Skalerbar ytelse og økt innovasjonstakt

Nettbutikkuniverset Komplett må levere stabilt både på rolige hverdager og når kundene går bananas på Black Friday. Derfor har de valgt å flytte driften mer og mer ut i Ateas skyunivers, der de har sikkerhet og ytelse tilgjengelig til enhver tid.

Utfordringer både på kapasitet, kompetanse og forretningsutvikling

Bak de lynraske leveransene til Kompletts nettbutikker ligger det tusenvis av linjer med kode som får det hele til å fungere. Dette systemet var hjemmelaget og mange år gammelt og det skapte ikke bare utfordringer rundt vedlikehold og skalering, men det gjorde det også vanskelig å drive forretningsutvikling. Koden var for tung og IT hadde hendene fulle med driftsoppgaver:

– Vi kommer fra en verden der Komplett driftet løsningene helt på egen hånd og bygget opp datasenter med intern kompetanse. Det var veldig mye som skulle gjøres, som ikke hadde noe med varesalg å gjøre. Vi måtte sjekke kvaliteten på dieselen til backupgeneratoren og måke snø på taket for å sikre tilstrekkelig lufting og slikt, sier Thomas Wilhelmsen, som leder IT-driften hos Komplett.

Komplett var kjempedyktige på IT-drift. Datasenteret kjørte egen maskinvare kapabel til å ta unna toppene rundt Black Friday, men det betød også at det deler av løsningene kun brukte 5 prosent av den tilgjengelige kapasiteten resten av året. Og det var derfor Komplett begynte å tenke annerledes.

Hvordan flytte gamle systemer ut i skyen?

Det er lett for start-ups å kjøre 100 prosent skybasert, men for etablerte virksomheter som Komplett var det ikke like enkelt. Driften av nettbutikken måtte fungere hele veien, samtidig som en optimaliserte og fornyet koden.

Det krevde et tett samarbeid med oss i Atea og våre folk satt faktisk ute hos Komplett der vi overtok litt og litt av driftsansvaret for de egeneide systemene. Den fremgangsmåten sikret at misforståelser ble unngått og ikke minst at tilliten til strategien bare vokste.

Microsoft Azure + Azure Stack var løsningen

Det spiller liten rolle om en har flinke folk om en ikke har gode systemer. Heldigvis bestemte Komplett seg for å gå for Microsoft Azure og Azure Stack for sine løsninger. Kort fortalt er Azure Microsofts skyløsning for utvikling av avanserte IT-løsninger. Azure Stack er muligheten til å kjøre den samme koden på en lokal plattform. Denne plattformen kan være hos en leverandør som Atea, eller stå i eget datasenter for de som ønsker det.

Bak alle leveranser i Komplettgruppen, ligger det mange ledd, og mye kode som til nå har kjørt i eget datasenter. Denne koden tas nå ut i Azure og Azure Stack, og legges på datasenter hos Atea eller i Microsofts egen skyløsning.

I utviklingsarbeidet anvender Komplett Azure, og etterhvert som lanseringene av systemet går fremover, flyttes deler over på Azure Stack, altså på en lokal plattform.

Denne blandingen av skyløsninger og kjøring på lokal plattform gjør det mulig å outsource de mer trivielle tingene slik at Komplett kan bruke sine ressurser til å se på det større bildet for hvordan forretningen skal drives. Da får de ytelsen og sikkerheten i ATEAs løsninger, samtidig som de får brukt forretningsforståelsen og -teften internt.

I tillegg gir Azure Stack en ekstra trygghet når behovet for skalering krever dedikerte maskiner.

– Vi er veldig opptatt av ytelse og oppetider på nettbutikkene, så med Azure Stack får vi en ekstra trygghet. Det finnes også et ønske om å kunne garantere ytelsen, også i en allment tilgjengelig skyløsning. Dersom alle kjører sine Black Friday-kampanjer i Microsofts skyløsning som er åpen for alle, vil de også merke det. Men ved å regulere hvor komponenter kjører, og med avtaler på responstid og oppetid, kan vi flytte elementer over på Azure Stack, sier Wilhelmsen.

Forretningen, det er Norges største samling av nettbutikker, med en omsetning på mer enn syv milliarder kroner i året. Nettbutikkene dekker alt fra datamaskiner til møbler og hodepinetabletter. Hver butikk krever sin egen touch i utseende, kundebehandling og back office.

Hva er resultatet?

Komplett er i stadig utvikling og den viktigste gevinsten av overgangen til en skyløsning at det nå er mye kortere vei fra idé til butikk. Det handler ikke bare om at Kompletts IT-folk bruker mindre tid på snømåking, men også om at koden nå kan leveres i mindre bolker og med mer fleksibilitet. Det er ikke like gøy å utvikle nye applikasjoner når en må bygge om hele butikken hver gang en skal prøve noe nytt. Nå kan Komplett gjøre raskere utgivelser uten å være avhengige av å ta hensyn til helheten i softwareuniverset.

Det er også lettere å feilsøke når koden er i mindre bolker noe som er med å minimere nedetid. (I Microsofts univers kalles denne tjenesten microservices og kjører på Microsofts Service Fabric, et system som fungerer like bra på både Azure og Azure Stack.)

En annen gevinst er økt kontroll på data og sikkerhet. Komplett driver blant annet et nettapotek og har ekstremt høye krav fra både myndigheter og seg selv. Med en omsetning på mange milliarder er ikke GDPR noe de kan ta lett på. Oppsettet som Atea og Komplett har kommet frem til gir trygghet for at både personvern og betalinger blir ivaretatt.

Hvorfor valgte Komplett Atea?

Det er flere grunner til at netthandelsgiganten valgte Atea men de 3 viktigste er: 

  • Behov for virkelig ekspertise på IT-infrastruktur. Atea har 1300 ansatte og dobbeldekning av ekspertise på hvert eneste lille område – samt en solid organisasjon som klarer å levere og forbedre selv de mest komplekse IT-miljøene.
  • Compliance og kontroll. Atea har 1500 sertifiseringer og gjør alt etter gjennomprøvde prosedyrer og med dokumentasjonen i orden. IT må gjøres skikkelig om det skal være effektivt. I tillegg har Atea vært tidlig ute med å ta tak i GDPR, noe som er en betydelig fordel for kundene.
  • Atea tør å si nei. Når en velger samarbeidspartner er det viktig med kulturmatch, og Komplett trengte noen som ikke var redd for å si ifra når de tok feil. Det å kunne gi motstand, utfordre løsninger og samtidig være flinke til å inkludere og samarbeide på veien mot bedre løsninger er en del av Ateas leverandøransvar.

Trenger du en IT-leverandør som gir deg det du trenger, men ikke alltid nødvendigvis det du ber om, kontakt oss i dag. 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer