Til forsiden
Tilbake til Kundereferanser

Fokus på strategiske tjenester

DSB hadde for liten tid til å drifte og utvikle strategisk viktige tjenester. Løsningen ble å modernisere kommunikasjonsløsningene og sluttbrukersupport.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsskap (DSB)
IT sikkerhet
Oslo
Modernisere kommunikasjonsløsningene og sluttbrukersupport

Mer effektiv samhandling

I forbindelse med anbud på teleoperatør var det et ønske om en innovativ og rådgivende totalleverandør. Valget falt på konstellasjonen Telenor og Atea. Hans Magne Holst, IKT-sjef i DSB, utdyper:

– De kunne både rådgi og overta støtte på alt utenfor våre interne systemer. Atea fremsto som svært profesjonelle, og deres erfaring med operatørbytte frigjorde oss fra mye planlegging og jobb. Vi brukte mye mindre tid på dette internt enn hva vi hadde regnet med på forhånd. 

Sentral rolle i kriser

– Ved nasjonale kriser, eller større ulykker/hendelser, hvor flere etater ofte er involvert har DSB en sentral rolle. Sikkerhet og stabilitet i løsningene er derfor vesentlig, fortsetter Holst.

– Atea tar ansvar for å tilpasse våre abonnement og tjenester slik at operatøravtalen utnyttes optimalt. Vår IT-avdeling kan da ha full fokus på mer strategiske oppgaver, avslutter han.

 

Leveranse
  • Ansvarlig for operatørbytte 

  • Sluttbrukersupport 

  • Implementering av samhandlingsløsninger 

  • Leveranse av mobile enheter med tilbehør 

  • Innovativ og rådgivende samarbeidspartner (totalleverandør).

  • Den ansatte ringer DSBs vanlige nummer for IKT brukerstøtte, innvalg 1 «støtte mobile enheter» går direkte til Ateas kundesenter for mobil.

  • Atea er blitt DSB´s internstøtte på alt som omhandler mobile enheter. Dette innebærer støtte til kjøp av mobile enheter, håndtering av abonnement og tjenester, samt brukerstøtte for den enkelte ansatte.

Tilbake til Kundereferanser