Til forsiden

Oppnå dine bærekraftsmål – ved å utnytte kraften i teknologi

I dagens stadig mer digitaliserte samfunn er det avgjørende å reflektere over hvordan vi bruker og forvalter IT for å sikre en bærekraftig fremtid. Vi vet at elektronisk avfall er verdens raskest voksende avfallskilde, og i 2022 genererte verden så mye som 63 millioner tonn med e-avfall. Dette er ikke søppel, det er verdifulle mineraler og metaller som vi har en begrenset mengde av og er helt avhengige av å få tilbake til verdikjeden for å produsere ny teknologi.

Bærekraftig IT handler om å utvikle, bruke og avhende IT-ressurser på en måte som reduserer miljøbelastningen og fremmer sosial rettferdighet. Sirkulær IT handler om å skape et kretsløp der IT-produkter og -tjenester får nytt liv gjennom gjenbruk, resirkulering, reparasjon og oppgradering. Ved å ta i bruk sirkulær praksis innen IT, kan virksomheter og forbrukere redusere behovet for ny produksjon, minimere avfall og spare ressurser.

Vi har siden 2008 jobbet strategisk med bærekraftig IT, og har siden den gang etablert en rekke tjenester og initiativer med formål om å bistå virksomheter med å bli mer bærekraftige.   

Din partner på bærekraft

I Atea har vi bygget et økosystem av rådgivere, konsulenter, partnere og kunder som kan hjelpe deg med å implementere strategier og løsninger for bærekraftig vekst og verdiskaping. Våre rådgivere og konsulenter har lang erfaring og kompetanse innen bærekraft, strategi, data, infrastruktur og teknologi. Vi jobber hver dag med å utvikle og etablere gode og bærekraftige løsninger for våre kunder.

Evaluering

For å stikke ut kursen må vi vite hvor vi er og etablere grunnlaget for å virkelig forstå din virksomhets klima- og miljøpåvirkning.

Jobb med presisjonen: Omfavn standarder og metoder for data, måling og rapportering av bærekraft.

Registrer og rapporter din påvirkning: Skaff deg de innsiktene du trenger for å ta informerte beslutninger om bærekraft.

Utnytt ekspertise: Bygg deg et nettverk av partnere og rådgivere som du kan stole på.

Forstå dine utslipp: Dette kan være direkte utslipp som er en direkte konsekvens av dine forretningsaktiviteter, som forbrenning av drivstoff i en fabrikk. Indirekte utslipp som kommer fra produksjonen av energi, slik som strøm, varme og kjøling av dine bygg og anlegg. Indirekte utslipp som oppstår i din verdikjede – utslipp som oppstår ifm. aktiva som ikke er eid eller kontrollert av din virksomhet.

GRI standardene er verdens mest brukte standarder for rapportering av bærekraft. I Atea har vi konsulenter og rådgivere med høy kompetanse på GRI og bærekraft, og som kan hjelpe deg med å komme i gang.

Lær mer om GRI standardene her >

Registrering og rapportering

Etablering av en bærekraftig praksis begynner med å telle det som er viktigst. Med nye innsikter kan man rapportere framgang, forstå virksomheten i nye perspektiver, drive systematisk forbedringsarbeid og intensivere satsingen på bærekraft

Samle og registrer data om bærekraft: Fang og lagre data fra sensorer, telemetri og utslippskilder for å måle og følge opp din klima- og miljøpåvirkning på tvers av verdikjeden

Analyser og rapporter på bærekraft: Analyser, visualiser og rapporter på ressursbruk, utslipp, klimapåvirkning og framgang innen bærekraft til interessenter, myndighetene og offentligheten

Bærekraftige driftstjenester: Med våre driftstjenester vil du få tilgang til data og rapportering.

Sammen for et bærekraftig samfunn: I partnerskap med FN og OiER gjør vi det mulig, for både bygd og by, å ta målbare steg mot et bærekraftig samfunn. Våre lokalsamfunn har store mål å nå innen 2030, og FNs program United for Smart Sustainable Cities har satt tydelige indikatorer som kommuner må følge opp for å nå FNs bærekraftsmål. Ved hjelp av vår bærekraftsplattform akselereres farten mot bærekraftige samfunn med bruk av faktabasert innsikt.

