25-04-2024

Resultater 1. kvartal 2024 for Atea Norge

Atea Norge leverer et godt kvartal med økt lønnsomhet og vekst innenfor strategiske områder. – Det er gledelig å se at vi fortsetter å skape verdi for kundene våre i tett samarbeid med våre verdensledende teknologipartnere, sier Silje Therese Gabrielsen, finansdirektør i Atea Norge.

K5.Atea Hovedkontor.Bilde

I første kvartal 2024 leverte Atea Norge en netto omsetning på NOK 1,9 milliarder (IFRS). Dette tilsvarer en vekst på halvannen prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Resultatet ble rett over NOK 60 millioner, noe som er en økning på nærmere ni prosent sammenlignet med 1. kvartal i 2023. Resultatforbedringen skyldes bedre marginer innenfor både maskinvare og programvare, samt kostnadsbesparelser.

– Vi har i dette kvartalet vekst hos eksisterende kunder og har også vunnet nye kundekontrakter. Vi er tilfredse med at mange kunder opplever stor verdi med å samle flere tjenester hos oss. Det er grunn til å tro at i usikre tider velger stadig flere kunder trygge IT-leverandører, sier Gabrielsen.

Forutsetning for bruk av kunstig intelligens

Kunstig intelligens er fortsatt er brennhett tema i alle virksomheter, og får ytterligere kraft dette året. – Vi støtter stadig flere norske virksomheter i deres arbeid med å ta ut potensialet med skytjenester, forbedre datakvalitet, løfte AI-prosjekter fra pilot til full skala, og utnytte verdiskapende tjenester innen både maskinvare og programvare, forteller Gabrielsen.

AI-utviklingen betyr også at flere virksomheter nå ønsker å øke investeringene i infrastruktur og IT-sikkerhet. Atea Norge er godt posisjonert i dette markedet med relevant kompetanse og tjenester.

Økt fokus på IT-sikkerhet hos norske virksomheter

Vi lever i en svært urolig verden hvor stadig flere virksomheter utsettes for cyberangrep fra kriminelle. Vårt eget Atea Incident Response Team (IRT) håndterte i fjor 400 prosent flere sikkerhetshendelser for våre kunder enn året før. – Det er ingen indikasjoner på at trusselbildet blir mindre alvorlig i 2024, sier Gabrielsen.

– Det er økt etterspørselen etter ulike IT-sikkerhetstjenester, kompetanse, analyser og konsulenter fra våre kunder, fortsetter Gabrielsen. Vi ser at en viktig suksessfaktor for å lykkes med IT-sikkerhetsarbeidet i virksomheter er å ha et tydelig eierskap i ledelsen. Dette er enda viktigere enn noensinne.

Store ambisjoner innenfor bærekraft

Atea Norge har satt ambisiøse bærekraftsmål for 2030, og ønsker å gjøre IT-bransjen mer bærekraftig framover. I mars arrangerte vi Atea Sustainability Forum, en av Nord-Europas største møteplasser for bærekraft og IT. Der lanserte vi Atea Sustainability Focus-rapporten, «Scaling Impact». Rapporten inneholder verdifull innsikt og anbefalinger fra ledende nordiske selskaper om hvordan det står til i IT-bransjen. I rapporten fremkommer det at nordiske IT-innkjøpere ønsker mer åpenhet og samarbeid i verdikjeden, samt tydeligere krav om bærekraft i anskaffelser.

MERK: Atea Norge har endret måten vi rapporterer tall på (IFRS) i pressemeldinger. Det innebærer at man kan ikke sammenligne fjorårets tall i pressemeldingen fra Atea Norge med årets tall.

 

Silje Therese Gabrielsen
Silje Therese Gabrielsen
CFO
Send e-post til
Christian Brosstad Atea
Christian Brosstad
Kommunikasjonsdirektør
Send e-post til