Til forsiden
– Ettersom brukeropplevelsen er så viktig for oss, søkte vi etter en samarbeidspartner som er lydhør for våre behov og som kan håndtere de store prosessene og samtidig ha et øye for detaljene.
Boliden
Digital arbeidsplass
Skellefteå, Sverige
Mer smidige prosesser, fungerende PCer uten driftsforstyrrelser og tydelige kontaktpunkter der ansatte vet hvem de skal henvende seg til ved spørsmål.

Gruveselskapet Boliden utvikler stadig nye teknikker og metoder for å være i forkant. Roboter håndterer avanserte kalkyler og beregninger, og i gruvedriften brukes fjernstyrte kjøretøy når farlige oppgaver skal utføres.

 På sikt ønsker vi at alle ansatte skal ha sin egen digitale enhet ettersom det gjør driften smidigere og vi løser oppgaver raskere, sier Emelie Lungberg

Frigjør tid for Bolidens IT-teknikere

Boliden benytter seg av Atea sine «som en tjeneste» produkter, som de internt kaller for Boliden Workplace.

Konkret har de gått for tjenester for Windows-miljø, skyløsninger, PC’er, skjerm og tastatur. Med Ateas hjelp sikres det at alt er på plass når en ny ansatt starter og at programmer og applikasjoner oppdateres fortløpende, uten at den ansatte behøver å bli forstyrret.

 Våre IT-teknikere bruker nå færre timer på å håndtere uforutsette feil og vi trenger ikke tenke på når det er på tide å bytte ut enheter eller gjøre oppdateringer. Dersom en av våre ansatte skulle hatt dette ansvaret ville det vært kostnadskrevende med tanke på tidsbruk, sier Emelie Lundberg.

Boliden workplace i bruk

Brukeropplevelsen er viktig for Emelie

Ifølge Bolidens medarbeiderundersøkelser er de ansatte svært fornøyde med den standardiserte arbeidsplassen. De synes det er positivt at programmer er forhåndsinstallert og at oppdateringer er automatiserte.

Da avtalen med den tidligere leverandøren utløp våren 2022, benyttet Boliden anledningen til å gjøre en ny anskaffelse.

 Ettersom brukeropplevelsen er så viktig for oss, søkte vi etter en samarbeidspartner som er lydhør for våre behov og som kan håndtere de store prosessene og samtidig ha et øye for detaljene. Eksempelvis behøver vi å kunne bytte program på enkelte enheter, ettersom en del ansatte har behov for applikasjoner som ikke er standard, forklarer Emelie Lundberg.

Emelie Lundberg

Tydelige prosesser og roller frigjør tid

I dag opplever Emelie at hun får den støtten hun trenger. På kort tid har de sett forbedring på flere områder og utfordringer som dukker opp får en rask løsning.

 I dag har vi fleksibilitet i hvordan applikasjonene distribueres og hvordan programmene brukes. Vi har også klare prosesser og ansvarsområder for hvem som gjør hva, noe som har gjort min egen hverdag enklere. 

– Har gjort oss mer effektive

Emelie Lundberg mener at det er vanskelig å beregne ut nøyaktig hvor mye Boliden tjener på mer smidige prosesser, å ha PCer som fungerer uten avbrudd og at ansatte vet hvem de skal henvende seg til for å få svar på spørsmål.

 Det er tydelig at tjenestene gjør oss mer effektive. Denne måten å jobbe på er virkelig noe alle i virksomheten drar nytte av. 

Fordeler ved Boliden Workplace
 1. Vi får informasjon om hva som skjer på markedet og om hvordan andre aktører har løst liknende utfordringer som vi står ovenfor 
 2. Våre egne IT-teknikere trenger ikke lenger installere eller oppdatere ansattes digitale enheter 
 3. Ateas konsulenter har oversikt over hvilke enheter som må byttes ut og når nye programvareversjoner bør installeres. Oppdateringer håndteres fortløpende. 
 4. Bolidens IT-teknikere forteller hvilke funksjoner og apper spesifikke medarbeiderne trenger, og overlater deretter oppgaven til Atea. 
 5. Det er tydelighet internt om hvem som har ansvaret når det gjelder den digitale arbeidsplassen 
 6. Det er verdifullt med en samarbeidspartner som overvåker verden rundt oss og alltid er oppdatert på trendene, slik at bedriften alltid har funksjoner og løsninger som er optimale for sin virksomhet 

Flere forbedringsforslag

Boliden har standardiserte arbeidsstasjoner på kontorene i Sverige, Norge, Finland og Irland. Totalt er det snakk om 4600 brukere.

– Vi har ukentlige møter med to av kontorene i Sverige samt Finland og Irland. Der får jeg tilbakemeldinger og noterer hva som kan utvikles og forbedres. Vi får vite om maskinvare, programmer og oppkobling fungerer som det skal, hvilke applikasjoner som er nødvendige for bestemte oppgaver, med mer. 

– Nå når våre egne teknikere forstått at de for støtte og avlastning, så rapporterer de inn stadig flere forbedringsforslag. De setter stor pris på å ikke lenger måtte håndtere installasjonen selv. Denne nye måten å jobbe på har frigjort tid som de kan bruke på oppgaver som driver virksomheten fremover.

Boliden

Oversikt over utvikling og trender

Det å få informasjon om hva som skjer i markedet, hjelp til å holde oversikt over hvilke enheter som må skiftes ut og informasjon om når det kommer programmer som kan løse et bestemt problem, er andre deler av tjenesten som bidrar til utviklingen av virksomheten.

Et eksempel er Autopilot-funksjonen fra Microsoft, som Boliden planlegger å teste. Der bistår Ateas konsulenter Boliden med å evaluere, teste og kartlegge funksjonalitet opp mot Bolidens fremtidige behov.

– Der sparte vi verdifulle timer som vi ellers ville lagt ned på å komme til samme konklusjon selv, sier Emelie Lundberg.

”Ateas konsulenter går jevnlig inn og bemanner vår Service Desk og bidrar med sin spisskompetanse på flere andre områder”

— Emelie Lungberg

Enklere rutiner 

Selv om Atea er ny leverandør av standardiserte arbeidsplasser i Boliden, kjenner mange selskapet allerede, både når det gjelder konsulenttjenester og innkjøp av maskinvare.

Det er også etablert samarbeid på Bolidens kontorer i Norge og Finland. – Det er en stor fordel at Ateas konsulenter allerede kjenner til Bolidens utfordringer og behov. På våre lokalkontorer er det enda viktigere. Våre rutiner i hverdagen er forenklet og vi løser spørsmål og utfordringer raskere.

Om leveransen
 • Arbeidsplass som en tjeneste, som internt kalles Boliden Workplace
 • Leveranse av PCer, nettbrett, skjermer m.m
 • Bolidens Service Desk støttes av Atea konsulenter
 • Konsulenttjenester innen spesialistområder, blant annet Power BI
 • Pakketering av appliakasjoner
 • Bestilling av utstyr i Atea eShop via Bolidens egen portal, og oppfølging i kundeportalen MyAtea
 • Utrulling av nye klienter på Bolidens lokasjoner i Norden
 • Prosjektledelse for å få en god start på leveransen
 • Maskinvare for sikkerhetslager hos Atea Logistics i Växjö