Til forsiden
Tilbake til Kundereferanser

Citrix er svaret

Avhengig av å sitte på kontoret for å jobbe, tungvint å holde applikasjoner oppdatert og vanskelig for brukere å dele verktøy og data på tvers av verdensdeler. Norges Geotekniske Institutt (NGI) trengte hjelp.
Norges Geotekniske Institutt
Smarte møteplasser

NGI hadde flere tekniske utfordringer. For å jobbe måtte ingeniørene enten sitte på kontoret eller ta med seg en kraftig bærbar rundt omkring, og det var tungvint for IT-avdelingen å holde applikasjonene oppdatert på maskinene.

– Det var kostbart for NGI å installere og administrere kompliserte og ressurskrevende applikasjoner på hver brukers maskin, og PC-er måtte dessuten byttes ut ofte for å tilfredsstille krav til maskinvaren. Studenter og midlertidig ansatte kunne ikke bruke egne enheter, og fikk utlevert maskiner. Eksternt var det utfordrende å koble seg opp mot jobben, spesielt over dårlige linjer, sier seniorkonsulent Stig Hegge i Atea.

Løsningen for NGI

Atea gjorde en kartlegging av behov med fokus på brukerne, utfordringer og ønsker. Konklusjonen, i samarbeid med NGI sin IT-avdeling, var at Citrix XenApp var produktet som tilfredsstilte behovene mest.

”Med Citrix har vi fått en god brukeropplevelse uansett hvor vi jobber fra.”

 

– Med Citrix har vi fått en god brukeropplevelse uansett hvor vi jobber fra, og du kan få tilgang til alle sentrale ressurser og viktige applikasjoner, forteller Erling Dale, Citrix-ansvarlig i NGI.

Med kontorer i Houston og Perth, som jobber med store filer, kan de via Citrix lettere nå hverandre og jobbe med kolleger i Oslo. Citrix gjør det også enklere for IT-avdelingen å administrere applikasjoner for brukerne til NGI.

Stor tillit til Atea

Tilbakemeldingene fra NGI har vært svært gode, og de er spesielt fornøyd med kartlegging- og designfase med fokus på brukeropplevelsen.

– Vi har merket at kunden har stor tillit til Atea som samarbeidspartner, sier Hegge.

IT-sjef Leif Andreas Sølsnæs i NGI forteller de valgte de Atea som samarbeidspartner aller mest på grunn av kompetansen og smidigheten, og evnen deres til å forstå NGI sin forretning.

Citrix støtter godt opp under NGI sine grunnverdier, som er tillit, samhandling, handlekraft og integritet. Citrix er svaret, sier han.

Tilbake til Kundereferanser