Til forsiden
For å gjøre vikarjobben enklere, har Vestfold og Telemark fylkeskommune utviklet en egen vikarapp, med hjelp av IT-selskapet Atea.
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Skole
Vestfold og Telemark
Gjøre det enklere for vikarer å få tilgang til klassene i Microsoft Teams

Fylkeskommunen gikk tidligere i år over til Microsoft Teams som læringsplattform og samhandlingsverktøy i sine videregående skoler. Der har skolene egne Teams-grupper for ulike fag og trinn, noe som gjør det lettere å jobbe sammen for både lærerne og elevene. Men det skapte også en utfordring:

– Vi fant ingen god måte for å gi vikarene tilgang til rette fag-gruppene i Teams. Når du kommer inn som vikar, må du inn i gruppene for de ulike fagene og klassene for å kunne gjøre jobben din. I Teams ser vikarene hvor elevene er i læringsløpet, og de får tilgang på viktige læringsressurser.  Å melde noen inn i Teams-gruppene er IT-avdelingen sin jobb, og det skapte en stor pågang med å melde folk inn og ut, sier Sveinung Solhaug, prosjektleder for vikarappen i fylkeskommunen.

I app'en får du oversikt over hvilke team/fag du har tilgang til.

Vikarapp løste problemet

For å lette utfordringen for de IT-ansvarlige og samtidig gjøre det enklere for vikarene, inngikk Atea og fylkeskommunen et samarbeid.

– Vi jobbet tett sammen med fylkeskommunene for en finne en god løsning slik at vikarene kunne få tilgang til de ulike Teams-gruppene, i stedet for at de IT-ansvarlige druknet i henvendelser. Løsningen ble en egenutviklet app for Teams som våre konsulenter skreddersydde til behovene som fylkeskommunen hadde, forteller Magnus Sandtorv i Atea.

Vikarappen fikk to hovedfunksjoner: De som var administratorer i fylkeskommunen kunne fortsatt melde vikarer inn i spesifikke Teams-grupper. Men den viktigste endringen var at vikarene selv fikk mulighet til å søke opp personen de skulle være vikar for, og på den måten fikk de tilgang til riktig Teams-gruppe i et avgrense tidsrom.

Det er enkelt å få tilgang til fagene i Teams. 

Populær app

Vikarappen er nå tilgjengelig for alle de 21 skolene i fylket, og fylkeskommunen har fått mange positive tilbakemeldinger
– Med løsningen har vi rett og slett gjort det enklere å både være vikar og bruke vikarer. Nå er vi i gang med å innføre dette hos en annen fylkeskommune som bruker Microsoft Teams i skolen, sier Sandtorv.

Prosjektleder i fylkeskommunene er også glad for at utviklingen av vikarappen har gått raskt, og at den allerede har blitt tatt vel imot.
– App’en er enkel for brukerne, og det har vært mer smertefritt enn vi så for oss å lansere den. I dag er status for vikarapp’en at den er i betydelig bruk på skolene våre, forteller Solhaug.

Om leveransen
  • Vikarappen er tilgjengelig for alle de 21 skolene i fylket.
  • Vikarene kan inne i app'en søke opp fagene de skal være vikar i. Slik får de tilgang til de riktige Microsoft Teams-kanalene. 
  • Vikarene får tilgang til fagene i en begrenset tid.
Om Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • Vestfold og Telemark ble slått sammen til ett fylke fra 1. januar 2020. 
  • Vestfold og Telemark er landets sjette største fylke med mer enn 425 000 innbyggere fordelt på 23 kommuner.
  • Fylkeskommunen har ansvaret for 21 videregående skoler.