10-04-2024

Bli kjent med: Marianne jobber med velferdsteknologi

Med helsefaglig bakgrunn hjelper Marianne våre kunder med teknologi innenfor velferd. En viktig del av hennes jobb er å reise rundt til kunder for å gi opplæring i teknologi, og få innsikt i brukerbehov.

Marianne Andreassen
Om Marianne Andreassen

💡 Alder: 42 

🏡 Bosted: Lillestrøm  

🎓 Utdanning: Sykepleier, videreutdanning i helseledelse, e-helse og innovasjon og velferdsteknologi. 

👩‍💻 Stillingstittel: Rådgiver 

🍽️ Favorittmat: Jeg spiser det meste, men favoritten er nok asiatisk.  

✌️ Funfact: Noen tror jeg har talefeil siden jeg skarrer, men sannheten er at jeg er fra Sørlandet, så det er altså dialekt. Har bare mistet resten av dialekten. Jeg legger om når jeg er i hjembyen min Arendal. 

1. Hva innebærer jobben din?  

Jeg jobber med forretningsutvikling innenfor velferd. Jobben innebærer mye, men i utgangspunktet skal jeg bistå regionene med min kompetanse, og mye av det handler om å finne nye aktuelle partnere og holde dialog med eksisterende partnere. Jeg bistår også i bl.a.  kundemøter, opplæring og brukeradopsjon av den teknologien vi selger.

Jeg har også en rolle i å følge opp kunder (sammen med regionen) der vi tester ut ny teknologi, spesielt i de tilfellene der teknologien er ukjent i Norge. Samhandling på tvers av regionene for å sørge for informasjonsflyt når det gjelder partnere, men også Interne prosjekter som f.eks. utvikling av nye tjenester. Utenom dette er det også en del planlegging av markedsaktiviteter. 

2. Hvordan er en typisk arbeidsdag?   

Min arbeidshverdag varierer veldig. Hverdagen består mye av samarbeid og kommunikasjon med de ulike regionene. Det er mange «tråder» å holde i. Både når det gjelder partnere, men også å bidra til at vi jobber likt internt, da spesielt med tanke på oss som har helsefaglig bakgrunn. Jeg er opptatt av at vi skal brukes faglig både internt og ut mot kundene, men også at vi jobber likt både når det kommer til rådgivning og hvordan vi utfører opplæring til kundene.  

Vi har kunder i hele Norge både store og små kommuner, så det blir en del reising der jeg bistår med opplæring. Dette er en del av stillingen min som jeg anser som veldig viktig. Jeg må ha innsikt i hvordan kundene tenker og hvordan de implementerer teknologi for å kunne utfordre dem og oss internt på hva kundebehovet er. Det er essensielt for at vi skal kunne finne teknologi som kan bidra til at de kan løse utfordringene de har.

3. Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?  

Helseteknologi er et relativt nytt fagfelt og det skjer mye. Tidligere har man hatt fokus på å agere på alarmer og jobbe reaktivt. Vi ser at de kommunene som er mest innovative ønsker smidige løsninger slik at de kan bruke helsekompetansen i kommunen der det er behov, f.eks. ved å rute alarmer til nærmeste medarbeider. Fokuset i kommunene er å ha flere eldre til å bo hjemme og gi tjenester der. Det krever mye omorganisering og at de klarer å jobbe mere proaktivt. Det kan de få til ved å bruke teknologi som kan bistå helsepersonell med beslutningsstøtte og dermed kunne agere raskere for å unngå videre utvikling av sykdom.  

Som alle andre ser vi også at innenfor helse så er det mye snakk om AI (kunstig intelligens) i ulke deler av tjenesten, og det er allerede utviklet noe utenfor Norge. Vi ser mye til Finland der de har kommet mye lengre når det kommer til helseteknologi. En av våre nye finske partnere har en AI-løsning som blant annet kan bidra til å si noe om hvilket tjenestebehov pasientene har, når de står i fare for å utvikle sykdom, økning i smerte osv. Det blir spennende å se hvordan det norske markedet agerer på slike løsninger fremover. Det er også økt fokus på teknologi som kan gjøre det enklere for pårørende og frivillige, slik at de kan bidra til å løse utfordringer vi kommer til å stå i fremover med mindre helsepersonell på flere eldre.

4. Hva er dine beste tips for å holde seg oppdatert innen IT-bransjen?  

Når det gjelder mitt fagfelt så handler det om en kombinasjon av å ha innsikt i politiske føringer, forskning og hva som rører seg på markedet utenfor Norge. Da spesielt i nabolandene våre som Sverige og Finland. Det er også deltakelse på de arenaene der det diskuteres helseteknologi på et politisk plan, erfaringer kommunene har gjort seg osv. Det er ekstremt viktig å være oppdatert i denne bransjen for å kunne finne riktige og nye løsninger som gjør at vi er relevante for kundene, men også er i en posisjon hvor vi kan utfordre de på organisering og endringsledelse for å lykkes.  

5. Hva er du mest stolt av å ha oppnådd?  

Jeg er mest stolt av at jeg er en nysgjerrig person som er glad i utfordringer og tørr å ta de. Dette har gjort at jeg har fått bred erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og kommunal helsetjeneste, tatt videreutdanninger osv. Jeg har mange ganger gått inn i noe nytt med en klump i magen, men med Pippi Langstrømpe mentalitet «det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert». Det er tilfredsstillende å se tilbake på at man lærer av suksesser, men også lærer av det som ikke gikk helt som man ønsket. 

6. Hva er din største interesse eller hobby?   

Jeg liker å være ute gjennom hele året, men mest glad i sommer da jeg er fra Sørlandet. Saltvann, båt og bading gjør at jeg får ro i sjela. Eller så prøver jeg å holde meg aktiv ved noen turer i skog og mark.

Marianne Andreassen