Til hovedinnhald

IT-sikkerhet for din bedrift

Vi er gode på å sikre og forsikre alt vi har av verdier på hjemmebane. Men hva med bedriften? Informasjonssikkerhet for bedrifter handler om å beskytte arbeidsplassens digitale verdier mot dataangrep.

I Atea er vi opptatt av sikkerhet på et helhetlig nivå med fokus på organisatoriske strategier og prosesser, støttet opp av teknologiske løsninger og tjenester som ivaretar bedriftens verdier i en digital jobbhverdag.

Mistenker du at din bedrift er utsatt for et dataangrep? Ring 03060 og velg IRT.

Snakk med våre sikkerhetseksperter

 

 

Våre sikkerhetspakker

 

 

Modenhetsanalyse for informasjonssikkerhet

Få visshet i hvor du står i forhold til dagens trusselbilde og en klar plan for hvordan du skal ivareta denne i fremtiden.

Modenhetsanalysen for informasjonssikkerhet skal gi svar på virksomhetens modenhet ved å avdekke sikkerhetsprosesser, styringsverktøy og hvordan virksomheten forholder seg til

 

 

teknologiene som brukes, alt basert på Nasjonal Sikkerhetsmyndighets Grunnprinsipper versjon 2.0. På denne måten blir din virksomhet og dennes bruk av teknologier rustet for fremtiden.

 

 

 

Sikkerhetsrevisjon og rådgivning

Denne sikkerhetspakken kombinerer tjenester fra våre strategiske sikkerhetsrådgivere og våre tekniske sikkerhetseksperter. Forretningsforståelse og strategisk tilnærming, kombinert med dyp kompetanse innen spesialiserte verktøy og oppsett, gjør at Atea kan tilby en helhetlig revisjon av bedriftens tekniske sikkerhetstjenester, for å sikre at disse yter optimalt og er satt opp i henhold til «best practice».

 

Finner vi mangler i porteføljen, kan Atea bistå med strategisk rådgivning både innen tekniske og ikke-tekniske aspekter av sikkerhet, samt at vi med støtte av markedets sterkeste aktører, kan foreslå oppsett og løsninger som passer den enkeltes profil og miljø.

 

 

 

 

SOC+

Uten kontroll på logger, alarmer og hendelser jobber virksomheten i blinde med sikkerhetsutfordringene. Et Security Incident and Event Management (SIEM) samler, samordner og alarmerer på bakgrunn av alle loggene virksomhetens systemer genererer.

Disse alarmene må forstås, undersøkes og verifiseres av et Security Operations Center (SOC).

 

Er hendelsen av kritisk art, må man handle raskt. Ateas Incident Response Team (IRT) er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og tilgjengelige døgnet rundt, alle dager i året.  På kort varsel vil de stoppe angrepet, sikre beviser og gjenopprette til normal drift.

 

 

Atea Sirius – sikkerhet for SMB

Atea Sirius er IT-sikkerhetspakken for små og mellomstore bedrifter. Til en gunstig pris som ikke går på bekostning av kvaliteten sørger vi for at du og din virksomhet går en IT- sikker framtid i møte.

 

Sikkerhetspakken inneholder et fast sett med komponenter som vil ivareta flere av de største sikkerhetsutfordringene vi vet at norske virksomheter står ovenfor. 

 

 

Penetrasjonstesting

Et stadig økende trusselbilde gir store mengder sikkerhetsutfordringer, og for å beskytte virksomheten trenger man å endre tankegangen rundt sikkerhet.

Man trenger å forstå en ondsinnet aktørs adferd.

Vi bruker anerkjente rammeverk for gjennomføring av penetrasjonstester. En penetrasjonstest fra oss har som mål å øke sikkerhetsnivået til din virksomhet.

 

Sikkerhetstjenester

Styringstjenester for sikkerhet

Alle sikkerhetsinvesteringer skal ha en tydelig forankring i de overordnede styresettene. Med strategiske rådgivertjenester fra Atea, vil informasjonssikkerheten forankres i bedriftens overordnede strategier. Våre hovedområder inkluderer blant annet;

 • Sikkerhetsstyring og kontroll programmer 
 • Program for risikostyring 
 • Program for modenhet innen sikkerhet 
 • Sikkerhetsstrategi  
 • Sikkerhetsprogram 
 • Sikkerhetsarkitektur 
 • Program for bevissthet om informasjon og digital sikkerhet
 • Gjenopprettingstjenester og “business continuity

Tjenester innen sikkerhetsteknologi

Atea leverer sikkerhetsteknologi innenfor alle relevante områder. Dette kan leveres som en tjeneste eller som en lokal installasjon. I alle tilfeller vil det være nødvendig med en totalforståelse av kundens miljø, styringssett og strategi for å levere en optimal løsning.

 • Datasentersikkerhet 
 • Nettverkssikkerhet  
 • Endepunktssikkerhet 
 • IoT-sikkerhet 
 • Sikkerhet for skyløsninger 
 • Backup og gjenoppretting 
 • Web-sikkerhet 
 • Identitet og Aksess Management  
 • Mobilsikkerhet 
 • Sikkerhet for samhandlingstjenester  
 • Epost-sikkerhet 
 • Application Security 
 • Asset Management Services

Operasjonelle sikkerhetstjenester

Atea sine operasjonelle sikkerhetstjenester yter høy kvalitet og leveres ofte som en totalitetstjeneste for sikkerhet. Dette gjennomføres av både sikkerhetsrådgivere, arkitekter og konsulenter. For å ivareta operasjonell drift.

 • SOC+ 
 • Sårbarhetsskanning og management-tjenester 
 • Incident Response Team (IRT 
 • Etisk hacking og penetrasjonstester 
 • Trusselanalyse og proaktiv jakt på trusler

NSm logo.Illustrasjon

 

Visste du at:

Atea er også NSM godkjent i hendelseshåndtering i forbindelse med IT-sikkerhet. Og du, vi har utrykning 24/7.

Ved mistanke om dataangrep mot organisasjonen, ring 03060 og velg IRT.

Sjekkliste for IT-sikkerhet

 

Hvordan er sikkerheten ivaretatt i din bedrift? Har du mangler i din sjekkliste?

Send inn skjemaet, så vi hjelper deg med prosesser, teknologi og struktur for å styre din sikkerhet.

 

 

 

Meld deg på sikkerhetsbrev


Ønsker du å holde deg oppdatert? Vi sender med jevne mellomrom ut nyhetsbrev om IT-sikkerhet. 
Meld deg på her, så får du med deg relevant innhold om sikkerhet, siste nytt fra bransjen og oppdatering på trusselbildet. 

Husk at du til en hver tid kan endre dine opplysninger på Min side.


Diskuter med oss

Du kan også bli med i denne gruppen på Facebook og diskutere IT-sikkerhet med oss og andre som er interessert i faget

Kontakt oss

By consent, you accept that we store your data in our systems. Read more in our privacy statement.

 

Våre partnere

entrust datacard logo.foto

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer