angrep IRT datasikkerhet Cybersikkerhet cyber security sikkerhetstjenester security as a service IT-sikkerhet

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å beskytte bedriftens verdier og å minimere risikoen man blir eksponert for. I Atea snakker vi om sikkerhet på et helhetlig nivå med fokus på å organisatoriske strategier og prosesser, støttet opp av teknologiske løsninger og tjenester som ivaretar bedriftens digitale verdier.
Sikkerhet

Sikkerhetstjenester

Alle sikkerhetsinvesteringer skal ha en tydelig forankring i de overordnede styresettene. Med strategiske rådgivertjenester fra Atea, vil informasjonssikkerheten forankres i bedriftens overordnede strategier. Våre hovedområder inkluderer blant annet;

 • Sikkerhetsstyring og kontroll programmer 
 • Program for risikostyring 
 • Program for modenhet innen sikkerhet 
 • Sikkerhetsstrategi  
 • Sikkerhetsprogram 
 • Sikkerhetsarkitektur 
 • Program for bevissthet om informasjon og digital sikkerhet
 • Gjenopprettingstjenester og “business continuity

Atea leverer sikkerhetsteknologi innenfor alle relevante områder. Dette kan leveres som en tjeneste eller som en lokal installasjon. I alle tilfeller vil det være nødvendig med en totalforståelse av kundens miljø, styringssett og strategi for å levere en optimal løsning.

 • Datasentersikkerhet 
 • Nettverkssikkerhet  
 • Endepunktssikkerhet 
 • IoT-sikkerhet 
 • Sikkerhet for skyløsninger 
 • Backup og gjenoppretting 
 • Web-sikkerhet 
 • Identitet og Aksess Management  
 • Mobilsikkerhet 
 • Sikkerhet for samhandlingstjenester  
 • Epost-sikkerhet 
 • Application Security 
 • Asset Management Services

Atea sine operasjonelle sikkerhetstjenester yter høy kvalitet og leveres ofte som en totalitetstjeneste for sikkerhet. Dette gjennomføres av både sikkerhetsrådgivere, arkitekter og konsulenter. For å ivareta operasjonell drift.

 • Security Information and Event Management (SIEM) 
 • Sårbarhetsskanning og management-tjenester 
 • Incident Response Team (IRT 
 • Etisk hacking og penetrasjonstester 
 • Threat Analytisk” og “Threat Hunting”-tjenester
Hengelås.Foto

Sjekkliste for IT-sikkerhet

 

Hvordan er sikkerheten ivaretatt i din bedrift? Har du mangler i din sjekkliste?

Send inn skjemaet, så vi hjelper deg med prosesser, teknologi og struktur for å styre din sikkerhet.

Ta vår sikkerhetssjekk

Er du beskyttet mot avanserte angrep?

Ønsker du å teste om at din sikkerhet kan beskytte deg mot avanserte angrep? Kjør denne ufarlige testen igjennom din nettleser.Denne testen sjekker om din brannmur, anti-virus, sky eller mobiltelefon klarer å beskytte seg mot avanserte angrep.

 

 

Ved å trykke på denne knappen besøker du en ekstern side. Du samtykker i at Atea, Check Point og Infinigate har innsyn i dine resultater. Samt kunne bruke det for å ta kontakt med virksomheten som har benyttet seg av testen.

Incident Response Team

Du tilgang til et spesialtrent team som er forberedt på å oppfylle de rollene som kreves i en sikkerhetshendelse. 
 
IRT er organisert som et virtuelt team innad i Atea og vil etablere ”remote” kontakt eller rykke ut på stedet når hendelsen krever dette.
Atea bidrar med rådgivning og konsulentbistand i alle faser av en hendelse og bruker Ateas bredde i form av kompetanse og geografiske tilstedeværelse.
Atea er også NSM godkjent i hendelseshåndering i forbindelse med it-sikkerhetshendelser. 
Ved mistanke om et dataangrep mot organisasjonen, ring 03060 og velg IRT. Utrykning 24/7.

Cyberforsikring

Cyber forsikring reduserer risiko for de største kostnadene knyttet til datakriminalitet eller driftsproblemer som følge av uønskede hendelser.
Alle bedrifter er sårbare for data angrep uavhengig størrelse og kompleksitet på bedriften. Selv små data angrep kan gi store økonomiske konsekvenser. Cyberforsikring er ikke dekket av tradisjonelle bedriftsforsikringer.
 
Med over 15 års erfaring kjenner Atea og AIG til dominoeffekten ved et cyber angrep, og tilbyr en forsikringsløsning som inkluderer både forsikring og rådgivning. Forsikringen er designet for å håndtere et sikkerhetsbrudd raskt, slik at den daglige driften kan gjenopptas.

Atea Sikkerhetsbrev

Atea sender med jevne mellomrom ut Sikkerhetsbrev med relevant innhold, siste nytt fra bransjen og oppdatering på trusselbildet. Meld deg på sikkerhetsbrevet her

Kontakt oss
Ved samtykke godtar du at vi lagrer dine data i våre systemer.

Les mer i vår personvernserklæring.

 

Våre partnere

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer