Til forsiden

Vær en pådriver for endring!

Atea har etablert Atea Sustainability Focus for å bidra til endring i den globale IT bransjen. Grunnlaget for Atea Sustainability Focus er den årlige dialogen vår med nordiske IT-innkjøpere. Formålet er blant annet å identifisere de mest presserende bærekraftsspørsmålene for bransjen, men også å skape forståelse for hvordan vi best kan jobbe sammen for å styrke forutsetningene for mer bærekraftig IT.

Gjennom å delta i vår undersøkelse bidrar du til å styrke bransjens forutsetninger for å oppfylle bærekraftskravene som stilles ved innkjøp, i tillegg til at det forenkler ditt eget arbeid med å formulere og følge opp relevante og effektive krav.

ASF Advisory Board

ASF Advisory Board er det rådet som samler og tolker svarene som de nordiske IT-avdelingene deler. Rådets oppgave er å formulere fokuserte og relevante tiltak som videreformidles til bransjen gjennom organisasjonen RBA – Responsible Business Alliance.

I den første ASF-rapporten identifiserte nordiske IT-kjøpere åpenhet som bransjens viktigste bærekraftsproblem. Den overordnede anbefalingen i rapporten var å utvikle et felles rapporteringsrammeverk for bransjen. I dag ser vi resultatet idet RBA lanserer innkjøpsveiledningen «Practical guide to transparency in procurement». Veiledningen er tydelig på at stemmen til nordiske IT-kjøpere via ASF har bidratt til økt åpenhet i den globale IT-bransjen. Den kan bli et viktig og verdifullt verktøy for både bransjen og innkjøpere.

ASF Leadership for change

ASF Leadership for Change er et partnerskap, bestående av  IT-kjøpere fra offentlig og privat sektor, som ønsker å skape en positiv endring i IT-bransjen. Ganske enkelt, ta lederskap, bruke kjøpekraften og la bærekraft styre våre beslutninger.

Ved å bli enige om et sett med prisnipper for anskaffelser, skaper vi en mulighet for IT-bransjen til å akselerere sitt arbeid med bærekraft. Innenfor partnerskapet vil vi dele beste praksis og aktivt søke dialog med bransjen for å opprettholde fokus på de mest vesentlige problemstillingene.

Grunnleggere: Adda Inköpscentral, Ericsson, Fjordkraft, Ikea, H&M, Malmö City, Orkla, Systembolaget, Tetra Pak, Uppsala City, Vattenfall.

Medlemmer: Arbetsförmedlingen, Assa Abloy, Chalmers Tekniska Högskola, Electrolux, Göteborgs universitet, Northvolt, SEB, Svenska Kyrkan, Svenska Spel, Södertörns Högskola, Södra Skogsägarna

Læringsakadamiet

Læringsakademiet er et arrangement som holdes annethvert år, og er i stor grad hjertet i ASF Leadership for Change. I fremtiden vil dette kunne holdes hvert år og inneholde digitale workshops og web-baserte forumer avhengig av hvordan initiativet vokser. Eventer og læring vil være kun for medlemmer.

 

Vattenfalls bærekraftssjef, Annika Ramsköld, om ansvaret til IT-kjøpere