Til forsiden

Vi gjør vår del for å være med på den bærekraftige endringen vi ønsker å se i verden. Vårt bærekraftsarbeid gjennomføres på tvers av Norden og Baltikum, med en rekke bidragsytere og ledelsen i front. Vi i Atea tar sikte på å være 100% sirkulær, likeverdige og ha en positiv innvirkning på samfunnet innen 2030. 

Alle ansatte vil ta del i planen på ulike måter, og denne blir svært viktig i tiden som kommer. Vi forventer også dette vil være svært positivt ovenfor våre kunder, som stiller strengere og strengere krav på bærekraft. Atea er allerede ledende på bærekraft, og viser et tydelig ansvar gjennom vår nye bærekraftsplan mot 2030.

Les mer om bærekraftsplanen her.

Vårt bærekraftsarbeid

Fem bærekraftsmål

Vi har valgt ut fem mål hvor vi skal utgjøre en størst mulig forskjell. Hvert år skal vi rapportere på hvor langt vi har kommet i dette arbeidet.

1 million: Gi bærekraftsopplæring til over 1 millioner mennesker på hvordan IT kan benyttes i møte med lokale og globale utfordringer.

TP2B: Oppnå vår visjon om The Place to Be, som innebærer å være ledende i bransjen på å bygge en mangfoldig og likeverdig arbeidsstyrke der vi sammen bygger fremtiden med IT.

100 : 1: Gjøre vårt innovasjonshåndavtrykket større enn karbonavtrykket, og nå et 100:1 forhold ved å utnytte kraften til IT.

1 : 1: For hver tjeneste og hvert produkt vi lanserer på markedet, tar vi tilbake minst én enhet – forlenger IT-levetiden og bevarer ressursene.

50 %: Oppnå minst 50% reduksjon i CO2-utslipp hos Atea. Dette inkluderer utfasing av fossilt brensel, redusering av flyreiser, halvering av transportutslipp og bruk av 100% fornybar energi.

FN´s bærekraftsmål

Vi har gjennom Atea valgt ut noen bærekraftsmål hvor vi kan utgjøre størst mulig forskjell.

Miljøarbeid

Redusere utslipp med 50%: Vi jobber kontinuerlig med å redusere vårt karbonavtrykk, og skal kutte utslipp på både transport, reise, elektrisitet og varme og avfall. Målet er å redusere utslipp med 50% innen 2030.

Miljøkrav og etiske retningslinjer: I tillegg har vi et stort fokus på miljø i emballasje og transport ut til kunder, og jobber tett med våre distributører på deres miljøarbeid. Våre etiske retningslinjer inneholder miljøkrav for å redusere karbonutslippene i produksjon og hele produktets livssyklus.

Aktivt miljøarbeid: Vi skal møte våre ansatte, kunder, leverandører og samfunnets forventninger med et aktivt klima- og miljøansvar. Den største miljøpåvirkningen ligger i vårt arbeid med overgangen til en sirkulær IT-økonomi, og hvordan våre tjenester kan bidra med å redusere utslipp hos våre kunder.

Føre klimaregnskap: Atea har ført klimaregnskap siden 2007. Klimaregnskapet fra 2017 viser at vi i Norge har redusert utslippene per ansatt med 43 %. Klimaregnskapet er derfor et viktig verktøy for å nå målene våre fremover, samtidig som det bidrar til åpenhet på hvor langt vi har kommet i arbeidet.

Klimanøytral virksomhet: Atea jobber kontinuerlig med å redusere utslipp og kompenserer ved å kjøpe klimakvoter som teoretisk fjerner tilsvarende CO2 fra atmosfæren. Atea Norge dekker 80% av utslippet ved kjøp av EUA kvoter. For de resterende 20% samarbeider vi med organisasjonen ZeroMission der vi har kjøpt kvoter i et Gold Standard og CDM/CER-sertifisert prosjekt.

Klimatiltak for møter og arrangementer

Vi setter miljø og klima som en viktig premissgiver i alle våre tjenester. Det samme gjelder for våre arrangementer, som, uavhengig av om de er fysiske eller digitale, skal gjennomføres i tråd med vår bærekraftsstrategi.

