2017-12-18

Digibyggdirektøren: – Teknologileverandørene må tidlig inn i byggprosessen

– Vi må bygge til behovene som kommer. Skal vi ha robotstøvsugere må vi lage ganger hvor det er mulig. Teknologileverandørene har kunnskap om mulighetsbildet, sier direktør for Digibygg, Jan Myhre.

Tine Venaas
Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

Hvem er det egentlig som sitter i førersetet av digitalisering av byggbransjen? Dagens prosesser starter med rom og funksjon, vi må snu om på disse prosessene og lage et teknologidesign, mener Myhre.

– Tiden for utredning er forbi, nå må ideene prøves ut. Byggaktører har ikke teknologi, det er rom og legoklosser. Deretter kommer arkitektene, og siden totalleverandøren, som har betong som base. Til slutt kommer 2017s viktigste brikke: teknologien. Da er det for sent.

”Bransjen vil bli disrupted med aktører som vi ikke kjenner til.”

Få inn utradisjonelle aktører

Jan Myhre begynte yrkeskarrieren som elektriker, nå er han direktør for Digibygg. Etter 40 år i bransjen vet han at posisjonen gir makt til å forme fremtidens byggprosesser: hvordan kan vi bygge mer effektivt og tilpasset behov vi bare ser konturene av?

– Bransjen vil bli disrupted med aktører som vi ikke kjenner til. Statsbygg som storaktør har et ansvar til skattebetalerne om å bygge billigere, raskere og med klimahensyn. Vi har de digitale verktøyene, nå trenger vi de digitale prosessene. Får vi dette inn tidlig, vil det sende ut et signal som vil forme rammebetingelsene for alle.

Fra byggfokus til teknologifokus

Byggbransjen er kjent for å være tradisjonell. Når en entreprenør vinner en kontrakt, er det sjeldent det blir lagt inn mer innovasjon underveis, ofte fordi man er ute etter å spare penger. Myhre sier det er en del julegriser i bransjen, hvor aktører har levd fett på få utfordringer. Når digitaliseringsjulen kommer, vil bare de smarte grisene stå igjen.

– I fremtidens byggprosesser må vi få utradisjonelle grupper på banen: det er teknologileverandører som Atea, gamere eller studenter, for eksempel. Byggaktørene må innse at de ikke kan alt vi trenger, tidlig i prosessen må vi få inn innovatører med spisskompetanse.

”Vi må leie inn teknologileverandører som kan det som er nytt i dag.”

Hva når bygget er ferdig?

Direktøren mener det legges for lite vekt på hva som skal være i bygget før det står ferdigstilt.
– Det er altfor lite fokus på hva som skal være i bygget. Jeg er i mot at vi ansetter en digital sjef som har ansvaret for teknologidelen av en byggeprosesser. Vi må leie inn teknologileverandører som kan det som er nytt i dag. Slik kan vi sikre oss ny kunnskap, avslutter Myhre.