17-06-2022

Atea Graduate: Bli kjent med Kristina

Kristina Salen jobber som Junior Konsulent i Atea Analytics, avdeling Oslo. Hennes Graduate-reise begynte med 8 uker på Microsoft University (MSU) – Business Intelligence & Advanced Analytics. Sertifiseringen ga henne et godt grunnlag for arbeid videre som konsulent i Atea.

Hvilken utdanning har du? 

Jeg har en bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon og en mastergrad i Business Analytics, begge ved Handelshøyskolen BI. Jeg har også fullført faget Strategic Management ved London School of Economics sommeren 2016. Ved siden av studiene har jeg jobbet både innen shipping, bank og forsikringsbransjen.

Jeg så tidlig verdien av datainnsikt og hvilke potensiale som ligger i IT på tvers av bransjer, fagfelt og bruksområder. Valget landet derfor på en spesialisering innen Forretningsutvikling og Teknologi, et fagområde som også ble dekket i min bacheloroppgave. Dette ga mersmak, og jeg ønsket en videre utdannelse i en mer teknisk retning enn hva mange gjør innenfor økonomi.

Under min masterutdannelse fikk jeg en dypere forståelse for dataanalyse, statistiske modeller og nye teknologier. Her fikk jeg også muligheten til å gjennomføre en praksisstilling hos Orkla Foods, hvor jeg fikk praktisk erfaring innen fagområdet.

Når studietiden nærmet seg slutten, og med erfaringene jeg gjorde meg underveis, så jeg de uendelige mulighetene som ligger innen teknologi. Det var derfor helt naturlig for meg å søke en karriere innenfor IT-bransjen. 

Fortell litt om hvilke oppgaver du har? 

Som konsulent har man varierte arbeidsoppgaver avhengig av prosjektet man er utleid på. Kombinasjonen av teknisk kompetanse, rådgivning og forretningsforståelse i ulike sektorer, er noen av grunnene til at jeg trives så godt i denne rollen.

Jeg hjelper kunder med å samle inn, strukturere og visualisere data for å hente frem verdien i dataene som er tilgjengelig. Jeg arbeider også med digital datatransformasjon fra on-premise til skybaserte løsninger. Fagområdet hjelper våre kunder å forenkle og forbedre prosesser, samt å få bedre innsikt i egen virksomhet. Dette tilrettelegger for datadrevne beslutninger og bidrar til å kartlegge en lønnsom forretningsplanlegging.

Arbeidsoppgavene man får utforsket som konsulent er variert, noe jeg synes er veldig givende. Hvert prosjekt har ulike bruksformål og behov, hvor man tar i bruk allsidige teknologier for å finne best mulig løsning. Da blir det heller ikke noen kjedelige arbeidsdager, noe som jeg elsker. 

Hva er det kuleste prosjektet du har jobbet med i Atea? 

Til nå har jeg fullført et prosjekt hvor jeg med mitt team utviklet en skybasert løsning for dataintegrasjon og datatransformasjon på tvers av bedriftens mange bruksområder. Kundens etablerte datavarehus har blitt utarbeidet i over 20 år. Ved hjelp av teknologien i skyløsningen Azure Data Factory ble datavarehuset i løpet av et par måneder overflyttet til skyløsningen.

Denne digitale transformasjonen med effektivisering av mange ulike prosesser, og verdien data har for å drive beslutningstaking hos kunden synes jeg er utrolig spennende. Prosjektet var spesielt givende som første prosjekt etter utdannelsen, da kunnskap rundt Azure Data Factory var noe jeg tilegnet meg under sertifiseringsløpet hos Microsoft University. Det å få arbeidserfaring på området synes jeg var veldig lærerikt. Det var også givende å få lov å jobbe med dataarkitektur og skybaserte løsninger, ettersom dette var relativt nye områder for meg. 

Hva har du lært som Graduate i Atea? 

Så langt er min erfaring at det å være genuint interessert og nysgjerrig på teknologi, og å ha innstillingen om å tilegne seg så mye kunnskap man klarer, er nøkkelegenskaper innenfor fagfeltet. Hvert prosjekt har ulike fremgangsmåter for å lykkes ut fra kundens behov. Det å bruke lærdom fra tidligere prosjekter for å løse utfordringer sammen med kunder på en kreativ og effektiv måte er likevel viktig for å lykkes. Dette gjør at man som konsulent aldri er ferdig utlært.

Ettersom IT-bransjen er i rask utvikling, er det verdifullt å ha muligheten til å kunne tilegne seg ny kompetanse kontinuerlig. Kompetanseheving og å holde seg oppdatert på ny teknologi er store fokusområder i Atea. Dette gir en frihet til å utdanne seg innenfor de fagfeltene man brenner for, hvor man kan sette sammen en kompetanseplan som passer for deg og dine interesser. Dette er noe jeg personlig har hatt et stort læringsutbytte av.

Kunsten å samhandle med andre mennesker er også svært viktig i konsulentjobben, hvor man ute på prosjekter ofte samarbeider i grupper. Jeg har erfart at en god og åpen kommunikasjon med en konstruktiv tilbakemeldingskultur, gode samarbeidsferdigheter og en grundig prosjektplanlegging er viktig for å lykkes ute på prosjekter. 

Har du noen tips eller råd til studenter som vurderer IT-bransjen? 

Etterspørselen etter teknologikompetanse fortsetter å øke, og at data er den nye oljen er allerede et veletablert begrep. En karriere innenfor IT-bransjen vil åpne mange muligheter. IT er et bredere begrep nå enn noen gang tidligere, med et hav av muligheter. Ved å komme inn i bransjen kan man finne sin nisje, slenge seg på det etablerte eller finne nye muligheter.

Det å starte min karriere i et teknisk kompetansehus som Atea har gjort at jeg har fått utvikle meg faglig og hatt en bratt men utrolig givende læringskurve helt siden oppstart. En tverrfaglig utdanning innenfor teknologi og økonomifag ga meg et godt utgangspunkt, men den virkelige spisskompetansen tilegner man seg først ute i arbeidslivet. Det er slik breddekompetanse som bygger teknologi videre, og ikke minst innovasjon innen IT-bransjen.

I samfunnet som vi lever i, trengs det dataanalyse og IT i alle bransjer. Kompetanse fra andre fagfelt bidrar til en helhetlig forretningsforståelse og er derfor svært verdifullt i samspillet mellom IT og folk flest.