Til forsiden
For rektor på Furuset skole, Asgjerd Halseth, er det viktig å skape læringsglede, tenke helhetlig og la lærerne være kreative og få utfolde seg, når de nå gjør en digital storsatsing.
Furuset skole
Skole
Oslo
Innføring av nettbrett og strategi for læring med teknologi som verktøy.

Da Furuset skole skulle rulle ut iPad’er til 320 barn og 60 ansatte, var rektor opptatt av at det skulle være litt takhøyde når de tok i bruk ny teknologi.

– For oss er det viktig at opplæringen av de ansatte er «hands-on» og klasseromsnær når vi innfører noe nytt. Både elevene og lærerne skulle oppleve læringsglede da vi tok dette i bruk. Vi skulle leke oss frem i læringsprosessen sammen. «Feiltastisk» er et begrep vi har tatt inn denne høsten, det skal være lov å snuble litt når man prøver noe nytt, forteller Asgjerd Halseth, rektor på Furuset skole.

Helhetlig og didaktisk

Som samarbeidspartner valgte skolen å gå sammen med Atea. Det var i stor grad fordi IT-selskapet tenkte helhetlig og didaktisk.
Vi opplevde at Atea hadde et bedre tilbud til ledergruppa. Som rektor blir jeg litt spist opp av hverdagen. For meg og ledergruppa er det viktig å komme seg litt ut og få innspill fra andre med spissere digital kompetanse. Det ble for oss et viktig sted å starte sammen med Atea, sier Halseth.

Barn som leker på lekeplassen

Vi skal lære dette sammen

I skolen har digitale ferdigheter vært en av de fem grunnleggende ferdighetene elevene skal lære, siden skole-reformen Kunnskapsløftet ble innført tilbake i 2006. Det betyr at de digitale ferdighetene skal læres i alle fag i skolen. Med de nye læreplanene som kom høsten 2020, også kalt Fagfornyelsen, er dette videreført og har i tillegg fått et forsterket fokus.

Jeg skjønner ikke hvordan vi skal få til fagfornyelsen uten å være digitale. Vi må stikke hodet litt inn i framtiden, og nettbrett skaper en unik mulighet for tettere samarbeide når de brukes riktig og opplæringen er gjennomtenkt, sier hun.
 
Og legger til:

Vi har vært åpne i dialogen med elevene: Vi skal lære dette sammen. Utfordringen er hele tiden å få til et læringsverktøy som blir brukt didaktisk. Det sørget vi for gjennom kurs med Atea og deres samarbeidspartner Kreasjon som veiledet oss underveis.

Atea har sammen med ledelsen fokusert mye på hvorfor skolen skulle ta i bruk teknologi som et læringsverktøy og hvordan man skulle få implementert det som et godt didaktisk verktøy med lærerne. Veiledere har så vært inne og kjørt både grunnopplæring, modellering og refleksjonsøkter med lærerne. De ble imponert over hvor bevisst og godt skolen har jobbet med dette.

Bedre resultater på nasjonale prøver

Etter innføringen av nettbrettene ser Furuset skole allerede en positiv trend i elevens ferdigheter i engelsk.

Det som er interessant er at vi ser resultatene av satsingen på nasjonale prøver. Der økte elevene ganske betraktelig i engelsk kompetanse. Det er fordi de har fått tatt med seg iPad’ene hjem og det gir mer mengdetrening gjennom blant annet spill og andre populære apper. Det skaper hele tiden progresjon.

Nasjonale prøver er obligatoriske for alle skoler og måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Må ta de riktige grepene

Leder for skoleutvikling i Atea, Elisabeth Palmgren, har selv 18 års erfaring som både lærer og rektor i Oslo-skolen. Hun vet hvor skoen ofte trykker når skolene skal innføre nye teknologi.

– En iPad alene bidrar ikke til hverken bedre undervisningen eller læring i skolen. Derfor er det så godt å se at Furuset skole har hatt en klar tanke om hva teknologien skal bidra til og har sørget for forankring og kompetanseheving på ledernivå. De som hopper over dette leddet får ofte digitalisert, men ikke digitalt transformert som Furuset skole er godt i gang med, sier Palmgren.
 
For Furuset skole har samarbeidet med Atea også vært preget av et tett tillitsforhold hele veien.

Vi har lent oss på Atea for å velge ut læringsapper. Med så utrolig mange forskjellige apper, har vi hatt et tett samarbeid med Atea og fått gode råd underveis. Det er rett og slett en kjempespennende verden der det også handler om å la lærerne være kreative, sier Halseth.

Om leveransen
  • iPad’er, lisenser og annet tilbehør.
  • Bidro inn i utviklingen av en visjon og en strategi for læring med teknologi som verktøy.
  • Leverte lederstøtte og kompetanseheving av lærere. På den måten har skolen kunnet ha et helhetlig og didaktisk fokus på den digitale satsningen.
Om Furuset skole
  • Furuset skole stod ferdig i 1861 og er en barneskole med ca. 320 elever og 65 ansatte.
  • Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT er skolens viktigste undervisningsoppgaver.