Til forsiden

Atea Incident Response Team (IRT)

Alvorlige hackerangrep, der vi opplever angrep på både Stortinget, kommuner og ikke minst kjente og kjære norske virksomheter, er et faktum. På hjemmebane sikrer og forsikrer vi alt vi har av verdier, men hva gjør vi med virksomhetens digitale verdier?

Atea Incident Response Team (IRT) består av høyt sertifiserte og erfarne sikkerhetskonsulenter, med bred faglig kompetanse. De er spesialisert på hendelseshåndtering og har dyp innsikt i gjeldende trusselbilde. Med lokasjoner over hele landet kan du føle deg trygg på at en sikkerhetskonsulent fra Atea befinner seg i nærheten.

Mistenker du at din virksomhet er utsatt for et dataangrep?

 

Beskytt virksomhetens verdier

Norge ligger langt fremme når det kommer til teknologi, og spesielt én gruppe viser interesse for dette; de kriminelle, som følger den digitale utviklingen tett. De er ikke like målrettede som tidligere, men banker på dører og går inn der det er mulig å komme seg inn, uavhengig av om det er bakeren på hjørnet eller Stortinget.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) lanserte i 2020 Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet versjon 2.0 som legger grunnlaget i alt vi gjør. Vi er opptatt av sikkerhet på et helhetlig nivå, med fokus på organisatoriske strategier og prosesser, støttet opp av teknologiske løsninger og tjenester som ivaretar virksomhetens verdier i en digital jobbhverdag.

 

Sikkerhetspakker

Våre operasjonelle sikkerhetstjenester yter høy kvalitet og leveres ofte som en totalitetstjeneste for sikkerhet. Tjenestene leveres av sikkerhetsrådgivere, -arkitekter og -konsulenter.

Modenhetsanalyse

Modenhetsanalyse for informasjonssikkerhet gir svar på virksomhetens modenhet ved å avdekke sikkerhetsprosesser, styringsverktøy og hvordan virksomheten forholder seg til teknologiene som brukes, alt basert på Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) Grunnprinsipper. På denne måten blir virksomheten og dennes bruk av teknologi rustet for fremtiden.

 

SOC+

Uten kontroll på logger, alarmer og hendelser jobber virksomheten i blinde med sikkerhetsutfordringene. Security Incident and Event Management (SIEM) samler, samordner og alarmerer på bakgrunn av alle loggene virksomhetens systemer genererer.

Disse alarmene må forstås, undersøkes og verifiseres av et Security Operations Center (SOC). Er hendelsen av kritisk art, må man handle raskt.

Vårt Incident Response Team (IRT) er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og tilgjengelige døgnet rundt, alle dager i året. På kort varsel vil de stoppe angrepet, sikre beviser og gjenopprette til normal drift.

 

Sirius

Sirius er IT-sikkerhetspakken for små og mellomstore bedrifter. Til en gunstig pris som ikke går på bekostning av kvaliteten sørger vi for at din virksomhet går en IT- sikker framtid i møte.

Sikkerhetspakken inneholder et fast sett med komponenter som vil ivareta flere av de største sikkerhetsutfordringene vi vet at norske virksomheter står ovenfor.

 

Penetrasjonstest

Et stadig økende trusselbilde gir store mengder sikkerhetsutfordringer. For å beskytte virksomheten trenger man å forstå en ondsinnet aktørs adferd.

Penetrasjonstesting er en metodikk for sikkerhetstesting, og et godt preventivt virkemiddel for å identifisere og avdekke svakheter, sårbarheter og deteksjonsevne. Testen gir en dobbeltkontroll av sikkerhetsnivået i virksomheten og konkrete, anbefalte tiltak.

 

Hendelseshåndtering

Atea Incident Response Team består av høyt sertifiserte og erfarne sikkerhetskonsulenter med bred faglig kompetanse. Sikkerhetskonsulentene er spesialisert på hendelseshåndtering ved uønskede hendelser i virksomheters IT-miljø og har dyp innsikt i gjeldende trusselbilde. 

 

Sikkerhetsrevisjon og rådgivning

Denne sikkerhetspakken kombinerer tjenester fra våre strategiske sikkerhetsrådgivere og tekniske sikkerhetseksperter.

Forretningsforståelse og strategisk tilnærming, kombinert med dyp kompetanse innen spesialiserte verktøy og oppsett, gjør at Atea kan tilby en helhetlig revisjon av virksomhetens tekniske sikkerhetstjenester, for å sikre at disse yter optimalt og er satt opp i henhold til «best practice».

Finner vi mangler i porteføljen, kan vi bistå med strategisk rådgivning både innen tekniske og ikke-tekniske aspekter av sikkerhet, samt at vi med støtte av markedets sterkeste aktører, kan foreslå oppsett og løsninger som passer den enkeltes profil og miljø.

 

Færre sikkerhetsløsninger reduserer kostnader og risiko

Det er et lederansvar å redusere risiko for økonomiske tap som følge av cyberangrep. Våre eksperter har lang erfaring med å jobbe med IT-sikkerhet, og har laget en guide som gir deg rådene du trenger for å beskytte din bedrift. Guiden er rettet mot ledere og ansvarlige for IT-sikkerhet i større virksomheter.

 

Atea InfoSec

Atea InfoSec er et prioritert fagområde i Atea og består av over 200 sikkerhetseksperter i form av konsulenter, rådgivere og selgere som er lokalisert på 22 kontorer i Norge. I tillegg til eksperter innen IT-sikkerhet har Atea konsulenter og rådgivere som jobber på tvers av fagområder og som samarbeider tett i leveranser til kunder på sikkerhetsløsninger innen ulike teknologier, plattformer og løsninger. Dette gjør at vi ser helheten, i tillegg til at vi har ekspertene med tyngre kompetanse innenfor spesifikke områder for IT-sikkerhet.

Sjekkliste for IT-sikkerhet

Hvordan er sikkerheten ivaretatt i din virksomhet? Har du mangler i din sjekkliste? Send inn skjemaet, så hjelper vi deg med prosesser, teknologi og struktur for å styrke din sikkerhet.

 

Våre partnere

Meld deg på vårt sikkerhetsbrev

Vi sender med jevne mellomrom ut nyhetsbrev om IT-sikkerhet. Meld deg på for å få relevant innhold om sikkerhet, siste nytt fra bransjen og oppdatering på trusselbildet. Du kan til en hver tid endre dine opplysninger og interesseområder på Min side.

 

Diskuter med oss

Bli med i vår Facebook gruppe, hvor vi og andre som er interessert i faget deler kunnskap, spør, diskuterer og inspirerer hverandre. Informasjonssikkerhet skal beskytte virksomhetenes verdier. Vi ønsker å dele, diskutere og bygge kunnskap om IT-sikkerhet.

 

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.