Samtykke for Atea aktiviteter

Når Atea AS behandler dine personopplysninger, er vi ansvarlige for at personopplysningene blir håndtert korrekt, sikkert og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Innspilling av digital hendelse

Du er i ferd med å registrere deg for en digital hendelse som kan spilles inn. Navnet ditt kan være synlig for andre som deltar eller deltar i innspillingen. Den innspilte hendelsen kan bli publisert i sosiale kanaler.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger som navn, postadresse, e-postadresse, profil på sosiale medier og annen informasjon som deltakerne oppgir til Atea i forbindelse med deltakelse på aktiviteter, vil bli lagret av Atea.

Hvorfor trenger vi personopplysningene?

Hensikten med at Atea samler inn din personlige informasjon er å administrere aktiviteten og deltakerne, samt kommunisere med deg før, under og etter en aktivitet, som for eksempel et arrangement. Personopplysningene vi samler inn vil kun bli brukt av Atea og våre samarbeidspartnere i sammenheng med aktiviteten. Våre samarbeidspartnere er tredjeparter som vi stoler på, og som hjelper oss med å tilrettelegge og organisere arrangementer og aktiviteter for deltakere. For oppfyllelse av formålet og for statistikk og faktureringsformål vil Atea lagre dine personopplysninger i inntil ett år.

Rettslig grunnlag for behandlingen

Rettslig grunnlag for å registrere, behandle og lagre dine personopplysninger knyttet til Ateas aktiviteter er ditt samtykke. Det er frivillig å avgi samtykke og delta på Atea arrangement.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil alle personopplysninger du har gitt fra deg til Atea i anledning aktiviteten bli slettet, med mindre vi har annet lovlig grunnlag for behandlingen.

Retten til innsyn

Du har rett til å be om en rapport om hvilke personopplysninger Atea behandler om deg, et såkalt registerutdrag. Det kan gjøres gratis en gang i året. Du har også rett til å få feilaktig informasjon korrigert, personopplysninger slettet eller flyttet, tilbakekalle samtykke når som helst og motsette deg at dine personopplysninger blir behandlet for direkte markedsføring. Du har alltid rett til å sende inn klager angående behandling av personopplysninger til tilsynsmyndigheten. I Norge er dette Datatilsynet.

Spørsmål om personopplysninger?

Tilbaketrekning av samtykket eller spørsmål om Ateas behandling av dine personopplysninger kan rettes til vårt personvernombud på dpo[@]atea.no