vi fikk høre om Atea Sirius syntes vi det virket som en god løsning for oss, sier Førstøyl.

Han forteller at de blant annet har behov for å raskt kunne sette opp nye PC-er eller gjøre endringer, for eksempel når de trenger tilgang via nettverket til PC-er i produksjonsmiljøet.

Vi kjente godt til Atea siden vi hadde vært i kontakt med dem tidligere i forbindelse med Microsoft Office-løsninger og lisenser. Dermed landet vi veldig fort på Atea som nettverksleverandør også.

Nettverket og sikkerheten fjerndriftes av Atea

– Vi har serveren vår og alt utstyret i eget hus, men det hele fjerndriftes av Atea. De trenger ikke å være hos oss. Vi kjører også sikkerhetskopier via Ateas backupløsning. Det er betryggende å vite at sikkerheten er godt ivaretatt, sier Førstøyl.

Han legger til:

– Skulle vi kjøpt alt fra ulike steder og satt sammen en sikkerhetsløsning selv så hadde det blitt veldig mange faktorer å forholde seg til. Atea Sirius vet vi vil bli videreutviklet og alltid være oppdatert. Så for en mellomstor bedrift som oss er dette bra. Vi må jo ha en sikkerhetsløsning.

Hver måned får Førstøyl og kollegaene hans en rapport fra Atea. Så langt viser rapportene at Maxeta ikke har hatt noen sikkerhetshendelser.

– Og skulle det skje noe, er det godt å ha en såpass stor og seriøs aktør i ryggen, avslutter Førstøyl.

Om Maxeta

Maxeta AS har forsynt Norge med elektrotekniske produkter helt siden 1960. Maxeta AS betjener flere markedssegmenter, hvorav elforsyning og jernbane utgjør de to største. Maxeta er også en leverandør av installasjonsprodukter både til private næringsbygg og offentlige servicebygg, som for eksempel til skoler og helse- og omsorg. 

Om leveransen

Sirius er en IT-sikkerhetspakke for små og mellomstore bedrifter, der du får alt fra brannmur og endepunktsikkerhet, til overvåking av sikkerhetshendelser og tilgang til Ateas Incident Response Team hvis du skulle bli utsatt for et dataangrep. Ikke minst inneholder Sirius en løsning for epost-sikkerhet for Microsoft Office 365. Alt leveres som en tjeneste til en fast månedspris.