IT-sikkerhet for din bedrift

Vi er gode på å sikre og forsikre alt vi har av verdier på hjemmebane. Men hva med bedriften? Informasjonssikkerhet for bedrifter handler om å beskytte arbeidsplassens digitale verdier mot dataangrep.

I Atea er vi opptatt av sikkerhet på et helhetlig nivå med fokus på organisatoriske strategier og prosesser, støttet opp av teknologiske løsninger og tjenester som ivaretar bedriftens verdier i en digital jobbhverdag.

Snakk med våre sikkerhetseksperter

 

 

Sikkerhetstjenester

Styringstjenester for sikkerhet

Alle sikkerhetsinvesteringer skal ha en tydelig forankring i de overordnede styresettene. Med strategiske rådgivertjenester fra Atea, vil informasjonssikkerheten forankres i bedriftens overordnede strategier. Våre hovedområder inkluderer blant annet;

 • Sikkerhetsstyring og kontroll programmer 
 • Program for risikostyring 
 • Program for modenhet innen sikkerhet 
 • Sikkerhetsstrategi  
 • Sikkerhetsprogram 
 • Sikkerhetsarkitektur 
 • Program for bevissthet om informasjon og digital sikkerhet
 • Gjenopprettingstjenester og “business continuity

Tjenester innen sikkerhetsteknologi

Atea leverer sikkerhetsteknologi innenfor alle relevante områder. Dette kan leveres som en tjeneste eller som en lokal installasjon. I alle tilfeller vil det være nødvendig med en totalforståelse av kundens miljø, styringssett og strategi for å levere en optimal løsning.

 • Datasentersikkerhet 
 • Nettverkssikkerhet  
 • Endepunktssikkerhet 
 • IoT-sikkerhet 
 • Sikkerhet for skyløsninger 
 • Backup og gjenoppretting 
 • Web-sikkerhet 
 • Identitet og Aksess Management  
 • Mobilsikkerhet 
 • Sikkerhet for samhandlingstjenester  
 • Epost-sikkerhet 
 • Application Security 
 • Asset Management Services

Operasjonelle sikkerhetstjenester

Atea sine operasjonelle sikkerhetstjenester yter høy kvalitet og leveres ofte som en totalitetstjeneste for sikkerhet. Dette gjennomføres av både sikkerhetsrådgivere, arkitekter og konsulenter. For å ivareta operasjonell drift.

 • Security Information and Event Management (SIEM) 
 • Sårbarhetsskanning og management-tjenester 
 • Incident Response Team (IRT 
 • Etisk hacking og penetrasjonstester 
 • Threat Analytisk” og “Threat Hunting”-tjenester

Sjekkliste for IT-sikkerhet

 

Hvordan er sikkerheten ivaretatt i din bedrift? Har du mangler i din sjekkliste?

Send inn skjemaet, så vi hjelper deg med prosesser, teknologi og struktur for å styre din sikkerhet.

 

 

 

Unngå sikkerhetsTABBE

 

TABBE representerer grunnleggende sikkerhetsmekanismer som alle virksomheter må ta hensyn til, uansett størrelse.

 

To Faktor Autentisering

Antivirus

Brannmur (NG)

Beredskapsplan (Atea IRT)

E-læring

 

Er du beskyttet mot avanserte angrep?

Ønsker du å teste om at din sikkerhet kan beskytte deg mot avanserte angrep? Kjør denne ufarlige testen igjennom din nettleser. Denne testen sjekker om din brannmur, anti-virus, sky eller mobiltelefon klarer å beskytte seg mot avanserte angrep.

Ved å trykke på denne knappen besøker du en ekstern side. Du samtykker i at Atea, Check Point og Infinigate har innsyn i dine resultater. Samt kunne bruke det for å ta kontakt med virksomheten som har benyttet seg av testen.

 

Penetrasjonstesting

 

Et stadig økende trusselbilde gir store mengder sikkerhetsutfordringer, og for å beskytte virksomheten trenger man å endre tankegangen rundt sikkerhet. Man trenger å forstå en ondsinnet aktørs adferd.

 

Vi bruker anerkjente rammeverk for gjennomføring av penetrasjonstester. En penetrasjonstest fra oss har som mål å øke sikkerhetsnivået til din virksomhet.

 

 

 

Incident Response Team

 

Hos oss har du tilgang til et spesialtrent team som er forberedt på å ta et  ansvar i enhver sikkerhetshendelse. 

Vårt Incident Response Team er organisert som et virtuelt team innad i Atea. Straks en hendelse krever det, vil teamet etablere en ”remote” kontakt, eller rykke ut til det aktuelle stedet. Vi bidrar med rådgivning og konsulentbistand i alle faser av en hendelse, og bruker hele Ateas bredde i form av kompetanse og geografiske tilstedeværelse for å løse problemet. 

NSm logo.Illustrasjon

 

Visste du at:

Atea er også NSM godkjent i hendelseshåndtering i forbindelse med IT-sikkerhet. Og du, vi har utrykning 24/7.

Ved mistanke om dataangrep mot organisasjonen, ring 03060 og velg IRT.

Meld deg på sikkerhetsbrev


Ønsker du å holde deg oppdatert? Vi sender med jevne mellomrom ut nyhetsbrev om IT-sikkerhet. 
Meld deg på her, så får du med deg relevant innhold om sikkerhet, siste nytt fra bransjen og oppdatering på trusselbildet. 

Husk at du til en hver tid kan endre dine opplysninger på Min side


Diskuter med oss

Du kan også bli med i denne gruppen på Facebook og diskutere IT-sikkerhet med oss og andre som er interessert i faget

Kontakt oss
Ved samtykke godtar du at vi lagrer dine data i våre systemer.

Les mer i vår personvernserklæring.

 

Våre partnere

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer