Til forsiden

En smartere måte å anskaffe og drifte IT

Vi hjelper kundene våre akselerere og opprettholde deres digitale transformasjon ved å gjøre IT rimeligere og miljømessig bærekraftig. Livssyklushåndtering er en strategisk tilnærming, hvor vi sammen med virksomheter setter betingelser og retningslinjer for hvordan man planlegger og prioriterer alle digitale enheters livssyklus. Disse rammeverkene skaper en tydelig IT-styring, et godt budsjettgrunnlag og en sirkulær forretningsmodell som minimerer miljøavtrykket på IT.

Våre spesialister innen økonomi og livssyklushåndtering kan hjelpe dere med å se helheten, avdekke alle de ulike behovene og sørge for at det er klare linjer fra beslutning og anskaffelse til bruksperioden er over. Det handler om å anskaffe og administrere IT på en smartere måte og gå fra en fragmentert kjøpsprosess til en helhetlig tilnærming der vi binder oppkjøpet sammen gjennom hele livssyklusen, og dermed reduserer noe av kompleksiteten knyttet til å eie IT.

 

Vi hjelper deg med

Sirkulærøkonomi

Hastigheten på den teknologiske utviklingen fører til at IT-utstyr raskt mister verdi og gjenkjøpsverdien synker over tid. Atea gjør det mulig å skaffe og implementere de nyeste teknologiene og løsningene til en overkommelig pris. Dette sikrer at infrastrukturen oppgraderes i tråd med teknologiutvikling, og gjør det mulig å ta i bruk nye og bedre løsninger når de blir tilgjengelige.

Typen teknologi som trengs kan variere avhengig av din spesifikke situasjon og krav, som enheter, programvare, tjenester eller annen IT-infrastruktur. Du må bestemme hvordan du vil betale for teknologien. Du må sørge for at investeringen er innenfor budsjettet ditt og i tråd med dine økonomiske mål. Dette krever nøye vurdering av tilgjengelige alternativer, inkludert kontanter, finansiering eller en betalingsplan.

Vi i Atea ønsker å skape verdi utover anskaffelsen. Ved å finansiere IT-utstyr blir kostnadene ved investeringen fordelt over bruksperioden, slik at kostnadene for utstyret samsvarer med forventet verdi. Du bør eie det som øker i verdi, og finansiere det som mister verdi.

Rammeavtale

Hos Atea tilbyr vi ulike betalingsløsninger. En rammeavtale minimer administrasjonen for alle planlagte og uforutsette investeringer, samtidig som du beskytter kontantstrømmen og får en klar budsjettoversikt. I tillegg støtter du den sirkulære økonomien.

Oversikt og kontroll over utstyret

IT-eiendeler representerer en betydelig verdi for din virksomhet og det er ofte vanskelig å holde kontroll på dem alle. Atea Asset Management (AAM) er et online system som gir en enkel oversikt over alt utstyret og krever minimal administrasjon slik at de blir enklere å administrere på en sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Alt utstyr som kjøpes og leies via Atea havner umiddelbart i systemet. Det er også mulig å importere utstyr fra andre leverandører, for å enkelt administrere alt på ett sted. Verktøyet er også et godt økonomiverktøy som gjør det enklere å ta riktige forretningsmessige beslutninger ved budsjettering og anskaffelser av nye eiendeler.

AAM viser informasjon som enhetenes pris, kjøpsdato, utløp av leieavtale osv. Informasjonen om utstyret legges til den ansatte, samt hvilket kostsenter som skal betale for enheten. Alle eiendeler kjøpt gjennom Atea er allerede i systemet, men det er også mulig å legge til andre eiendeler.

Forsikring

Det er vanskelig å unngå skader, men når uhellet først er ute kan vi gjøre prosessen mer håndterlig. Både fra et kostnads- og bærekraftig perspektiv. En ødelagt enhet har begrenset brukbarhet og reparasjon blir mye billigere om du har forsikring, som igjen forlenger levetiden til produktet.

Resirkulering og gjenbruk

Norge er et av verdens mest digitale land, men det betyr også at vi er blant de som produserer mest elektronisk avfall. Dette får betydelige konsekvenser, også for miljøet. Som leverandør kan vi ikke fraskrive oss ansvaret for verdikjeden. Produktene vi selger består av materialer som gjenvinnes. Dette ansvaret tar vi på alvor. 

Mesteparten av miljøpåvirkningen knyttet til IT-utstyret vårt kan spores tilbake til produksjonen. Det er derfor essensielt at vi kan resirkulere og gjenbruke utstyret vi bruker slik at vi får mest mulig ut av det – og på den måten sørge for at viktige metaller og mineraler blir brukt igjen og forblir i bruk.

En ting er å øke antall enheter som returneres, en annen ting er å se på tilstand og utnyttelse av utstyret som returneres. Vår avhendingstjeneste tilbyr retur og innsamling av IT-utstyr på en sikker og bærekraftig måte.

Bli med på endring

Hva kan du som virksomhet gjøre?

100%-klubben består av offentlige og private virksomheter som har forpliktet seg til et mål om å gjenbruke og resirkulere 100% av IT-utstyret sitt. Medlemskapet er helt gratis og dere trenger ikke å benytte våre tjenester for å være medlem. Vi vil ha med dere som ønsker å stille krav til bærekraftig håndtering fra produksjon til avhending.

 

Hva kan vi i bransjen bidra med?

Atea vil være med på å skape en positiv endring i IT-bransjen. Vi ønsker å samle oss bak et felles sett med bærekraftsprinsipper og bruke dem på innkjøp av IT. Vi skal utvise lederskap, bruke forbrukermakten vår og la bærekraft være styrende for beslutningene vi tar. Det handler om mer enn å la handling følge ord – vi ønsker å skape en bevegelse.

Krav til partnerne våre

Retningslinjene våre stiller krav til menneskerettigheter, arbeidstakerforhold, klima og miljø. Leverandører som ikke innfrir kravene våre får to år til å rette opp mangelen, enten den er i en gruve, fabrikk, ved avfallshåndtering, eller i andre deler av kjeden. Blir det ikke rettet opp avslutter vi samarbeidet. For å kunne resirkulere og gjenbruke materialene i produktene våre må de designes for å kunne tas fra hverandre. Vi utfordrer alltid produsentene våre til å designe og lage produkter som kan gjenbrukes og som har lang levetid.