Teekay Norway

Reduserte arbeidsmengden

Teekay Norway tilbød sine ansatte «Det frie valg». Resultatet ble forenklede arbeidsprosesser, fleksibilitet og tilfredse brukere.

Ville tenke nytt 

«Det frie valg» er en ordning der bedriftens ansatte logger seg på Ateas bestillingssider og velger sine egne arbeidsverktøy. Med omkring 200 brukere, manuelle rutiner og snevre standarder for hvilke telefoner som ble akseptert, var tiden inne for å tenke nytt.                                                                                              

– Løsningen passet godt inn i vår langsiktige tenking omkring hva som bør være oppgavene for en intern IT-avdeling, forteller Dagfinn Heigre, IT-leder i Teekay Norway. Etter å ha hatt løsningen i to år, har Teekay dannet seg et solid erfaringsgrunnlag.  

Mer valg

Denne løsningen ga de ansatte mulighet til selv å logge seg på Ateas bestillingssider og velge sin nye mobiltelefon. De kunne også velge utstyr som var dyrere enn «standardpakken». Arbeidstaker betalte da selv merverdien i forhold til virksomhetens standard, via et månedlig lønnstrekk. 

– «Det frie valg» ga oss større fleksibilitet i modellvalg, reduserte arbeidsmengden og som forventet fikk vi flere fornøyde brukere, sier Heigre. Den senere tid har virksomheten utvidet løsningen til også å gi brukerne muligheten til å bestille sin egen PC eller Mac.

Leveranse

  • Kundetilpasset bestillingsportal for medarbeidere 
  • Rapporter med lønnstrekk pr. mnd.
  • Support 
  • Finansiering 
Teekay Norway

Teekay er en global aktør med 25 avdelingskontorer i 15 land. Virksomheten er blant verdens største innenfor marin energitransport og har også satsinger i nye segmenter inkludert gass og offshore. I Norge er Teekay etablert i Stavanger og Trondheim. Teekay Norway valgte å innføre «Det frie valg» fra Atea i 2013. Siden oppstarten i 1973 har Teekay utviklet seg fra å være et regionalt rederi til å bli en av verdens største selskaper innen marin energitransport. Selskapet frakter energi hvor det måtte være for å drive den globale økonomien videre.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer