10-04-2024

Datasikkerhet: Gjenoppretter kritiske data på sekunder

Dell har ett av markedets mest komplette tilbud for å beskytte, sikkerhetskopiere og gjenopprette data.

Tore Eikanger, Atea.

Det å tape data er utenkelig for enhver virksomhet. Vi er avhengig av rask tilgang til informasjon i sanntid, og ikke minst er data drivstoffet for maskinlæring og kunstig intelligens – og basisen for forretningsmodellene som kommer. Derfor er effektiv databeskyttelse en forutsetning for alle virksomheter.

– Modernisering av sikkerhetskopieringsrutiner og krisegjenoppretting er noe alle med IT-ansvar må ta stilling til. Mange foretrekker å standardisere på teknologi fra én leverandør for å få en enhetlig infrastruktur, og for å gjøre det enkelt å administrere data på tvers av kontor, datasentre og skyer, sier Tore Eikanger i Atea.

Han er en av verdens fremste eksperter på Dells lagringsportefølje og har jobbet med dette i Atea i 26 år.

Hva er virksomheten verdt uten data?

Eikanger bistår kunder som forstår viktigheten av å ha gode rutiner for databeskyttelse og sikkerhetskopiering. Han er ikke i tvil om at Dell har den mest helhetlige løsningsporteføljen.

– Dell har over mange år hatt strategisk fokus på å utvikle og kjøpe den beste teknologien for databeskyttelse, sikkerhetskopiering og gjenoppretting, sier han.

På spørsmål om hvorfor dette er så viktig, svarer han retorisk: Hva er virksomheten verdt uten data? Hvor lenge klarer en virksomhet seg uten egne data?

– Det er viktig å definere hvor lang tid det kan ta før data er gjenopprettet fra en sikkerhetskopi eller en klone, og hvor mye data du tåler å miste før det blir kritisk. Dette må bestemmes av de som sitter på pengesekken, fordi det sier noe om hva slags løsning som skal designes. Forenklet sett kan vi si at det handler om hvor mange ganger i løpet av et døgn det er nødvendig å sikkerhetskopiere, sier Eikanger.

Slik får du den beste databeskyttelsen

Eikanger mener at den raskeste gjenopprettingen er med snapshot-teknologi på lagringsløsningen. I kombinasjon med RecoverPoint som journalfører alle transaksjoner mot disk, har du finkornede muligheter til å gjenopprette tapte data.

– Du kan gå tilbake sekund for sekund og si nøyaktig når det skal gjenopprettes fra. I tillegg er det verdt å se på dedupliserings-teknologi, som gjør at data stykkes opp i blokker og komprimeres til å ta mindre plass. Unike koder for innholdet gjør at du kan sammenligne med andre blokker for å se om det finnes identiske sikkerhetskopier, og dermed sikre at det ikke lagres like filer. Dette frigjør mye plass i lagringsløsningene, sier han.

Han fraråder løsninger der en bare baserer seg på snapshot-teknologi.

– Blir det feil på primærlagringen med alle snapshottene, så har du et stort problem. Du bør også ha sikkerhetskopier til et annet medium. For å være sikker på at backup heller ikke kan bli kompromittert, bør det tas to sikkerhetskopier, hvorav én er utilgjengelig etter at backup er tatt.

Her har Dell en løsning som heter PowerProtect Cyber Recovery.

– I korte trekk består dette av et “hvelv” med egne appliancer som jevnlig henter inn kopier av backupen i produksjonen, sjekker at disse kan gjenopprettes og eventuelt analyserer innholdet for å se etter endringer som kan tyde på kompromittering, sier Eikanger.

Vær særlig oppmerksom på data i skyen

Eikanger påpeker viktigheten av å innføre gode rutiner for å sikkerhetskopiere data på tvers av skymiljøet – og spesielt at du ikke glemmer data i offentlige skyer.

– Ikke alle er oppmerksomme på at skyen normalt gir databeskyttelse i 30 dager. Om noen er inne og tukler, så kan de bevisst vente over lengre tid før de kompromitterer eller krypterer innholdet.

