Norges Geotekniske Institutt

Citrix er svaret

Avhengig av å sitte på kontoret for å jobbe, tungvint å holde applikasjoner oppdatert og vanskelig for brukere å dele verktøy og data på tvers av verdensdeler. Norges Geotekniske Institutt (NGI) trengte hjelp.

NGI hadde flere tekniske utfordringer. For å jobbe måtte ingeniørene enten sitte på kontoret eller ta med seg en kraftig bærbar rundt omkring, og det var tungvint for IT-avdelingen å holde applikasjonene oppdatert på maskinene.

- Det var kostbart for NGI å installere og administrere kompliserte og ressurskrevende applikasjoner på hver brukers maskin, og PC-er måtte dessuten byttes ut ofte for å tilfredsstille krav til maskinvaren. Studenter og midlertidig ansatte kunne ikke bruke egne enheter, og fikk utlevert maskiner. Eksternt var det utfordrende å koble seg opp mot jobben, spesielt over dårlige linjer, sier seniorkonsulent Stig Hegge i Atea.

Løsningen for NGI            

Atea gjorde en kartlegging av behov med fokus på brukerne, utfordringer og ønsker. Konklusjonen, i samarbeid med NGI sin IT-avdeling, var at Citrix XenApp var produktet som tilfredsstilte behovene mest.

"Med Citrix har vi fått en god brukeropplevelse uansett hvor vi jobber fra."

- Med Citrix har vi fått en god brukeropplevelse uansett hvor vi jobber fra, og du kan få tilgang til alle sentrale ressurser og viktige applikasjoner, forteller Erling Dale, Citrix-ansvarlig i NGI.

Med kontorer i Houston og Perth, som jobber med store filer, kan de via Citrix lettere nå hverandre og jobbe med kolleger i Oslo. Citrix gjør det også enklere for IT-avdelingen å administrere applikasjoner for brukerne til NGI. 

 

Stor tillit til Atea

Tilbakemeldingene fra NGI har vært svært gode, og de er spesielt fornøyd med kartlegging- og designfase med fokus på brukeropplevelsen.

- Vi har merket at kunden har stor tillit til Atea som samarbeidspartner, sier Hegge.

IT-sjef Leif Andreas Sølsnæs i NGI forteller de valgte de Atea som samarbeidspartner aller mest på grunn av kompetansen og smidigheten, og evnen deres til å forstå NGI sin forretning.

- Citrix støtter godt opp under NGI sine grunnverdier, som er tillit, samhandling, handlekraft og integritet. Citrix er svaret, sier han.

 

 

Norges Geotekniske Institutt

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er en uavhengig, privat næringsdrivende stiftelse som utfører forskning, utvikling og avansert rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag.  NGI er også en aktiv samarbeidspartner for universiteter, og deltar sammen med dem i undervisning, veiledning av studenter og forskningsprosjekter. NGIs virksomhet er rettet mot både nasjonale og internasjonale markeder.

NGI utvikler optimale løsninger for samfunnet, og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som byggegrunn og byggemateriale.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer