Til forsiden
30-05-2024

Bli kjent med Vegard og Luis: Fra lærere til digitalpedagoger

Vår viktigste jobb er å bistå skole-Norge med å hente ut verdien av teknologien de har anskaffet. Det er det digital transformasjon handler om, sier Vegard Haugen og Luis Råheim, digitalpedagoger i Atea Norge.

Vegard og Luis. To smilene menn.

Hva innebærer jobben deres?

Som digitalpedagog og løsningsrådgiver i Ateas nasjonale skoleteam er vi både ansatt som konsulenter der vi bistår kommuner og fylkeskommuner med brukeradopsjon, og med rådgivning og salg inn mot hele skolemarkedet.

Vår viktigste jobb er å bidra til at skolene henter ut verdien av teknologi, slik at Skole-Norge lykkes med digital transformasjon. Dette ser vi på som en del av Ateas samfunnsoppdrag. Som digitalpedagoger og løsningsrådgivere i Ateas nasjonale skoleteam er våre oppgaver å være så tett på kunden av vi klarer å hjelpe dem med de utfordringene de har.

Vi i Atea leverer jo et bredt spekter av digitale verktøy og utdanningsteknologier til kommuner og fylkeskommuner. Vi er med på å skreddersy tjenester på tvers av hele selskapet og bidrar til at Atea kan levere helhetlige løsninger som fyller skole-Norges behov. Digitaliseringen i skolen handler om å bruke teknologiske løsninger til å både tilpasse og tilgjengeliggjøre læring. På den måten kan elevene få utviklet og vist kompetanse på flere måter, men også få en mer inkluderende praksis med de verktøyene de har.

”Mye av jobben vår innebærer å være en relevant sparringspartner for kommunene vi jobber med, og være en pådriver for at vi sammen lykkes med digital transformasjon i skole-Norge.”

En typiske arbeidshverdag som digitalpedagog er variert, sjeldent er en dag lik den forrige. Som oftest er en digitalpedagog i dialog med, eller ute på, en skole eller i en kommune. Vi er så heldige å ha samarbeid med kommuner over hele landet. Kulturen og strategien til Atea og skoleteamet tilsier at vi i stor grad kan påvirke hvordan arbeidshverdagen vår ser ut, alt ettersom hva behovet ute i skolene er.

Av kompetanseheving tilbyr vi både fysiske kurs og workshoper, men også en god del digitalt da dette ofte er et rimeligere og mer bærekraftig alternativ. Noen dager i Atea er veldig intense og varer fra morgen til kveld, så det å være selvregulerende i eget arbeid er essensielt for å overleve i denne jobben.

Som tidligere lærere kjenner vi markedet og brukerbehovet godt. Vi har det skole-faglige språket inne og kjenner mandatet, opplæringsloven og læreplanene som er nødvendig for at vi skal oppleves relevante og nyttige. Vi er heldige som har en fremoverlent læreplan og et teknologitett klasserom i Norge, men skolene har fremdeles mange udekkede behov som må komme fram for at vi sammen, skal kunne legge til rette for at elevene får de beste forutsetninger for læring.

Hvilke trender tror dere kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

De generelle digitale trendene vi ser er blant annet økt oppmerksomhet rundt kunstig intelligens, bruk av data og datastyring, spesielt viktigheten av å ivareta personvern og sikkerhet i skolen. Det blir derfor viktig for kommunene å se disse trendene opp mot trendene man ser i skolesektoren, som blant annet handler om økt grad av tilpasning, personifisering, kreativitet, praktisk ferdighetstrening, og nye måter å vise kompetanse på.

Akkurat nå er det et veldig usikkert og tøft verdensbilde som påvirker oss her hjemme bl.a. økonomisk. Utviklingen innen digitalisering og skole stopper likevel ikke opp, men hvis vi ikke satser på kompetanseheving og får med hele laget er vi redd mange vil bli hengende etter. Noe som vil skape store sosiale forskjeller, og store variasjoner i tilbud og kvalitet på undervisningen.

Om Vegard Haugen

💡 Alder: 32 
🏡 Bosted: Heggedal 
🎓 Utdanning: Utøvende musikk-studier og pedagogikk ved Universitet i Stavanger  
👨‍💻 Stillingstittel: Digitalpedagog 
🍽️ Favorittmat: Det italienske kjøkken, uten tvil!   
✌️ Si en funfact om deg selv: Jeg har danset på riksdekkende russisk TV

Hva er deres beste tips for å holde dere oppdatert innen IT-bransjen?

Å være nysgjerrig, møte opp på arrangementer og konferanser sammen med produsenter og andre skolefolk. Delta i gode diskusjoner i utvidede nettverk. Det er utrolig hvor mye man får plukket opp i slike settinger som er avgjørende for å tilby de beste løsningene. For vår del handler det også i stor grad om å huske på at vi faktisk skal ruste morgendagens generasjon til å håndtere det verdensbilde de mest trolig kommer til å stå overfor. Vi må med andre ord konstant ha en fot i framtiden og se på hva slags kompetanse elevene i dag trenger å øve på og mestre.

Luis Råheim
Om Luis Råheim

💡 Alder: 35 
🏡 Bosted: Nittedal 
🎓 Utdanning: Lektorutdanning ved NTNU, Mediekunnskap fra HiB 
👨‍💻 Stillingstittel: Digitalpedagog 
🍽️ Favorittmat: Smågodt fra Candy King 
✌️ Si en funfact om deg selv: Jeg er født 2625 meter over havet

Hva er dere mest stolt av å ha oppnådd?

Vegard: I oppveksten var musikk min store mestringsarena, noe jeg har hatt med meg hele veien, også på bachelor-nivå, samtidig som jeg tok pedagogstudiene. Et år i gardemusikken gjør meg fortsatt stolt og det er helt absurd å tenke på i dag at vi holdt drilloppvisning på den røde plass tilbake i 2012. Jeg har erfart hvor viktig det er å oppleve mestring for å lære. Det tar jeg med meg inn i jobben i dag.

Noe som også gjør meg stolt i hverdagen er at jeg i jobben får holde på med pedagogikk, noe som engasjerer meg og jeg brenner for. Jeg får hjelpe lærere og elever med mestring gjennom å bygge skole-Norge med IT, samtidig som jeg får viet tid til min største hobby, som for tiden er i et storband der jeg er lead-trombonist.

Luis: Jeg er odelsgutt, og er virkelig stolt av å komme fra gård. Det tror jeg har gitt meg noen erfaringer her i livet som jeg ikke ville vært foruten.