Derfor må virksomheten ha full kontroll på hvilke data som ligger hvor, og at du raskt kan hente tilbake forretningskritiske data.

– Du skal kunne hente tilbake kritiske data på få minutter, om du har de riktige løsningene, avslutter han.

Dells løsninger for databeskyttelse, sikkerhetskopiering og gjenoppretting

PowerProtect Data Manager (PPDM)

 • En spennende ny løsning som kjører i docker (mikrotjenester). Programvaren beskytter filer og applikasjoner uavhengig av om de er på bakken, er virtualisert eller i en multisky.  
 • Fordelene er enklere administrasjon, rask gjenoppretting av data og skalering i takt med virksomhetens behov. PPDM kommer med smarte funksjoner som lar dataeiere selv sikkerhetskopiere og/eller gjenopprette fra egne applikasjoner, og du kan enklere tilpasse deg alle lover, krav og regler som virksomheten må overholde. 
 • PowerStore sikkerhetskopiering og gjenoppretting gjør at du kan hente tilbake snapshots med liten eller ingen innvirkning på applikasjoner eller databaser. Løsningen gir svært god ytelse og du kan sikkerhetskopiere så ofte du ønsker.

PowerProtect Appliances 

 • En samling maskiner med funksjonalitet som skalerer sammen med dine datamengder, som sikrer virksomhetskritiske applikasjoner og beskytter arbeidsmengder uansett hvor de er plassert. Disse baserer seg på PowerProtect Data Domain i bunn, enten fysisk eller virtuelt 
 • Enheten har avanserte funksjoner for databeskyttelse og lagring av sikkerhetskopier, for replikering, gjenoppretting, søk og analysemuligheter m.m.  
 • Systemene kan implementeres på under 15 minutter og gir en kapasitet på alt fra 8 TB til 288 TB. Dermed kan du sikre høy tilgjengelighet på alle dine virtuelle maskiner, også i de ulike skymiljøene.

Data Protection Suite (DPS) 

 • En komplett programvareportefølje som styres fra ett dashboard. Løsningene gir god beskyttelse for virksomhetskritiske applikasjoner på tvers av fysiske, virtuelle og multisky-miljø. DPS brukes til sikkerhetskopiering og gjenoppretting for alle typer applikasjoner, databaser og skyplattformer.  
 • PowerProtect Data Manager gir deg neste generasjons programvareplattform for å beskytte alle dine arbeidsmengder. 
 • NetWorker sikrer alle kritiske arbeidsmengder på tvers av applikasjoner og miljø.  
 • Avamar gir muligheten til å kjøre rask og effektiv sikkerhetskopiering og gjenoppretting i alle typer miljø; fysiske, virtuelle og skybaserte. Løsningen er særlig egnet for miljø med mange ansatte på reise eller som jobber på ulike steder.  
 • RecoverPoint for Virtual Machines gir databeskyttelse og muligheten til raskt å gjenopprette fra virtuelle miljø. 
 • Data Protection Advisor overvåker og rapporterer på tvers av installasjoner som beskytter data.

Dell APEX 

 • En abonnementsbasert tilnærming som gir fleksibilitet og flytter kostnader fra investering til drift.  
 • Dell APEX Backup Services er selvbetjente løsninger som gir databeskyttelse, sikkerhetskopiering og automatisert krisegjenoppretting for SaaS-applikasjoner, endepunkter og hybride arbeidsmengder. Tjenesten kommer med ubegrenset skalering og kostnadskontroll.  
 • Dell APEC Protection Storage for Public Cloud gir programvaredefinert lagring som beskytter og sikrer høy tilgjengelighet til data i en offentlig sky. 
 • Dell APEX Data Storage Services Backup Target er selvbetjent lagring av sikkerhetskopier lokalt. Skalerer basert på ditt behov i sanntid. 
 • Dell APEX Cyber Recovery Service er en tjeneste som inneholder maskinvare og  programvare som beskytter data i et isolert hvelv.  
Alexander Lieske-Skansen VMware Partner Development Manager
Ønsker du å vite mer om hvordan Atea og Dell kan gi din virksomhet bedre databeskyttelse?
Alexander Lieske-Skansen, Partner Development Manager
Send e-post til