Til forsiden

Skoledigitalisering: Fra teknologiske analfabeter til data-atleter

Datatilbudet på Ekeberg skole i Holmestrand kommune hadde så store mangler at mange elever risikerte å ikke nå statens satte læremål. Med Atea som strategisk rådgiver for skolesjefen og politikere har kommunen fått en fremtidsrettet digital skole som også tar igjen tapt undervisning.
Holmestrand kommune
Smartbygg
Holmestrand

– Innkjøpene vi gjør er bare en liten del – det viktigste vi driver med er kompetanseheving blant ansatte og kvalitetssikring av digitale læremidler. Særlig i arbeidet med kompetansehevingen har Atea og Lena (Almåsvold Andersen fra Atea red.anm.) vært en god støttespiller, rådgiver og ressurs for å finne de beste løsningene for oss, sier Charlotte Angelskår, pedagogisk IKT-rådgiver i Holmestrand kommune.

Store hull og mangler

Skolen skal klargjøre barn for fremtidens arbeidsmarked, rustet med evner til det 21. århundre. Statens læremål for 7. klassinger omfatter blant annet at de skal kunne utføre målrettede søk i ulike søkemotorer, oppgi kildehenvisninger ved bruk av digitalt innhold, og presentere arbeidet sitt digitalt.

Allikevel hadde Ekeberg skole i Holmestrand kommune bare ett datarom og ett sett nettbrett fordelt på 330 elever ved inngangen av 2016. Med så liten datakapasitet fikk hver enkelt elev under minstekravet for lovfestet skjermtid. Elevene risikerte ikke bare å ikke treffe målene i læreplanen, men å forlate barneskolen som teknologiske analfabeter.

Vanskelig samtaletema

Tom Gjertsen, Atea-direktør for regionen Buskerud, Telemark og Vestfold, sier det har vært viktig å jobbe tett med Holmestrand kommune som strategisk rådgiver under hele digitaliseringsprosessen:

– Vi opplever at mange fagpersoner innen utdanning, helse og omsorg er godt kjent med utfordringer i arbeidsdagen som følger med manglende teknologiske løsninger, men synes det er vanskelig å kommunisere dette i dialog med tekniske rådgivere. For å få til den gode dialogen brukte Holmestrand kommune to virksomhetsarkitekter fra Atea, Arild Fevang og Amund Sivertsen.

Prosessen startet med møter med kommunens skolesjefen for å gå gjennom hvordan skolene ved bruk av teknologi kan nå læremålene, til selve materialisering om teknologi i skolen. Atea anbefalte dessuten kommunen å ansette en IKT-veileder som kunne sikre den digitale satsningen og virke som en brobygger mellom IKT og skolen. Nå er det også laget en plan for å ta igjen alt det tapte når det kommer til digitale hjelpemidler.

Tidsriktig læring

Holmestrand kommune ville at det digitale skulle være naturlig integrert i alle fag. Det er kjøpt datamaskiner til alle elever fra 4-10.trinn, nettbrett til alle elever på 1-3.trinn og digitale tavler i alle klasserom.

– Dette er kun et middel, målet vårt er økt læringsutbytte – eller som vi sier det så fint i digitaliseringsstrategien vår: Økt læringsutbytte gjennom tidsriktig læring for fremtiden, påpeker Angelskår.

For at datamaskinen ikke bare skulle være en forlengelse av penn og papir, men et nyttig verktøy har opplæring vært en sentral del av leveransen. Lærerne har derfor fått opplæring i hvordan bruke utstyret til deling, samarbeid og spesiell tilpasning for enkeltelever.

– For elevene betyr det at skoledagen i større grad blir digitalisert, og at vi åpner opp for læring utover lærebok, kommunegrenser og landegrenser. Vi begynner sakte, men sikkert å gå over fra analoge lærebøker til digitale lærebøker i mange fag, og vi ønsker å satse på omvendt undervisning, noe som også vil gi nytt liv til leksedebatten. Til syvende og sist betyr det at elevene skal bli motiverte og rustet til å møte fremtiden og et arbeidsliv i stadig endring, avslutter Angelskår.