Til forsiden

Forbedret samhandlingen gjennom teknologi

Med et fremtidsorientert syn på virksomheten fikk Marine Aluminium et brukervennlig grensesnitt med kostnadsbesparende gevinster.
Marine Aluminium
Smarte møteplasser
Karmøy

Marine Aluminium på Karmøy har kontorer og avdelinger på lokasjoner i flere verdensdeler, og har designet, produsert og levert aluminiumsproduksjoner til offshore-, marine- og landbaserte miljøer siden 1953.

Virksomheten opplevde en økende utfordring med samhandling mellom avdelingene. I tillegg førte tungvinte arbeidsprosesser til at salgs- og leveranseprosessene ikke fungerte optimalt. Marine Aluminium brukte Atea i rådgivningsfasen for å velge de rette løsningene for fremtiden. Løsningene valgt måtte passe godt inn i forretningsmodellen til virksomheten, og måtte være fremtidsrettede produkter som skulle utvikles i takt med Marine Aluminiums endrede behov og vekst.

Løsningene som ble valgt fra Atea var Office 365-implementering for alle brukere og Atea Rapid for intranett og prosjekthåndtering. I tillegg var prosjektledelse et viktig element for å kunne levere riktig produkt til riktig pris. Et tungrodd system for dokumentkontroll ble også erstattet med bedre systemer på SharePoint Online-plattform. Memento IT var leverandør av Dynamics CRM for salgsavdelingen.

Nå kan prosjektledere og deltakere selv utføre arbeidet raskere og enklere enn dokumentkontroll-avdelingen gjorde tidligere.

– Atea har med god planlegging og kjennskap til oss som firma, vår leveransemodell og våre behov, samt tett kundeoppfølging, gjort det enkelt for oss å gjennomføre implementeringen av vårt nye CRM-system. Resultatet har blitt et brukervennlig og kostnadsbesparende system som gir oss en større oversikt og bedre samhandlingsmuligheter vi vil ha stor glede og nytte av i lang fremtid, forteller salgsdirektør i Marine Aluminium, Torfinn Fylkesnes.

Marine Aluminium får også svært gode tilbakemeldinger fra ansatte i andre deler av verden som nå føler de lettere kan inkluderes med avdelingene plassert i Norge.

”Resultatet er et brukervennlig og kostnadsbesparende system som gir bedre oversikt og samhandlingsmuligheter.”

Om leveransen
  • Office 365
  • Atea Rapid
    • Intranett
    • Prosjektportal
  • Prosjektledelse
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Analyse gjennom Microsoft Power BI
  • Møterom