2019-03-25

Atea kraftsamler outsourcing- og skytjenester

Atea samler serviceplattfomer og leveranseorganisasjoner i hele konsernet. Leder for satsningen blir tidligere leder for Atea Outsourcing Services i Norge, Hans Vigstad.

Tine Venaas
Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar
hans vigstad.foto

Hans Vigstad har jobbet i Atea siden 2011 og var de første årene en del av Atea Sveriges ledergruppe med ansvar for etablering av deres Outsourcing Services. Fra 2013 har Vigstad vært en del av Atea Norges ledergruppe som direktør for Atea Outsourcing Services og sky.

Atea Managed Services (AMS) har en årlig omsetning på omtrent 2 MRD NOK og har over 700 ansatte på tvers av konsern.

Vigstad ser frem til å ta fatt på den nye rollen og jobbe med en større del av Ateas tjenesteportefølge:

– Markedets etterspørsel etter sky og andre tjenester er stor, og vi ser at dette bare vil øke fremover. AMS betyr at vi løfter dette satsingsområdet ytterligere gjennom enda større samkjøring på tvers av konsernet til det beste for våre kunder. Vi skal øke tjenestetilbudet, innovasjonshastighet og effektivitet. Samarbeidet med våre cloudpartnere skal styrkes.

Vi har allerede sterke leveranseorganisasjoner, og samkjøring og utvikling av disse vil gi Atea en enda sterkere posisjon i markedet.

Administrerende direktør, Michael Jacobs, er svært fornøyd med at Hans Vigstad har takket ja til stillingen:

– Hans Vigstad har lang fartstid i Atea, har god forretningsforståelse og kan vise til gode resulter. I tråd med vår 2021-strategi ønsker konsernet å være en tjenesteleverandør på tvers av våre sentrale fokusområder: Information management, digital workplace og hybrid platforms. Vigstad har meget bred erfaring fra bransjen og Atea og ser frem til å jobbe tett sammen med han for å utvikle AMS til det beste for våre kunder.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Michael Jacobs, CEO Atea Norge, mobil (+47) 908 28 216

Tine Venås, kommunikasjonsrådgiver, mobil (+47) 938 63 118