Til forsiden
Atea hjelper Tide med å bli en mer datadrevet organisasjon gjennom innovasjon og forretningsutvikling. Det strategiske samarbeidet startet for to år siden.
Tide
Datadrevet innovasjon
Hele landet
Utvikle en dataplattform

Det ble tidlig avdekket et behov for å utvikle en dataplattform for å øke innsikten i egne data og på den måten optimalisere og effektivisere driften i Tide.

Som et bakteppe lå den europeiske standarden om IT-infrastruktur innen offentlig transport, ITxPT. Det å vinne et anbud med ITxPT standard fører med seg et ansvar om å levere kvalitet. For Tide, som er blant de største bussaktørene i Norge og Danmark, er det derfor viktig å ta eierskap til egne data for å kunne levere denne kvaliteten i busstilbudet.

– Tide trengte hjelp til å ta i bruk data for å følge opp kvaliteten på anbudet, forteller Maren Lodden, konsulent i Atea. 

Innsamling av data

Et prosjektteam med konsulenter fra Atea og ressurser fra Tide startet arbeidet med å samle inn data fra ulike datakilder. Ved å sammenstille og strukturere disse dataene i en dataplattform er det mulig å se data i sammenheng. Punkt én var å utvikle en løsning for innsamling av data fra Tide-bussene.

– På denne måten har vi samlet inn data som gir informasjon om blant annet passasjertelling, skiltkasser, GPS, reisetid, km-stand og drivstofforbruk. Å sette denne informasjonen i system har resultert i er et langt bedre utgangspunkt for ruteplanlegging, samt et bedre kollektivtilbud og en bedre arbeidshverdag for sjåførene, forklarer Lodden.

Sammenstilling av data i sanntid

Dataplattformen sammenstiller måledataen i sanntid, slik at man kan sette inn tiltak umiddelbart ved avvik og feil. Ronny Paulsen, direktør for forretningsutvikling i Tide, sier:
– Det å få sanntidsoversikt over viktige KPI’er, på en oversiktlig måte, har gitt oss en unik mulighet til å agere raskt, noe som igjen gir økt kvalitet til kunder og ansatte.

Kontoret hos Tide

Rengjøring etter behov

Det er mange prosjekter på gang etter to års samarbeid. Et konkret eksempel er utviklingen av en vaskehallapplikasjon. Den skal sikre optimalisering av vedlikehold og renhold av bussene. Vaskehallapplikasjonen gir muligheter til å iverksette vask etter behov på en dynamisk måte ut ifra forskjellige parametere. Vaskehallansatte får nå en prioriteringsliste over busser, hvor de enkelt kan se alle oppgaver som inngår i vask av en buss.

– Det er spennende å se at vaskehallapplikasjonen bidrar til en bedre hverdag for de ansatte, samtidig som vi vasker bussene etter behov, ikke for mye eller for lite. Dette gir også miljømessige fordeler på grunn av redusert bruk av kjemikalier, vann, strøm osv. Vaskehallapp’en er blitt mottatt positivt av de ansatte i vaskehallen. Fokuset er på kvalitet i stedet for kvantitet, som igjen gagner kundene, sier Ronny Paulsen i Tide.

Ting tar tid

Tett samarbeid er avgjørende for å skape felles forståelse både for problemstillinger og at arbeidet er tidkrevende.

– Det er viktig for Atea å forstå bedriften og det markedet de operer i. For å lykkes med dette har det vært avgjørende at Tide har satt av ressurser med forretningsforståelse, slik at vi prioriterer det som er viktig for selskapet. Det er ikke snakk om «dem» og «oss», det er et partnerskap, prosjektet drar vi sammen, presiserer Lodden.

Verdiskapning og kunnskapsdeling

– Atea skal bidra til verdiskapning i Tide, men vi skal også legge igjen kunnskap og selvstendighet i selskapet. Det handler om å hjelpe Tide til å bygge en kultur for å jobbe og styrer etter data. I tillegg er det viktig å gjøre kunden kompetansemessig selvstendig. På denne måten videreutvikles samarbeidet og legger grunnlaget for nye prosjekter, mener Lodden.

Hun forteller om stor interesse for dataplattformen og hva den kan brukes til, fra flere deler av organisasjonen til Tide, og ikke minst fra ledelsen. Utfordringene i de digitale prosjektene er ikke nødvendigvis det teknologiske, men å få menneskene med på reisen. Tide er godt eksempel på en kunde som tar et naturlig eierskap til løsningen og i større grad enn tidligere jobber med datadrevet forretningsutvikling.

Maren Lodden i AteaMaren Lodden er konsulent i Atea Consulting, og hjelper Tide med å få verdi ut av sine data.

Menneskene må være med på laget

Digitaliseringen av det norske samfunnet går stadig raskere. Samfunnet står overfor en teknologisk utvikling som vil forandre arbeidet slik vi kjenner det i dag. Atea forstår at dette først og fremst handler om endring.

– Vi forstår at mulighetene for verdiskaping ved å ta i bruk ny teknologi først skjer når vi får menneskene med på laget, sier Lodden.

Om samarbeidet

Tide og Atea har samarbeidet siden 2014 hvor Atea har levert drift av IT-infrastrukturen til Norges nest største kollektivselskap. I 2020 inngikk de et utvidet strategisk samarbeid, som innebar datainnsamling, strukturering av data og utvikling av applikasjoner.

Om Tide

Tide er Norges nest største busselskap og blant de største bussaktørene i Danmark. Tide kjører buss på offentlige kontrakter i både Norge og Danmark og driver kommersiell virksomhet innen turbusser, ekspressruter og flybuss. Totalt har Tide over 4.500 medarbeidere, 2.000 busser og en årlig omsetning på over 3.8 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Bergen.