Til forsiden
Tilbake til Kundereferanser

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Innsikt og analyse
Norge
Bedre validitet på drukningsalarmer.

Kunnskapsbanken

Kunde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tema: Risiko- og sårbarhetsanalyse
Fagområde: Dataplattform, Open Source

Situasjon

Kunnskap om risiko og sårbarhet er viktig for å redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer, og for å redusere konsekvensene dersom den inntreffer.

Utfordring

Det var behov for å sammenstille en rekke komplekse datakilder til en felles plattform for blant annet å bedre oversikten over risikoområder, bedre innsikt i uønskede hendelser og tilhørende konsekvenser, samt styrke kunnskapsgrunnlag for risiko og sårbarhetsanalyser. 

Løsning

Kunnskapsbanken er en teknisk løsning bestående av verktøy for innhenting, sammenstilling og tilgjengeliggjøring av data. Dataene hentes, lagres og sammenstilles i dataplattformen Babelfisk. Dataplattformen er bygget skalerbar, slik at den på sikt kan dekke hele samfunnssikkerhetsområdet. Babelfisk er utviklet for DSB av Atea Analytics og bygger utelukkende på åpen kildekode (Superset, Spark, Presto, NiFi med flere) og er automatisert via Ansible. Dette gjør at teknologien også kan brukes av andre.

Kunnskapsbanken inneholder hovedsakelig data om risiko og sårbarhet for naturhendelser. Men det hentes også noe data om andre temaer innen samfunnssikkerhet, som forstyrrelser i kritiske samfunnsfunksjoner.

Dataene hentes både fra DSBs egne fagsystemer og fra andre offentlige og private virksomheter. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Meteorologisk institutt (MET), Statens vegvesen, og Finans Norge er blant de som leverer data til Kunnskapsbanken.

Tilbake til Kundereferanser