17-04-2024

Det har aldri vært viktigere å være fri til å velge

Fleksibilitet må være grunnpilaren i alle IT-investeringer. Ved å leie IT-infrastruktur som en tjeneste fremfor å eie, sikrer du virksomheten valgfrihet og konkurransekraft inn i fremtiden.

Roar Langli, Atea

Det kan være krevende å se langt fremover. Men det er enkelt å ta gode valg allerede nå. I samarbeid med Dell tilbyr Atea fleksible og fremtidsrettede IT-tjenester, som gir deg som kunde trygghet, fleksibilitet og konkurransekraft – uansett hva fremtiden vil bringe.

– Vi ser at stadig flere kunder ønsker å kjøpe IT som en tjeneste. Dette gir trygghet for at valget du tar i dag, også er det riktige i morgen, sier Roar Langli.

Han leder det strategiske satsningsområdet hybrid plattform i Atea, der infrastruktur som en tjeneste er en viktig komponent.

Langli mener det er tre sterke drivere for å kjøpe IT som tjeneste:

  • Systemer er alltid oppdatert: Du har den mest moderne teknologien og plattformene dine er alltid oppgradert. Du slipper å bruke tid på manuelt plunder og heft.
  • Du får en større grad av fleksibilitet: Med IT som en tjeneste vil du kunne bygge, integrere og utvikle etter behov. Du får kontroll på hele infrastrukturen og kan være smidig og nyskapende.
  • Du får kontroll på data og kostnader: Både effektiviteten og produktiviteten øker.

Infrastruktur som tjeneste gir mer forretningsutvikling

Langli forteller at mye nå handler om å være god på å hente ut verdien av selskapets data. For å lykkes med det må du først frigjøre tid internt, og deretter sikre midler til investeringer.

– Det er nå du må drive med forretningsutvikling og prioritere digitaliseringstiltak. Kostnader må flyttes fra investeringer til drift, og du må frigjøre deg selv fra ressurskrevende oppgaver som å drifte basis infrastruktur, sier han.

Ved å leie fremfor å eie oppnås mange av disse fordelene. Langli mener slike løsninger er særlig gunstige for virksomheter som behøver å optimalisere og effektivisere egen kjernevirksomhet. Han trekker frem industri, energi og havbruk som eksempler på bransjer som ligger langt fremme.

– Nå håper vi flere bransjer følger etter. Ved å velge Atea som samarbeidspartner får du tilgang til markedets mest komplette tjenestetilbud. Vi tar ansvar for systemene dine uansett hvor de er plassert, og hjelper deg med å frigjøre tid til viktige oppgaver som digitalisering og forretningsutvikling, sier han.

Kunstig intelligens krever kontroll på data

Uansett om du som kunde ønsker offentlig eller privat sky, eller ønsker å drifte lokalt, må det legges opp løsninger som får alt til å spille sammen. Ofte ønsker virksomheter en kombinasjon av alle disse tre tilnærmingene. Det er her Atea får en viktig rolle som integratoren som får alle teknologiene til å fungere sammen i en felles plattform.

– Dette vil skape fleksible tjenester der du kan justere kapasitet etter forbruk og være trygg på at investeringene du gjør i dag, kan skalere sammen med deg over tid. Du får tjenester som er konkurransedyktige sammenlignet med de store offentlige skyleverandørene, og du har forutsigbare kostnader og god kontroll på sikkerhet og oppetid. I tillegg kan du koble på applikasjoner og tjenester som kanskje ikke er modne for skyen helt ennå, sier Langli.

Han fremhever at kunstig intelligens (KI) er en viktig driver for å ha kontroll på data, og kanskje også nærhet til data, og at dette vil påvirke valg av teknologi og plattform fremover.

– I takt med at stadig flere virksomheter investerer i KI og maskinlæring, øker behovet for både mer datakraft og større lagringssystemer i kundenes dataplattformer. Derfor må plattformen være satt opp for å konsumere infrastruktur på en måte der kostnadene er under kontroll, dataene er kortreiste og lett tilgjengelige, og der du møter alle lover, krav og regler, sier han.

Tilgang til datakraften, lagringen og funksjonene du behøver

Ifølge Langli er Dell en av produsentene som Atea merker en stadig større etterspørsel etter, og særlig etter løsninger for datakraft og lagring.

– Vi er avhengig av å ha de beste produsentene på laget. Dell er en av flere partnere som har et høyt tempo på sin innovasjon og det gir oss mulighet til å tilby de mest avanserte og fleksible tjenestene til våre kunder. Du kan være trygg på at de investeringene du gjør i dag ikke vil være utdatert om kort tid. Ved å velge Dell har du hele tiden tilgang til den datakraften, lagringen og funksjonene du behøver, sier Langli.