15-04-2024

Dell VxRail: Det er hyperkonvergert som gjelder

Skal du modernisere datasenteret, rulle ut en hybrid sky eller skape en Kubernetes-plattform for utviklingsmiljøet? Da er VxRail fra Dell et godt valg.

Frank-Kristian, Atea

Sjefskonsulent og løsningsrådgiver Frank-Kristian Dahl er en av IT-ekspertene i Norge som har lengst fartstid med Dell VxRail. Han startet med forløperen VSPEX Blue i 2015 og var senere med på det som ble den første installasjonen av teknologien i Norge i 2017 – en installasjon som fortsatt lever i beste velgående. I ettertid har Dahl ledet implementering av over 700 noder på tvers av 50 kunder.

– VxRail startet som EMC og VMwares visjon for hvordan fremtidens datasentre skulle se ut. Det handler om skalering i blokker, på måter som er forutsigbare, trygge og effektive. Produktet er designet ved at teamene til Dell og VMware ble smeltet sammen til én utviklingsavdeling, sier Dahl og peker på at det tette samarbeidet vil fortsette i samme stil også etter at Broadcom har kjøpt opp VMware.

Dell VxRail er en «alt-i-ett datasenterboks» som hører inn under det lite klingende begrepet hyperkonvergert infrastruktur (HCI). Det betyr at boksen kommer ferdig med lagring, programvare, datakraft og nettverk. Fordelene er raskt oppsett, enklere administrasjon og en plattform som vokser i takt med virksomhetens behov.

Langt kraftigere enn et tradisjonelt oppsett

Fortune Business Insight anslår at markedet for hyperkonvergert infrastruktur vil være på svimlende 32 milliarder dollar innen 2028, en vekst på 363 prosent siden 2021. Dahl kan bekrefte at etterspørselen er stor, også i Norge.

– I starten var VxRail særlig populært i miljø der det var en prioritet å få ned administrasjonsbyrden. Vi har over tid sett at stadig flere, større og mer krevende miljø kjører på systemet. De siste årene har HCI blitt valgt til de virkelig komplekse installasjonene, der behovet for datakraft er stort. Driverne er å kutte kostnader og sikre at du jobber mer effektivt, sier han.

Det minste systemet Atea har satt opp har vært på to noder, for en kunde med lagringsbehov på noen få TB. Det største er på over 250 noder.

– Vi har sett en tydelig dreining i markedet mot hyperkonvergert og Dell VxRail. Når du får et miljø med mange virtuelle maskiner er hyperkonvergert langt kraftigere enn et tradisjonelt oppsett. Vi har opplevd ytelse på 40 gigabyte i sekundet og fire til fem millioner I/O på de største systemene, sier Dahl.

Fordelene med hyperkonvergert infrastruktur er blant annet:

  • Fleksibilitet og kostnadsbesparelser. Kjøp av maskinvare blir en driftskostnad
  • Forenklet, sentralisert administrasjon
  • Mindre arbeidspress og færre feilkilder som følge av automatisering
  • Økt evne til å støtte virksomhetens behov i sanntid
  • Raskere tid til markedet
  • Enklere samsvar med regler og retningslinjer (compliance)

Skalér i blokker med Dell VxRail

Ettersom VxRail er basert på programvare fra VMware, får IT-avdelingen avanserte funksjoner for virtualisering, kraftig ytelse og rike muligheter for automatisering. Dette frigjør tid.

– Fordi du bygger infrastrukturen i blokker, så skalerer alt samtidig. Du møter ikke taket på samme måte som du gjør med tradisjonell infrastruktur, men skalerer lineært med lagring og datakraft, sier Dahl.

I tradisjonelle trelagssystem kommer du til et punkt der du ikke får skalert opp på grunn av begrensninger i antall disker eller hva lagringskontrollerne klarer å håndtere.

– Da må du enten inn med en ny lagringsenhet eller migrere hele infrastrukturen, sier han.

Med HCI unngår du denne begrensningen. Dette kan du for eksempel oppnå med vSAN Ready-noder, som VxRail bygger på.

– Dell VxRail tar dette med Ready Nodes et steg videre fordi du oppgraderer hele systemet samtidig. Det betyr at all programvare oppgraderes med BIOS og firmware. Når oppgraderinger slippes så er alt ferdigtestet og kontrollert av Dell før det sendes ut til kundene. Dette er en trygghet og du slipper risiko knyttet til at drivere og firmware ikke er kompatibel med programvaren, sier Dahl.

Administrasjonen av VxRail gjøres med VMwares administrasjonsløsning vCenter. Den gir mulighet til å styre maskinene fra ett samlet grensesnitt, og du har hele tiden god oversikt over alt du ønsker kontroll på: Disker, strømforsyning, nettverkskort m.m.

Alexander og Frank-Kristian på messe

Bedre kontroll med Dell VxRail

Dahl fremhever også muligheten for asymmetrisk skalering, som mange benytter seg av.

– Det er ikke alltid at du ønsker å skalere i blokker. Dermed kan du legge til noder som ikke er like de andre nodene i klyngen. Her er det viktig å være klar over begrensninger og risiko du kan påta deg ved feil i design, sier han.

I korte trekk betyr dette at du kan skalere datakraft, men ikke lagring. Og omvendt.

– Du kan bruke penger og ressurser smartere med bruk av dynamiske noder. Et eksempel er et system der du har et oppsett som skal håndtere generelle arbeidsmengder, men så får du inn et behov for å kjøre kunstig intelligens med GPU-aksellerering eller du skal rulle ut et nytt VDI-miljø som du ønsker å kjøre på egne noder, sier Dahl.

Løsningen da er å skille dette ut i en egen klynge og hente lagring fra den sentrale VxRail-en.

– Da behøver du ikke kjøpe lagringslisenser for nodene som står utenfor. Det samme er mulig når du skal kjøre et større databasemiljø der du ønsker mange terrabyte minne per node, sier han.

Som siste poeng fremhever Dahl support som et viktig argument for å velge Dell VxRail.

– Det er en stor fordel å ha et sted å henvende seg til for hele systemet. Når det skjer endringer i systemet så har du støtte fra Dell. Vi har eksempler på kunder som kjører ti år gamle noder sammen med helt nye systemer. Når du skalerer eller oppgraderer så skjer alt i samme klynge og du slipper å flytte arbeidslaster mellom systemene, sier han.

Les mer om hvordan du kan bygge en fullverdig privat sky som sømløst integrerer med offentlig sky, ved å kombinere Dell VxRail med VMware Cloud Foundation.

Alexander Lieske-Skansen VMware Partner Development Manager
Kontakt Alexander for mer informasjon
Alexander Lieske-Skansen, Partner Development Manager
Send e-post til