23-03-2023

Bunnpris: Kaster mindre brød i kampen mot matsvinn

Brød og bakervarer utgjør nesten halvparten av matsvinnet til dagligvarekjedene. Nå har Bunnpris tatt i bruk teknologi for å kaste mindre brød.

Brødvarer Bunnpris

En rapport fra NORSUS på vegne av Matvett viser at nordmenn kastet 450.000 tonn mat i 2021, og av dette kom 62.400 tonn fra dagligvarekjedene. 

Butikkene kaster mest brød og bakervarer, som står for hele 41 prosent av matsvinnet. Det er flere grunner til hvorfor maten kastes, men hovedgrunnen er at butikkene bestiller mer varer enn de trenger.

Forutse antall solgte brød

Som en stor dagligvareaktør i Norge ønsker Bunnpris å ta del i kampen mot matsvinn. For to år siden startet de med å se på løsninger for å redusere brødsvinnet. 

Med Atea på laget begynte de å teste en modell som kunne forutse forventet salg av hver brødtype i utvalgte butikker. Modellen beregnet et mer nøyaktig antall brød enn det de ansatte klarte selv, og dermed ble det kastet mindre brød. Modellen brukes nå i flere butikker og planen er at alle Bunnpris-butikkene på sikt skal innføre løsningen.

Mindre svinn med halvstekte brød

De gjorde også andre endinger i forretningsmodellen. I stedet for å motta ferske brød fra lokale bakerier om morgenen, som likevel må kastes dagen etter, startet de med levering av halvstekte brød fra hovedbakeriet. Forskjellen var at disse kunne tines opp og stekes etter behov. Løsningen gjorde det mulig å steke opp forventet antall solgte brød, og ved å opprettholde et kontinuerlig steketrykk gjennom dagen førte det til mindre brødsvinn.

– Selv om bransjen har blitt flinkere til å kaste mindre og svinn reduseres på tvers av varegrupper er det et unntak, nemlig brød og bakervarer. For denne varegruppen har svinnet økt med 300 tonn de siste årene. Der ønsker vi i Bunnpris å gå frem som et godt eksempel og gjøre det vi kan for å kaste færre brød i våre butikker, sier Øyvin Domaas, IT-sjef i Bunnpris.

Kontinuerlig arbeid om å finne beste løsning 

Atea og Bunnpris jobber med å videreutvikle modellene for å komme frem til de mest effektive løsningene for å redusere brødsvinnet. Atea har også laget en app som skal hjelpe med butikkenes rutiner, som stekeanbefalinger, bestillinger, lagerbeholdninger og mottak av nye varer. 

Når brødbeholdningen i butikken går ned får de ansatte varsel om hvilke brød som må stekes opp. De får også beskjed om hvilke brød som bør flyttes fra frysebeholdning til kjølebeholdning.

Appen er foreløpig et pilotprosjekt hvor Atea optimaliserer appen etter butikkenes behov, og retter på feil som oppstår underveis. Målet er at alle butikkene skal jobbe med samme forutsetninger, slik at de får solgt flere brød og dermed kaster mindre. 

– Med økende brødsvinn i bransjen har Bunnpris tatt grep og vil gjøre sin del for å redusere svinnet. Det er spennende at vi får hjelpe dem på denne reisen og sammen komme frem til de beste løsningene ved hjelp av teknologi, sier Marius Olavsrud som er prosjektansvarlig i Atea.