Til forsiden
De vokste fra én til 17 kantiner på ett år. Så ble det bråstopp. Nå ruster de for å bli fem ganger så store det neste halvannet året.
Far og Sønn
Oslo
Bruker dataanalyse for å tilpasse tilbudene i kantineautomatene bedre til kundenes behov

– Plutselig forsvant 75 prosent av omsetningen i løpet av en uke, sier Felix Günzler i Far og Sønn.

Han ser tilbake på en krevende periode under koronakrisen, men er fast bestemt på at de likevel skal klare å nå målene sine fremover. I takt med at både bedrifter og skoler åpnet opp igjen, peker pilene i riktig retning.

– På skolene kunne vi nesten ikke fylle maskinene fulle nok, eksemplifiserer Günzler - som leverer varene til Frigg kantine som eies av Cuboid.

Ateas Sigbjørn Høgne har den siste tiden sett det samme hos mange kunder. Som leder for Analytics-enheten er det han kundene kommer til for bedre å forstå hva som skjer. Slik at bedrifter som Far og Sønn kan fortsette veksten – på tross av Corona-kræsjen.

– Å endre atferd er kun første steget. De som kommer seirende ut av denne krisen, er de som tar i bruk data for å forstå det som skjer – og kunne gripe nye muligheter, sier Høgne.

– Når skolene startet opp igjen, var vi supertett på for å se om forbruksmønsteret hadde endret seg, legger Høgne til.

Flytt blikket fra budsjettene

Koronakrisen har gitt Norge et kræsjkurs i digitalisering. Hos Atea merket de det på kroppen. Det norske markedet ble støvsugd for digitalt hjemmekontorutstyr, mens interessen for kurs i digitale verktøy som Microsoft Teams gikk rett til værs. Men dette handler om å få hjulene til å gå rundt. Om å begrense skaden for de som rammes. Høgne i Atea fester i stedet blikket på virksomhetene som ønsker å komme styrket ut av krisen.

– Da må man flytte blikket fra budsjettene, til de nye mulighetene som oppstår. Det krever innsikt og data, sier Høgne. 

– Dagens krise viser hvor raskt budsjetter blir utdaterte, legger Høgne til.

For Far og Sønn handler det om å se til nye markeder som industri og lagervirksomhet.

– Vårt mål er i samarbeid med Cuboid technologies å vokse til 100 leveringssteder det neste halvannet året, sier Günzler.

Skreddersydd kvalitet

Han mener mat av høy kvalitet vil bli enda viktigere fremover.  

– Vi ser det når vi serverer maten vår i salgsmøtene. Det gjør det enklere for kunden å ta beslutningen, sier Günzler.

Men det er omsetningen i automaten som er avgjørende for resultatet. Det krever forståelse for hva de ulike kundegruppene vil ha, når de er til stede – og hvor mye de vil spise.

– Vi er hele tiden opptatt av å teste ut nye produkter. Ved hjelp av innsikten vi sitter på vet vi stadig oftere at det produktet vil fungere der, mens det ikke en gang er vits i å teste det et annet sted, forklarer Günzler.

– Men like viktig er det for oss å forstå når de ulike kundene er til stede. Og når de inviterer til møter eller er ute på reise, sier Günzler.

Han legger vekt på at mindre matsvinn, lavere kostnader og bedre smittevern også er argumenter de bruker.


Den digitale kantinen er åpen med god og fersk mat hele døgnet. Men like viktig er det at vi tilbyr den maten kundene ønsker seg, mener Far og Sønn. Foto: Johanne Hoff 

Innsikt gir fordel 

I Høgnes øyne bør alle virksomheter tenke i disse baner. Både privat og offentlig sektor forholder seg til en virkelighet som endres raskt. For å kunne agere på disse endringene og tilpasse seg raskt nok, må man ha kontinuerlig tilgang til kvalitetssikrede data. Dette er like relevant om du tilbyr tjenester innen offentlig kommunikasjon og transport som om du selger varer eller tjenester. Forbruksmønster endrer seg samtidig som reiseruter og transport påvirkes. Dette gir et komplekst bilde som krever at du har data tilgjengelig på et detaljert nivå.

– Helsemyndighetene trenger å vite hvor mange som er syke, ligger på sykehus eller er i respirator. Normalt går det kanskje greit å få disse tallene én gang i uken eller én gang i måneden. Mens de i dag trenger dem fra time til time, eksemplifiserer Høgne. 

– Gjør deg klar til å gripe mulighetene

Han mener dette nå rammer alle bransjer. Apoteker må følge salget av solkrem når alle skal ha Norgesferie, elektronikkbutikker må sørge for at de har så mye hjemmekontorutstyr som mulig og tv-aktørene må finne nye måter å selge abonnementer på uten sport som lokkemiddel.

– Fersk innsikt er nå prekært for de fleste virksomheter. Fremover vil vi se at virksomhetene som har den beste innsikten, får en tydelig fordel, argumenterer Høgne.

Han mener det viser seg ved at ansatte som jobber med analyse ofte er spart for permitteringer. Samtidig merker han pågang fra virksomheter som har behov for å styrke sitt innsiktarbeid for å forstå hva som skjer.

– Vi ser at flere kunder forstår at de må gjøre noe – og gjør seg klar til å komme i gang, sier Høgne.

Han ser Far og Sønn som et eksempel til etterfølgelse.

– Det handler om å være klar til å gripe mulighetene når de oppstår – enten det skjer i eller utenfor en krise, fastslår Høgne.

Tre steg for å komme i gang med dataanalyse
  1. Riktige data: Tenk gjennom hvilke data som gir best innsikt i kjernevirksomheten.
  2. Kontinuerlig tilgang: Finn ut hvordan du kan få oppdatert tallene kontinuerlig. 
  3. Handling: Finn ut hvordan du best deler dataene i organisasjonen, og legger til rette for at flere kan handle basert på innsikten de gir.