Laddar meny

Datasikkerhet / IT-sikkerhet

Du har ikke råd til å la være å ta datasikkerhet på alvor i 2018. Hackervirksomheten blomstrer, virusene florerer – og med EUs Personvernforordning, kalt GDPR, som bøtelegger dårlig IT-sikkerhet med opptil 4% av virksomhetens totalomsetning er det spesielt kritisk å få kontroll på data.

Vi spår at EU og Datatilsynet her hjemme vil finne noen virksomheter slik at de kan statuere et eksempel på hvor alvorlig de tar Personvernforordningen. Det kommer ikke til å bli moro for dem det rammer. 

Men fortvil ikke. Atea har 130 fagfolk som jobber utelukkende med datasikkerhet og GDPR og kan sørge for at du kommer i gang og får fullstendig kontroll på datasikkerheten i din virksomhet.

Sist vi talte var det 1031 sertifiseringer alt i alt blant Ateas sikkerhetsfolk. Det betyr at uansett hvilket problem eller utfordring du kommer med  -  så kan vi løse det.

Den enkleste måten å få kontroll på hvor de største svakhetene i dine systemer ligger er å kjøre en scan. Det koster 5000 kroner, kan kjøres i gang med det samme og gir deg en god og lettfattelig oversikt som du kan bruke til å planlegge videre arbeid.

Her ser du et eksempel på hvordan scan-rapporten ser ut.

IT-sikkerhet er ikke alltid lett å selge inn til ledergrupper, men med en slik scan-rapport i hånda og EUs trussel om bøter på 4% av brutto omsetning er det litt enklere for ledere å forstå viktigheten.

Kontakt nærmeste Atea- kontor for å gjøre avtale om sikkerhetsscan.

Brukersikkerhet

brukersikkerhet IT-sikkerhet datasikkerhet

IT-sikkerhet handler om å skape trygghet. I en digital hverdag må du være trygg før du kan jobbe smart og effektivt.

Bruker-/klientsikkerhet har derfor aldri vært viktigere. De fleste dataangrep skjer via brukerne, samtidig som kravene og arbeidsmåtene til klienter stadig er i endring.

I dag vil mange virksomheter tilby en dynamisk plattform som er skreddersydd for den enkelte klient, i stedet for en standardklient som er lik for alle. I en slik dynamisk verden blir det enda viktigere med kontroll og oppfølging. Å ha kontroll på at klientbeskyttelsen fungerer, samt å få tidligere indikasjoner på risikoer og problemer er helt avgjørende.

 

Sikker infrastruktur

Trusselbildet er i stadig utvikling og endring. Dette stiller høye krav til sikkerhetsløsninger og virksomhetens evne til å identifisere trusler og respondere på hendelser.

En sikker infrastruktur handler om en helhetlig tilnærming til beskyttelse av virksomhetens digitale informasjon. Du må derfor tenke sikkerhet i alle ledd av din virksomhets IT-systemer og nettverk. 

Atea har Norges mest omfattende fagmiljø for IT-sikkerhet med fag- og produkteksperter representert over hele landet. La oss hjelpe deg med å identifisere din virksomhets behov, nåsituasjon og mål rundt IT-sikkerhet for et trygt miljø.

Når du ønsker markedets beste forsikring mot datakriminalitet. Et dataangrep kan føre til fatale konsekvenser for din virksomhet. Vær derfor beredt og gjør grep. I samarbeid med forsikringsselskapet AIG tilbyr vi deg markedets beste forsikring mot datakriminalitet.
Ved et angrep dekker forsikringen bistand innenfor tre hovedkategorier: 
  • IT-tjenester
  • PR-rådgivning
  • Juridisk bistand

En cyber-forsikringsavtale sikrer tilgang til de beste konsulentene vår på IT-sikkerhet og -risikohåndtering, noe som reduserer risikoen for de største kostnadene knyttet datakriminalitet eller driftsproblemer som følge av uønskede hendelser.

I tillegg til vår rolle som utbedrer på IT-siden, gir forsikringen deg tilgang til andre fagfolk som du kan trenge i en sikkerhetskrise:

 

Få spesialbistand til kritisk hendelse-håndtering i forbindelse med datakriminalitet og -angrep.
Atea Incident Response Team (IRT) er en gruppering av høyt sertifiserte og kompetente IT-sikkerhetskonsulenter som har spesialisert seg på kritisk hendelses-håndtering i forbindelse med datakriminalitet og -angrep. 

Vårt IRT-team har stor forståelse for det gjeldende trusselbildet og bred erfaring fra hendelses-håndtering i kompromitterte miljøer. Atea IRT inngår som en del av cyber-forsikringsavtalen til AIG, men kan også engasjeres uten en slik avtale (da til egne satser). 

Ved behov for umiddelbar assistanse, kontakt oss via knappen nedenfor eller ring Service og support (tlf. 03060), og spør etter Atea IRT.

EUs nye personvernsforordning, forkortet GDPR, trer i kraft 1.juli 2018. Dette setter en rekke krav til norske virksomheters behandling av persondata. EU ønsker med dette å innføre en lov som er lik i alle EU (EØS) land, også for å sette fokus på konsekvensen med å bryte med lovverket. Det åpnes for bøter på inntil 4 % av global omsetning eller 20 millioner euro.

 

 

Ateas undersøkelse viser at kun 40% av norske virksomheter oppfyller dagens krav til dokumentasjon av innsamlede personopplysninger.

 

 
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer