06-05-2024

Bli kjent med: Nils William leder Ateas velferdssatsing i nord

Min viktigste jobb er å være en relevant sparringspartner for kundene våre, følge opp leveranser og være en pådriver for digitalisering av helsesektoren, sier Nils William Bakken, leder for velferdsteknologi i Atea region nord.

Nils William Bakken.jpg
Om Nils William Bakken

💡 Alder: 45

🏡 Bosted: Trondheim

🎓 Utdanning: Sykepleie ved Universitetet i Agder (UiA)

👨‍💻 Stillingstittel: Salgsleder Velferd

🍽️  Favorittmat: Alt for mye dessverre.. Sushi, grillmat, italiensk, meksikansk, indisk, thai, kinesisk ++

✌️ Funfact: Haha.. Da må jeg grave dypt i minnet. Vel, jeg har deltatt i et sjekkeprogram på TVNorge der vår flotte H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit var på sjekkeren. Det ble ikke oss tydeligvis, til tross av kallenavnet jeg fikk en gang i tiden av tidligere kolleger: Prins William 😉

Hva innebærer jobben din?

Som leder av Ateas velferdssatsing i region nord har jeg lederansvar for salg og rådgivning. I tillegg til dette har jeg ansvar for våre dyktige velferdskonsulenter som er ute hos kommuner nesten daglig.

Atea leverer et bredt spekter av velferdsteknologi og i hovedsak til kommunal helsetjeneste. Vi leverer teknologi både til institusjoner og hjemmetjenestene. Ofte er det overlapp på teknologi mellom disse, men det er ganske store forskjeller likevel på hvordan dette brukes.

Velferdsteknologi handler om å bruke teknologiske løsninger for å forbedre livskvaliteten til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Dette kan inkludere trygghetsalarmer og sensorer som varsler ved fall, eller annet behov for bistand.

Vi leverer også løsninger som samler data som gir beslutningstøtte for bedre og enklere tilgang til helsehjelp. Målet er å gi økt selvstendighet, trygghet og mestring for brukerne, samtidig som det avlaster pårørende og helsepersonell.

Min viktigste jobb er å være en relevant sparringspartner for kundene våre, følge opp leveranser og være en pådriver for digitalisering av helsesektoren. 

Hvordan er en typisk arbeidsdag? 

Det som er det fine er at min arbeidshverdag er svært variert. Alt fra de dagene hvor jeg sitter på kontoret i Trondheim, til dagene hvor jeg er ute hos kommunene og er i direkte kontakt med kundene våre. Jeg må innrømme at dette er de beste dagene.

Som regel starter jeg dagen med å saumfare e-post og planlegge dagen i detalj ut fra hva som må prioriteres. Jeg gjør en vurdering av dagens møteplan, og vurderer om det er behov for ytterligere forberedelser. Noen dager kan være velfylte med møter og lite tid til å faktisk «gjøre noe», også er det andre dager som er mer åpen. På disse dagene er det alltid nok å ta tak i og uløste oppgaver som står i kø. Som pauser fra administrativt arbeid bruker jeg å oppdatere meg på tilgjengelig informasjon fra våre partnere og relevante webinarer for å følge med i tiden. 

En av høydepunktene i en hektisk hverdag er å gå til lunsj i kantina og dele gode samtaler med kolleger. Det er veldig godt samhold og miljø på Trondheimskontoret. Det gjør arbeidshverdagen på kontoret til et sted man bare vil være. 

Ellers tilstreber jeg å ikke la det gå noen dager uten kommunikasjon med kundene våre. Det er jo tross alt de vi er her for. Det å være nært kundene og kjenne på de utfordringene de står i rundt omkring er det som gir aller mest energi og mening i arbeidshverdagen. Er det noen som er med på å «bygge Norge med IT», så er det vi som jobber med velferdsteknologi. Det er veldig sterk kobling til løsningene vi leverer til utfordringene som norske kommuner allerede stå i og ikke minst må løse i den nærmeste fremtiden.

Vi blir stadig flere eldre samtidig som det er færre helsepersonell å oppdrive. Det handler først og fremst om mennesker som trenger nødvendige verktøy for å tilpasse måten de jobber på for å kunne håndtere utfordringene. Det er her teknologien kommer inn.  

