Til forsiden
Komplett valgte å flytte infrastrukturen ut i det offentlige skyuniverset. Der har de sikkerhet og ytelse tilgjengelig til enhver tid.
Komplett
Skytjenester og datasenter
Norge
Vedlikehold og drift av Kompletts nettbutikk

Utfordringer både på kapasitet, kompetanse og forretningsutvikling

Bak de lynraske leveransene til Kompletts nettbutikk ligger det tusenvis av linjer med kode som får det hele til å fungere. Dette systemet var hjemmelaget og mange år gammelt, og det skapte ikke bare utfordringer rundt vedlikehold og skalering, men det gjorde det også vanskelig å drive forretningsutvikling. Koden var for tung og IT hadde hendene fulle med driftsoppgaver:

– Vi kommer fra en verden der Komplett driftet løsningene helt på egen hånd og bygget opp datasenter med intern kompetanse. Det var veldig mye som skulle gjøres, som ikke hadde noe med varesalg å gjøre. Vi måtte sjekke kvaliteten på dieselen til backupgeneratoren og måke snø på taket for å sikre tilstrekkelig lufting og slikt, sier Henning Ims, som leder IT-driften hos Komplett.

I 2014 så vi at IT-miljøet til Komplett begynte å bli meget stort og komplekst, og Komplett erkjente at IT ikke var deres kjernevirksomhet. Videre kjørte datasenteret egen maskinvare kapabel til å ta unna toppene rundt Black Friday, men det betød også at det deler av løsningene kun brukte fem prosent av den tilgjengelige kapasiteten resten av året.

Og det var derfor Komplett begynte å tenke annerledes med en full outsourcing strategi hvor teknisk løsning er hybrid. Det vil si at deler av IT-infrastrukturen står hos Komplett i Sandefjord, andre deler kjøres hos Ateas datasenter, mens noe igjen er ute i den offentlige skyen. Videre ble det besluttet at de også ønsket å slutte å drifte sin egen infrastruktur og heller få hjelp av Atea.

Hvordan flytte gamle systemer ut i skyen?

Det er lett for start-ups å kjøre 100 prosent skybasert, men for etablerte virksomheter som Komplett var det ikke like enkelt. Driften av nettbutikken måtte fungere hele veien, samtidig som en optimaliserte og fornyet koden.

Det krever et tett samarbeid mellom Komplett og Atea, og Atea har over lengre tid hatt egne konsulenter ute hos Komplett. Det var en god samarbeidsmåte for å sikre at misforståelser ble unngått og ikke minst at tilliten til strategien bare vokste.

Atea startet med å overta litt og litt av driftsansvaret for de egeneide systemene, og de 2 siste årene har fokuset vært å flytte mer og mer ut av infrastrukturen ut i Microsoft Azure.

Digitalisering med skyen

Det spiller liten rolle om en har flinke folk om en ikke har gode systemer.

Ved å gå over til en skybasert løsning, slipper Komplett å tenke på innkjøp og vedlikehold av hardware, og heller øke fokuset på forretningsutvikling. Beslutning om å også migrere webplattformen  og SAP til den offentlige skyen kom, ble tatt rett før påsken i 2018.

Dette innebar et tett samarbeid mellom Komplett, Pearl for migrering til SAP og Atea for migrering av infrastruktur. Migreringsplaner ble laget og Microsoft Azure ble valgt og siden 2018 er mer av det som har lagt i Ateas datasentre også flyttet over til Microsoft Azure.

Denne blandingen av skyløsninger og kjøring på lokal plattform gjør det mulig å outsource de mer trivielle tingene. Slik kan Komplett bruke sine ressurser til å se på det større bildet for hvordan forretningen skal drives.

Black Friday ble kjørt i Microsoft Azure

Den største forskjellen fra å benytte egne datasentre har vært fleksibiliteten og mulighet for rask skalerbarhet.

Tidligere da vi hadde våre egne datasentre, var vi avhengige av å legge til fysisk maskinvare i veldig god tid før en kampanje, noe som tilførte kost og kompleksitet.

I 2019, så vi mer enn 500 visninger i sekundet, og vi leverte 21 TB data til våre kunder, med gode responstider.

”Vi er veldig opptatt av ytelse på nettbutikkene, så med Microsoft Azure får vi en ekstra trygghet. Ved å bruke Azure er det enkelt for oss å skalere etter behov for å oppnå ytelser vi trengte.”

— Henning Ims, leder for IT-driften hos Komplett

Resultatet etter Black Friday november 2019 var ingen nedetid hos Komplett, med en nettbutikk skalert opp for enorm pågang og ekstra belastning.

Fleksibilitet, sikkerhet og kortere tid til markedet

Fra et IT-perspektiv har flytting av Komplett til Azure som plattform og Atea som driftsleverandør, gitt utviklingsteamet muligheten til å fokusere på å skape innovative tjenester fremfor vedlikehold og drift.

Komplett er i stadig utvikling og den viktigste gevinsten av overgangen til en skyløsning, er at det nå er mye kortere vei fra idé til butikk. Tidligere ville et nytt IT-prosjekt tatt måneder, inkludert 10–12 uker for kjøp og installasjon av maskinvare. Nå som Komplett er på Azure-plattformen, kan den raskt spinne opp nye tjenester på bare en dag eller to.

En annen gevinst er økt kontroll på data og sikkerhet. Komplett driver blant annet et nettapotek, og har ekstremt høye krav fra både myndigheter og seg selv. Med en omsetning på mange milliarder er ikke GDPR noe de kan ta lett på. Oppsettet med en hybrid infrastruktur, som Atea og Komplett har kommet frem til, gir trygghet for at både personvern og betalinger blir ivaretatt.

Hvorfor valgte Komplett Atea?

Det er flere grunner til at netthandelsgiganten valgte Atea, men de tre viktigste er: 

Behov for virkelig ekspertise på IT-infrastruktur. Atea har 1700 ansatte og dobbeldekning av ekspertise på hvert eneste lille område – samt en solid organisasjon som klarer å levere og forbedre selv de mest komplekse IT-miljøene.

Compliance og kontroll. Atea har 1500 sertifiseringer og gjør alt etter gjennomprøvde prosedyrer og med dokumentasjonen i orden. IT må gjøres skikkelig om det skal være effektivt. I tillegg har Atea vært tidlig ute med å ta tak i GDPR, noe som er en betydelig fordel for kundene.

Atea tør å si nei. Når en velger samarbeidspartner er det viktig med kulturmatch, og Komplett trengte noen som ikke var redd for å si ifra når de tok feil. Det å kunne gi motstand, utfordre løsninger og samtidig være flinke til å inkludere og samarbeide på veien mot bedre løsninger er en del av Ateas leverandøransvar.

Om leveransen
  • Migrering til Office 365
  • Oppgradering av klienter til Windows 10
  • Konsulentrådgivning
  • Modernisering av infrastruktur til webplattformen
  • Migrering fra Komplett sitt datasenter i Sandefjord til Ateas datasentre i Norge og Microsoft Azure samtidig
  • Rehost Windows servere til Microsoft Azure med fokus på kapasitet, lagring, sql data warehouse, sql database og backup
  • Daglig drift og overvåking av Kompletts IT infrastruktur, inklusiv Azure. Servere, lagring,  nettverk, brannmur, databaser
  • Daglig drift av Microsoft Azure med Service Fabric, App Service Environement, Virtuelle servere, Express Route, Network Security Groups, Azure SQL, etc.
  • Support med service desk for brukerstøtte og kundestøtte