Som et ledd i denne strategien, støtter vi Zero sitt arbeid. Vi har sammen utviklet en teknisk spesifikasjon for produksjon, som viser våre krav for gjennomføring av arrangementer, og er et bidrag for å nå bærekraftsmålene mot 2030.

Les spesifikasjonene her.

Hva gjør vi?
  • Atea er ISO 14001 sertifisert og jobber kontinuerlig med utvikling av sitt arbeid med bærekraft og reduksjon av påvirkning på det ytre miljø.
  • Atea ASA er tildelt en prestisjefylt platinum rating i samfunnsansvar av EcoVadis, og dermed rangert som topp 1 % av mer enn 90 000 virksomheter evaluert i 2022. 
  • Atea er kåret næringsledende for bærekraft i teknologisektoren av Nordens største merkevareundersøkelse om bærekraft, Sustainable Brand Index B2B i 2019.
  • Atea har et eget gjenbruk- og resirkuleringsprogram kalt Goitloop. Selskapet ønsker å ta mest mulig IT-utstyr i sirkulærøkonomien og sørge for at det blir gjenbrukt, reparert og resirkulert. I 2021 håndterte Atea omtrent en halv million enheter.
  • I 2019 ble Atea tildelt «Prime»-status av Oekom Research AG, et av verdens ledende ratingbyråer innen bærekraftige investeringer.
  • Atea er medlem av RBA – Responsible Business Alliance, som betyr at selskapet utfører risikovurderinger og revisjoner av sine leverandører og stiller tydelige krav i verdikjeden.
  • Atea engasjerer seg i ulike tiltak mot konfliktmineraler i teknologibransjen, blant annet gjennom å opprettelsen av Responsible Minerals Initiative med RBA.
  • Atea fører klimaregnskap for konsernet og jobber kontinuerlig med å kutte utslipp. Atea kompenserer for selskapets klimagassutslipp og er klimanøytrale. Vi kjøper 80% EUA kvoter og 20% CDM kvoter.

Våre ansatte er Bærekrafthelter

For å kunne jobbe med bærekraft på tvers av virksomheten, trenger ansatte kunnskap om hva bærekraft er, hvilke utfordringer vi står ovenfor og hvordan IT kan være en stor del av løsningen. I 2021 gjennomførte vi en omfattende opplæring med foredrag, workshops og eksamen, der ansatte ble utfordret til å danne egne pitcher og presentere dem for gruppene. I 2022 tok vi steget videre med en videoserie og digitale moduler som alle ansatte måtte gjennomføre. Dette gir oss nødvendig kompetanse til å imøtekomme kunder og samfunnet sitt økende behov på bærekraft. Når de ansatte har gjennomført Bærekraftskolen vil de bli sertifisert som bærekrafthelter.

våre bærekraftshelter

 

Hva kan du som virksomhet gjøre?

100%-klubben består av offentlige og private virksomheter som har forpliktet seg til et mål om å gjenbruke og resirkulere 100% av IT-utstyret sitt. Medlemskapet er helt gratis og dere trenger ikke å benytte våre tjenester for å være medlem. Vi vil ha med dere som ønsker å stille krav til bærekraftig håndtering fra produksjon til avhending.

 

Hva kan vi i bransjen bidra med?

Atea vil være med på å skape en positiv endring i IT-bransjen. Vi ønsker å samle oss bak et felles sett med bærekraftsprinsipper og bruke dem på innkjøp av IT. Vi skal utvise lederskap, bruke forbrukermakten vår og la bærekraft være styrende for beslutningene vi tar. Det handler om mer enn å la handling følge ord – vi ønsker å skape en bevegelse.

Vårt engasjerte bærekraftsteam

Nelly Flatland
Nelly Flatland
Leder for Bærekraft
Send e-post til
Theodor i Atea Norge
Theodor Gjelsten
Bærekraftsrådgiver
Send e-post til
Hanne Zakariassen_Headerbildet til bli kjent med-sak
Hanne Zakariassen
Bærekraftsrådgiver
Send e-post til