Jeg synes dagene går veldig fort på kontoret og plutselig må man gå inn for landing for å være klar for henting på SFO, middag og ettermiddagsaktiviteter. Noen ganger er det behov for å fullføre noen av dagens oppgaver på kveldstid, men som regel rekker man å avslutte arbeidsdagen med å oppsummere og se over planen for neste dag.  

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Når det gjelder kommunale helsetjenester som er bransjen vi jobber tettest opp mot så går vi mot svært spennende tider. Flere eldre må bo lengre hjemme. Kurven på den såkalte eldrebølgen er brattere enn noen gang, og vi ser at økningen av antall 80-åringer de neste par årene er dobler seg sammenlignet med de siste 10 årene vi har lagt bak oss. Dette kommer til å få store konsekvenser for behovet for kommunale helsetjenester, som allerede er presset på kapasitet. Helsepersonell løper allerede fort, så det er ikke rom for å løpe raskere. Vi må rett og slett jobbe smartere. For å jobbe smartere kreves det endringer. Store endringer som kommer til å kreve mye av kommunene og behovet for teknologi for å muliggjøre dette melder seg.

Jeg tror at de aller største endringene som må gjøres i kommunal sektor er knyttet til måten vi organiserer hjemmebaserte helsetjenester. Skal flere kunne klare å bo hjemme på en trygg måte trengs det teknologiske løsninger som gjør at eldre mestrer bedre, løsninger som forebygger sykdom og skade og løsninger som lar helsepersonell samhandle i større grad på avstand med sine pasienter. Vi må også klare å dra nytte av ledig kapasitet i samfunnet på en fornuftig måte, dette kan være pårørende og frivillige. Det finnes allerede mange løsninger på markedet som muliggjør dette. Det finnes gode norske eksempler, men hvis vi ser mot våre naboland, spesielt Finland, har de kommet mye lenger enn hva vi har klart i Norge til nå.

Hva er dine beste tips for å holde seg oppdatert innen IT-bransjen?

Jeg er veldig glad i webinarer og å lytte til podkaster. Jeg lytter til podkaster samtidig som jeg gjør hjemlige oppgaver som støvsuging og bretting av klær. Nå er jeg kanskje farget av at jeg jobber i Atea, men jeg finner mye innsikt og glede i podkasten «Teknologi og mennesker» med Christian Brosstad i spissen. Her får jeg muligheten til å holde meg oppdatert på IT-bransjen utover mitt eget fagfelt. Spennende og dagsaktuelle temaer og alltid med interessante gjester. I tillegg til dette, så synes jeg Digi.no har mange gode artikler som holder meg oppdatert på hva som rører seg i bransjen.

Hva er du mest stolt av å ha oppnådd? 

Her i livet er jeg nok aller mest stolt av mine to døtre, men bortsett fra det, så er det minner fra studietiden jeg føler mest stolthet på i ettertid. Da jeg studerte sykepleie i Kristiansand startet jeg, sammen med svært engasjerte og dyktige medstudenter, stiftelsen Livsglede for Eldre. Stiftelsen er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og innholdsrike dager.

I den spede starten i 2005 handlet det om å sette fokus på aktivitet og livsglede for Kristiansands eldre befolkning. Dette gjorde vi med å arrangere en rekke aktiviteter som ble samlet i en hel festivaluke kalt «Livsgledeuka». Det var primært aktiviteter for eldre, men også faglig og inspirerende innhold for helsepersonell. Vi fikk til og med i gang en politisk debatt. Vi hadde blant annet en arrangert tur til Danmark med over 600 deltakere og konsert for over 1000 deltakere. I øpet av denne uka hadde nærmere 5000 deltagere vært innom et av våre arrangementer. Det var ekstremt mye innsats, og når hele næringslivet i Kristiansand støttet opp ble det skapt mange magiske øyeblikk. De mange smilene og fine tilbakemeldingene fra de som var med tar jeg med meg.  

Hva er din største interesse eller hobby?

Ski på vinteren og sykkel på sommeren. 

Mann på sykkel.jpg