Til forsiden
Infrastruktur, fagsystemer og rutiner skulle fungere fra første dag da den nye kommunen var et faktum.
Sandefjord kommune
Digital arbeidsplass
Sandefjord
Designe og bygge en robust og fleksibel IT-infrastruktur for den nye kommunen

1. januar 2017 ble tre kommuner slått sammen til én. Andebu, Stokke og Sandefjord ble nye Sandefjord kommune. Det er mye som skal på plass når en ny kommune skal etableres. Utfordringen i kommunesammenslåingen bestod blant annet i tidsfaktoren, som definitivt var en viktig rammebetingelse i prosjektet. Derfor var det veldig viktig at løsningen ble ferdigstilt tidlig, slik at Sandefjord kommune fikk anledning til å gjennomføre nødvendige tilpasninger før kommunesammenslåingen ble reell. For å få til dette var kommunen helt avhengig av bistand fra eksterne aktører.

Trengte en robust IT-infrastruktur

Atea fikk en sentral rolle for å designe og bygge en robust og fleksibel IT-infrastruktur for den nye kommunen, og leverte kompetanse innenfor rådgivning, Active Directory, Citrix, Exchange, Identity Management og lisensrådgivning. Leveransen ble basert på Ateas rammeverk, og med et godt planlagt prosjekt og god styring fra prosjektleder ble løsningen ferdigstilt innen fristen.

– Uansett hvor godt man planlegger, vil det oppstå uforutsette situasjoner som må løses for å komme videre. Her er vi imponert over Ateas evne til å løse utfordringer på strak arm, forteller IKT-konsulent Yngve Bugge Larsen i Sandefjord kommune, som har vært en sentral ressurs i hele prosjektet.

– En kompetent partner i en krevende prosess

Løsningene som ble valgt ble i utgangspunktet definert i ulike anbudsrunder hvor kravene fra kommunen var definert. Likevel ble flere av leveransene tilpasset underveis i prosjektet, basert på rådgivning fra Atea. I prosjektmøtene fremkom også nye behov fra Sandefjord Kommune som økte prosjektets kompleksitet og omfang.

– Vi er spesielt fornøyd med prosjektledelsen og det gode samarbeidsklimaet gjennom hele prosessen. Atea fremstår her som en meget kompetent partner i en krevende prosess – og Sandefjord kommune kan trygt anbefale Atea som partner for andre kommuner i samme situasjon som oss, avslutter Bugge Larsen.

Om Sandefjord kommune

Sandefjord er en by og kommune i Vestfold og Telemark, og er etter folketall den største kommunen i fylket. Sandefjord sentrum ligger ved enden av Sandefjordsfjorden. Med halvøyene Østerøya og Vesterøya har kommunen en kystlinje på ca 160 km. Sandefjord kommune er Vestfold fylkes mest folkerike kommune med 65.000 innbyggere.

Om leveransen
  • Rådgivning
  • Design
  • Prosjektledelse
  • Active Directory
  • Citrix
  • Microsoft Exchange
  • Lisensrådgivning
  • Nytt kjernenett, brannmur og backup-løsning