Datadrevet bærekraft

Med kontroll og eierskap til egne data, god styring og forvaltning, legger du til rette for utviklingen av verdiøkende og bærekraftige dataprodukter. Automatiser prosesser, optimaliser driften og tilby nye tjenester til dine kunder og brukere.

Med workshop-konseptet «Startklar Analytics» kommer din virksomhet i gang på en god måte. Du for en bedre forståelse for helhetsbildet og potensialet som ligger i bruk av data og analyse. Resultatet blir et roadmap til målet.

Ta eierskap til dine data: Våre rådgivere kan hjelpe deg med å etablere styringssystemer og prosesser som sikrer at du har god kontroll på dine data. Dette er en viktig forutsetning for å kunne bygge verdiøkende tjenester og produkter som du og dine kunder kan stole på.

Infrastruktur og arkitektur: Bygg en dataplattform som ivaretar nåsituasjonen, og som samtidig setter deg i stand til å møte framtidige krav og behov. Våre arkitekter kan utforme en grunnmur som legger til rette for å utvikle nye spennende datadrevne produkter og tjenester på tvers av virksomheten. Samtidig som krav til administrasjon, infrastruktur, nettverk og sikkerhet ivaretas på en god måte.

Utvikle nye dataprodukter: Bruk data som utgangspunkt for å utvikle nye produkter og tjenester, hvor verdi og bærekraft går hånd i hånd.

Resirkulering og gjenbruk

Undersøk og iverksett tiltak for å redusere klimapåvirkningen din med vår resirkuleringstjeneste Goitloop. Ved å redusere avfall og svinn vil den operasjonelle effektiviteten øke og du maksimerer effektiviteten til virksomheten. Dette er en kostnadseffektiv løsning som reduserer ressursbruk og hjelper virksomheten til å bli mer bærekraftig.

Les mer om Goitloop.

Tips til bærekraftig innkjøpspraksis

I en digitalisert verden blir det stadig viktigere å sørge for bærekraftig produksjon og bruk av IT. Det å etablere bærekraftskrav ved innkjøp av IT-løsninger er det kraftigste verktøyet vi har for å påvirke IT-bransjen i en mer bærekraftig retning. Vi har laget en veiledning hvor vi har samlet våre beste tips til en bærekraftig innkjøpspraksis. Veiledningen er basert på vår egen kunnskap om bransjen og behov fra våre kunder.

Les veiledningen her.

Livssyklushåndtering

Livssyklushåndtering er en strategisk tilnærming, hvor vi sammen med virksomheter setter betingelser og retningslinjer for hvordan man planlegger og prioriterer alle digitale enheters livssyklus. Disse rammeverkene skaper en tydelig IT-styring, et godt budsjettgrunnlag og en sirkulær forretningsmodell som minimerer miljøavtrykket på IT.

Les mer om Livssyklushåndtering her.

Eco Vadis logo CDP logo

Bli med på endring

Hva kan du som virksomhet gjøre?

100%-klubben består av offentlige og private virksomheter som har forpliktet seg til et mål om å gjenbruke og resirkulere 100% av IT-utstyret sitt. Medlemskapet er helt gratis og dere trenger ikke å benytte våre tjenester for å være medlem. Vi vil ha med dere som ønsker å stille krav til bærekraftig håndtering fra produksjon til avhending.

 

Hva kan vi i bransjen bidra med?

Atea vil være med på å skape en positiv endring i IT-bransjen. Vi ønsker å samle oss bak et felles sett med bærekraftsprinsipper og bruke dem på innkjøp av IT. Vi skal utvise lederskap, bruke forbrukermakten vår og la bærekraft være styrende for beslutningene vi tar. Det handler om mer enn å la handling følge ord – vi ønsker å skape en bevegelse.

Vårt engasjerte bærekraftsteam

Nelly Flatland
Nelly Flatland
Leder for Bærekraft
Send e-post til
Theodor i Atea Norge
Theodor Gjelsten
Bærekraftsrådgiver
Send e-post til